Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Mäns hälsa, Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2017-04-04
Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Det framkommer i en unik långtidsuppföljning som ingår i en avhandling från Lunds universitet. Vid hypospadi är urinröret kortare än normalt och mynnar ut på penis undersida istället för ollonets topp. Problem att kasta vatten och att genomföra samlag kan då bli följden. Hypospadi är den näst vanligaste…
Läs mer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Mäns hälsa, Vad forskar du om?
2017-03-23
Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet. Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet. Bildkälla: Aseem Undvall Amand Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som…
Läs mer

Jämställd fertilitetsvård kan öka chans att bli förälder

Jämställd fertilitetsvård kan öka chans att bli förälder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Mäns hälsa
2016-12-16
Mer kunskap om mäns fertilitetsproblem kan öka chansen till barn bland ofrivilligt barnlösa par. En  jämställd fertilitetsvård kan också upptäcka män med hormonbrist och förhöjd risk för olika folksjukdomar. Det framkommer i två avhandlingar från Lunds universitet. Illustration: Colourbox Idag beräknas 10-15 procent av svenska par i fertil ålder ha problem med ofrivillig barnlöshet. Tidigare forskning visar att problem att skaffa barn i upp till 50 procent av fallen beror helt…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

”Jag hade nog tur som fick så bra information”

"Jag hade nog tur som fick så bra information"
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Mäns hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Rolf Lindstrup tycker att få tidig information är jättebra och viktigt. Foto: Sun Nilsson Under 2011 opererades Rolf Lindstrup för sin prostatacancer. Redan innan operationen hade han ett samtal med sin läkare om att operationen kunde leda till problem med att få erektion. Ett samtal som han nu i efterhand uppskattar. – Jag tror jag hade tur, min läkare tog upp det här med eventuella erektionsproblem och andra sexuella konsekvenser efter…
Läs mer

Om erektionsproblem och sexhjälpmedel

Om erektionsproblem och sexhjälpmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Mäns hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Bakom erektionsproblem kan det finnas orsaker av skilda slag. Det kan handla om diabetes, hjärtkärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, eller om biverkningar av exempelvis behandlingen av prostatacancer. Rent psykiska orsaker som stress och oro kan också spela in. Om man har fysiologiska problem finns en uppsjö av sexhjälpmedel. Det finns olika typer av tabletter som används för behandling av sviktande erektion. De går under samlingsnamnet PDE5-hämmare och gör att blodflödet ökar. De innehåller likartade substanser. Skillnaden…
Läs mer

Sexhjälpmedel för män som drabbats av prostatacancer

Sexhjälpmedel för män som drabbats av prostatacancer
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Cancer, Mäns hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Varje år drabbas cirka 10 000 män av prostatacancer, som är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Att den sexuella förmågan påverkas av de behandlingar man behöver genomgå är en känd biverkning. Det pågår mycket forskning för att utveckla tekniker och behandlingar som gör att männen ska påverkas så lite så möjligt. Prostatacancer delas upp i tre olika grupper baserat på hur allvarlig den bedöms vara. Bedömningen görs utifrån ett vävnadsprov från prostatakörteln. Den minst allvarliga…
Läs mer

Män som slår kvinnor

Deprimerad kvinna
Nyckelord:
Kategori: Kvinnors hälsa, Mäns hälsa, Psykisk (o)hälsa
2015-12-09
Hur förklarar män som slår sin partner sitt beteende? Vilka strategier använder de sig av för att kunna bearbeta vad de gjort? Sociologen Susanne Boethius har intervjuat män som frivilligt sökt behandling för sitt våldsamma beteende.   Behandling för män som misshandlat sin partner ges på kommunala mansverksamheter och består ofta av samtalsterapi, både enskilt och i grupp. Susanne Boethius har nyligen skrivit en avhandling om mäns våld mot kvinnor. Foto:…
Läs mer

Fetma verkar minska risken för reumatoid artrit – fast bara hos män

Fetma verkar minska risken för reumatoid artrit – fast bara hos män
Nyckelord: , ,
Kategori: Mäns hälsa
2015-11-09
Under förra veckan fokuserade Aktuellt om vetenskap och hälsa på sjukdom orsakad av övervikt och fetma, och varför fetma gör vissa av oss sjuka. Nu visar forskning vid Lunds universitet har att män som är överviktiga faktiskt har minskad risk att utveckla ledgångsreumatism, reumatoid artrit. Är då detta ett skäl till att förbli överviktig? Är du man och överviktig? Då är sannolikheten att du utvecklar ledgångsreumatism, reumatoid artrit, lägre än hos en normalviktig man. Det visar…
Läs mer

Delaktiga pappor viktigt vid förlossning

Delaktiga pappor viktigt vid förlossning
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Kvinnors hälsa, Mäns hälsa, Nyfödda
2015-09-16
En förlossning är en stor händelse för både den blivande mamman och pappan, och deras upplevelse kan påverka anknytningen till barnet. En ny studie från Lunds universitet och Karolinska institutet visar nu att många pappor har en negativ förlossningsupplevelse, de känner sig inte delaktiga utan upplever sig mest vara i vägen. Barnmorskor måste bli bättre på att involvera dessa pappor vid förlossning, och också tydligt erbjuda alternativ till traditionell liggande eller halvsittande förlossningsställning, menar Li…
Läs mer