Laser ska hjälpa för tidigt födda barn

Laser ska hjälpa för tidigt födda barn
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Lungor och luftvägar
2015-10-08
Laser kan om några år komma att användas på neonatal-klinikerna för att få en mer fullödig bild av lungkapaciteten än vad dagens röntgen kan ge. Här demonstreras tekniken på Astrid Johansson. Barn som föds före vecka 30 behöver ofta hjälp med andningen för att överleva. Idag använder man röntgen för att diagnosticera lungornas tillstånd, men tekniken är inte riskfri och bilder kan endast tas då och då. Nu har forskare i…
Läs mer

Döden räddar liv

Döden räddar liv
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-09-14
En organdonator kan rädda livet på upp till åtta andra personer. Trots detta räcker idag inte antalet organdonationer till för att fylla det behov som finns. Ett problem är att inte alla möjliga organdonationer blir av. Och en av orsakerna till detta är att de flesta av oss inte har tagit ställning för eller emot donation. När det värsta inträffar – när livet inte går att rädda trots intensivvård och det endast är respiratorn som…
Läs mer

Bättre koll på KOL-patienter

Bättre koll på KOL-patienter
Nyckelord: , , ,
Kategori: Lungor och luftvägar, Medicinsk teknik
2015-06-08
Foto:Caretelcom AB Lungsjukdomen KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) räknas till våra folksjukdomar, omkring en halv miljon människor i Sverige är drabbade. De som har svårare stadium av sjukdomen kräver ofta mycket vård och är inte sällan i behov av inneliggande sjukhusvård vid akuta försämringsattacker. I ett försök att effektivare kunna övervaka KOL-patienters hälsa har forskare tagit mobiltelefonerna till hjälp. I en pilotstudie, utförd av Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i…
Läs mer

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature, Lungor och luftvägar
2015-05-12
När en astmapatient får ett anfall, så är det bronkernas muskelceller som drar ihop sig i kramp. Men dessa celler bidrar också till astma- och KOL-patienters reaktioner på virusinfektioner. Bronkmuskelcellerna har receptorer som reglerar produktionen av proteiner som är både till nytta och till skada för kroppen, visar ny forskning från Lunds universitet. Vanliga förkylningar är obehagliga men inte farliga för de flesta. Ett undantag är patienter med astma eller KOL. För dem kan en…
Läs mer

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar
2015-04-13
Inandningsprov på SCAPIS-mottagningen. Fysikern Hanna Nicklasson (till höger) tillsammans med SCAPIS-deltagaren Carina Jönsson. Foto: Björn Martinsson I forskningsstudien SCAPIS finns möjlighet att testa det som kan bli framtidens diagnostik och hälsoundersökningar redan nu. En av de nya undersökningsmetoderna finns på SCAPIS-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det är ett ut- och inandningsprov som kan öka möjligheten att upptäcka lungsjukdom. Ny teknik för tidig upptäckt av KOL - Vi hoppas kunna hitta tecken…
Läs mer

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom
Nyckelord:
Kategori: Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2015-04-01
Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom, som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Mekanismerna bakom lungfibros är fortfarande okända och sjukdomen saknar effektiva behandlingsmetoder. Nya upptäckter visar att serotonin, en molekyl ofta associerad med humör och beteende, tillsammans med dess receptorer har en betydande roll i sjukdomens utveckling. Vid en lungskada startar en naturlig sårläkningsprocess som avslutas när den skadade vävnaden är reparerad, men vid lungfibros avslutas aldrig processen. Denna obalans i vävnadsreparation leder…
Läs mer

Att ge eller ta emot ett organ

Anna Forsberg
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-12-12
Anna Forsberg installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Dreamstime Utan personer som fattar beslut om att donera sina organ, i livstiden eller som viljeinriktning vid dödsfall, kan inte transplantationer genomföras. Vid organdonation från en avliden kan upp till åtta olika mottagare få chansen till ett friskare liv genom transplantationen av organ och/eller vävnader. Min forskning handlar om motiv för att donera,…
Läs mer

Hjärtesak att hjälpa forskningen

Hjärtesak att hjälpa forskningen
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar
2014-10-21
Hjärt-kärlsjukdomar hör till de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det är något som forskarna vill ändra på. I befolkningsstudien SCAPIS inbjuds därför totalt 30 000 personer i åldern 50–64 år att genomgå hälsoundersökningar där bland annat blodprover och ultraljud ingår. Nedan berättar några av deltagarna från Malmö.   Enver Asoli ”Man är väl alltid orolig för sin hälsa, och det är bättre att göra en hälsoundersökning i förväg. Min pappa har haft problem med hjärtat, men…
Läs mer

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2014-10-21
I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp avmycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare. foto: colourbox Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. – Det vi har att tillgå mot astma idag…
Läs mer

Lund först med robotassisterad operation vid lungcancer

Lund först med robotassisterad operation vid lungcancer
Nyckelord:
Kategori: Lungor och luftvägar, Medicinsk teknik
2014-09-26
Den första robotassisterade lungoperationen i Sverige genomfördes i förra veckan av Thorax vid Skånes universitetssjukhus i Lund och innebär ytterligare ett steg för att åstadkomma mindre invasiva operationer med förfinad titthålsteknik. Fördelarna med den nya tekniken är att den ger ökade möjligheter att manövrera instrumenten inne i bröstkorgen och att komma åt annars svåråtkomliga ställen. Läs mer
Läs mer