FAKTA OM nanopartiklar

metallyta
Nyckelord: ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Lungor och luftvägar
2012-06-28
Bild: Colourbox Nanopartiklar är partiklar som är mindre än 100 nanometer i diameter. En nanometer är en miljarddels meter. De största nanopartiklarna har samma storlek som virus, fint metallstoft, eller de minsta partiklarna som bildas vid förbränning.. De allra minsta nanopartiklarna är inte större än stora gasmolekyler. Eftersom partiklar i nanostorlek kan få helt andra egenskaper än när de är i ”vanlig” storlek, utvecklas nu specialdesignade nanopartiklar för olika ändamål. Exempel…
Läs mer

Från svetsrök till nanopartiklar

svetsning
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Lungor och luftvägar
2012-06-28
Luftvägsbesvär av svetsrök är ett gammalt och välkänt arbetsmedicinskt problem som dock ännu inte är löst. Nu finns det nya infallsvinklar – kan det vara nanopartiklar som ställer till med bekymmer? Hälsoeffekter i arbetsmiljön Svetsare utgör en vanlig patientgrupp på vår mottagning. Många har näsbesvär, men hosta och astma förekommer också. När man svetsar alstras luftföroreningar både i form av partiklar och irriterande gaser. Många forskningsstudier har gjorts genom…
Läs mer

Hälften av dieselsotet fastnar i lungorna

bil och avgaser
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar
2012-06-25
Utsläppen från dieseldrivna fordon, vedeldning och kolkraftverk innehåller små sotpartiklar som strömmar ut i atmosfären. Sotet är ett gissel för klimatet, men också för hälsan. Nu har man för första gången i detalj studerat hur dieselsot fastnar i lungorna. Resultaten visar att i genomsnitt hälften alla inandande sotpartiklar stannar. Siffran är högre än för de flesta andra typer av partiklar. Exempelvis fastnar "bara" 20 procent av en annan sorts…
Läs mer

Forskar om enklare diagnostik av hjärt-lungsjukdomen PAH

David Kylhammar och Göran Rådegran
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar
2012-05-30
David Kylhammar, underläkare och doktorand hos docent Göran Rådegran vid Hjärtsvikt- och Klaffkliniken på SUS, är årets mottagare av ett forskningsstipendium som delas ut av Svensk Förening för Pulmonell Hypertension. Prissumman på 50 000 kronor ska bland annat användas för att starta upp ett projekt som på sikt skulle kunna förenkla och påskynda diagnostiken av pulmonell arteriell hypertension, PAH. Pulmonell hypertension innebär att blodtrycket i lungkärlen är förhöjt. Det finns flera orsaker till sjukdomen. Den…
Läs mer

Nya professorer berättar om sin forskning

Lunds Universitet, universitetshuset
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Infektioner, Lungor och luftvägar, Reproduktion och graviditet
2012-03-16
Fredagen den 16 mars 2012 installeras sex nya professorer vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Deras forskning handlar om allt från språkstörningar hos barn, genterapi, nervcellsdöd vid sjukdomar som Parkinsons sjukdom, det ofödda barnets blodcirkulation till tidig diagnos av livshotande infektioner. Läs mer om deras forskning:   Bertil Christensson; Att diagnostisera giftiga infektioner   Jonas Erjefält: Vad sker i den inflammerade vävnaden?    Jia-Yi Li: Neural plasticitet och reparation vid neurodegenerativa sjukdomar   Göran Lingman: Det…
Läs mer

Se föreläsning om folksjukdomen KOL på webben

Illustration av lungor
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Filmer, Lungor och luftvägar
2011-12-15
Varför får man KOL och vilka behandlingsmöjligheter finns nu och i framtiden? Dessa frågor behandlades när PIL (Patientforum Information och Lärande) och Hjärt-lungföreningen i Lundabygden arrangerade en föreläsningskväll om folksjukdomen KOL. Föreläsningen filmades och kan ses i efterhand på Eftersändning av PIL-föredrag om sjukdomen KOL. Från den 8 december 2011 18.30-20.00
Läs mer

Risk för blodpropp vid autoimmuna sjukdomar

röntgenbild av lungor
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Lungor och luftvägar
2011-11-28
  Foto: Colourbox I en nationsövergripande studie baserad på data från slutenvårdsregistret har forskare undersökt risken att drabbas av blodpropp i lungan för patienter med autoimmuna sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom eller typ 1 diabetes. Studien visade att 31 av 33 undersökta autoimmuna sjukdomar var förenade med en ökad risk för blodpropp i lungan. Autoimmuna sjukdomar, sjukdomar där immunsystemet angriper den egna kroppen, är tämligen vanliga sjukdomar. Sköldkörtelsjukdom, ungdomsdiabetes, ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom…
Läs mer

Forskningens dag 2011: Andningen och livet

Forskningens dag 2011 Andningen och livet
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature, Filmer, Infektioner, Lungor och luftvägar
2011-11-03
Vid Forskningens dag i Malmö och Lund den 1 och 2 november berättade ledande forskare och specialister vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Labmedicin Skåne om forskning kring andningen och sjukdomar som drabbar lungor och luftvägar. Se föreläsningarna i efterhand på webben! Länk till programmet Se postrar från Forskningens dag 2011
Läs mer

Bästa poster vid Forskningens dag 2011

Vinnarposter Forskningens dag 2011
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar
2011-11-03
En priskommitté har valt ut tre postrar vid Forskningens dag 2011. Första pris gick till poster nr 5: "Systemisk skleros - varför blir man andfådd?" Motiveringen till priset var: "Postern leder läsaren framåt på ett pedagogiskt sätt genom texten med hjälp av frågor, den är överskådlig och försedd med intressanta och lättbegripliga bilder." Lyssna på när forskaren…
Läs mer