Stressad tarmflora?

Stressad tarmflora?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Mage och tarm,
2017-05-16
Foto: Colourbox Hur påverkar stress vår tarmflora, och kan en välbalanserad sammansättning av tarmbakterier hjälpa oss att tackla de negativa effekterna av stress? Det är frågor som forskaren Caroline Linninge och hennes kollegor hoppas få svar på. Vi har mellan ett till två kilo bakterier i vår tjocktarm där de fyller många viktiga uppgifter. Bland annat hjälper de oss att bryta ner fi brer och frigöra nyttiga substanser som vi utan…
Läs mer

Processen för att tillverka kornmalt påverkar tarmhälsan

Kornfält
Nyckelord: ,
Kategori: Mage och tarm
2017-01-31
Malt, det vill säga mältat korn, har positiva effekter på tarmhälsan. Men enligt en ny avhandling från Lunds universitet spelar processen för att tillverka malt en avgörande roll för hur kostfibrerna i kornet påverkar tarmen. Processen för att tillverka malt kallas mältning och är av speciellt intresse för forskningen om tarmhälsa. Det beror på att mältningsprocessen kan förbättra bildningen av smörsyra i tarmen. Smörsyra, som bildas när kostfibrerna i kornet bryts ner i tarmen, har…
Läs mer

Få allvarliga skador på gallgångar vid operation

Operation
Nyckelord: , ,
Kategori: Mage och tarm
2017-01-27
För första gången har en större, riksomfattande uppföljning av gallgångsskador i Sverige utförts. Resultaten publiceras i en ny avhandling från Lunds universitet. Gallsten är en vanlig åkomma som ökar med stigande ålder. Drygt 12 000 galloperationer utförs årligen i Sverige, och det finns då risk att en oavsiktlig gallgångsskada uppstår. I en ny avhandling har Jenny Lundmark Rystedt, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, undersökt förekomst och en rad andra aspekter av gallgångsskada.…
Läs mer

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-12-05
I framtiden får kanske det så kallade HLA-testet vid utredning för glutenintolerans sällskap av ytterligare gentester. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras bland annat rön kring två andra avvikande genuttryck som eventuellt kan bli celiakimarkörer. Enligt flera forskare och experter finns ett stort mörkertal för celiaki, och det pågår en intensiv forskning kring vad som utlöser sjukdomen och hur man kan öka möjligheterna till tidig upptäckt. - Celiaki orsakas enligt beräkningar till 30-50 procent av ärftliga…
Läs mer

Blodprovstest för att rädda tarm och liv

Blodprovstest för att rädda tarm och liv
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Mage och tarm,
2016-11-02
Stefan Acosta installerades som professor i kärlkirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. För 17 år sedan upptäckte jag av en slump att en patient med akut nedsatt blodförsörjning till följd av blodpropp i tarmcirkulationen hade förhöjt D-dimer (ett särskilt proteinfragment) i blodet, vilket startade och i hög grad bidrog till mitt intresse för studier av akuta cirkulationsrubbningar till tarmen. Jag anslöt mig till en mycket aktiv forskningsgrupp vid Uppsala…
Läs mer

Genväg ger hopp då kroppens kraftverk drabbas av störningar

Genväg ger hopp då kroppens kraftverk drabbas av störningar
Nyckelord: , ,
Kategori: Mage och tarm
2016-08-17
Bild: Dreamstime Det finns en liten grupp människor i Sverige som får mitokondriella sjukdomar, en grupp sjukdomar som beror på att mitokondrierna i kroppens celler inte fungerar som de ska. Då mitokondriernas huvudsakliga uppgift är att omvandla den mat och det syre vi får i oss till energi, är det allvarligt när kroppens kraftverk drabbas av störningar. – Vi har funnit ett sätt som gör att det går att transportera näringsämnen…
Läs mer

Fler insatser till barn med IBD behövs

Fler insatser till barn med IBD behövs
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-06-07
Barn som genomgår koloskopi är oroliga och känner obehag, men berättar varken för sina föräldrar eller sjukvårdspersonal. Ökat stöd från sjukvården och erbjudande om alternativt laxeringsmedel skulle kunna underlätta. Det visar ny forskning från Malmö högskola. – Jag har undersökt hur barn upplever koloskopi och hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, ur barnets perspektiv och kan konstatera att barnen försöker att hantera såväl undersökningen som vardagslivet med sjukdomen på egen hand. De…
Läs mer

Nytt poddavsnitt: Våra vänner tarmbakterierna

bakterier
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Mage och tarm
2016-06-01
Vi lever i ett symbiosförhållande med våra tarmbakterier. Men vad är det för tjänster de gör och vad händer om den finstämda balansen i tarmen rubbas? Kan vi hålla oss friska genom att tillföra nyttiga bakterier eller styra dem med vad vi äter? Och kan sjukvården ta hjälpa av de ”snälla” bakterierna för att hålla de ”onda” på avstånd? Vi har träffat Bengt Jeppsson, professor emeritus och tidigare överläkare, som reder ut begreppen kring våra…
Läs mer

Japansk metod bra vid operation av tarmtumörer

Henrik Thorlacius
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Mage och tarm,
2016-05-26
Vid Skånes universitetssjukhus har ett nytt sätt att ta bort polyper och tidig cancer i tjocktarmen införts. Nyligen presenterades en studie av införandet som gjorts på ett 100-tal patienter vid kirurgienheten. Metoden, endoskopisk submukosadissektion (ESD), har flera fördelar för patienten. Större polyper kan tas bort i en bit istället för att först delas i mindre bitar. Detta underlättar bedömningen av tumörens utbredning och minskar risken för oönskad spridning. Många av patienterna slipper också öppen kirurgi…
Läs mer