Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom
Nyckelord:
Kategori: Lungor och luftvägar, Vad forskar du om
2015-04-01
Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom, som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Mekanismerna bakom lungfibros är fortfarande okända och sjukdomen saknar effektiva behandlingsmetoder. Nya upptäckter visar att serotonin, en molekyl ofta associerad med humör och beteende, tillsammans med dess receptorer har en betydande roll i sjukdomens utveckling. Vid en lungskada startar en naturlig sårläkningsprocess som avslutas när den skadade vävnaden är reparerad, men vid lungfibros avslutas aldrig processen. Denna obalans i vävnadsreparation leder…
Läs mer

Att ge eller ta emot ett organ

Anna Forsberg
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om
2014-12-12
Anna Forsberg installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Dreamstime Utan personer som fattar beslut om att donera sina organ, i livstiden eller som viljeinriktning vid dödsfall, kan inte transplantationer genomföras. Vid organdonation från en avliden kan upp till åtta olika mottagare få chansen till ett friskare liv genom transplantationen av organ och/eller vävnader. Min forskning handlar om motiv för att donera,…
Läs mer

Hjärtesak att hjälpa forskningen

Hjärtesak att hjälpa forskningen
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar
2014-10-21
Hjärt-kärlsjukdomar hör till de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det är något som forskarna vill ändra på. I befolkningsstudien SCAPIS inbjuds därför totalt 30 000 personer i åldern 50–64 år att genomgå hälsoundersökningar där bland annat blodprover och ultraljud ingår. Nedan berättar några av deltagarna från Malmö.   Enver Asoli ”Man är väl alltid orolig för sin hälsa, och det är bättre att göra en hälsoundersökning i förväg. Min pappa har haft problem med hjärtat, men…
Läs mer

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2014-10-21
I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp avmycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare. foto: colourbox Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. – Det vi har att tillgå mot astma idag…
Läs mer

Lund först med robotassisterad operation vid lungcancer

Lund först med robotassisterad operation vid lungcancer
Nyckelord:
Kategori: Lungor och luftvägar, Teknik
2014-09-26
Den första robotassisterade lungoperationen i Sverige genomfördes i förra veckan av Thorax vid Skånes universitetssjukhus i Lund och innebär ytterligare ett steg för att åstadkomma mindre invasiva operationer med förfinad titthålsteknik. Fördelarna med den nya tekniken är att den ger ökade möjligheter att manövrera instrumenten inne i bröstkorgen och att komma åt annars svåråtkomliga ställen. Läs mer
Läs mer

På jakt efter förkylningens ”startnyckel”

Lena Uller
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om
2014-06-26
Foto: Colourbox Ju mer man vet om exakt vad som händer i kroppen vid en förkylning, desto större är möjligheterna att hejda den kaskad av skeenden som kan vara direkt farlig för personer med luftvägsproblem. Så resonerar en forskargrupp ledd av docent Lena Uller. Hennes doktorand Angelica Brandelius beskriver i sin avhandling ett visst protein som kan vara en "startnyckel" för inflammation i luftvägarna. Proteinet kallas TSLP och förekommer i höga…
Läs mer

Alkohol misstänks försämra lungfunktionen ytterligare hos rökare

Sophia Frantz
Nyckelord: , , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om
2014-05-26
Foto: Colourbox Kombination av rökning och alkohol misstänks bidra till sämre lungfunktion. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vad händer med lungfunktionen bland rökare som än så länge mår ganska bra och inte upplever några större problem med andning och luftvägar? Den frågan har doktoranden Sophia Frantz velat besvara. Bakgrunden är ett intresse för den stora folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Än så länge finns det ganska lite…
Läs mer

Antidepressiva läkemedel mot strup- och stämbandsproblem

Hillevi Pendleton
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Lungor och luftvägar, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2014-02-10
En del av de patienter som söker för strup- och stämbandsproblem kan eventuellt behandlas med antidepressiva läkemedel av samma typ som används vid vissa tarmbesvär. Hälso- och sjukvården borde överväga denna möjlighet. Det menar Hillevi Pendelton som studerat orsakerna bakom inflammation i struphuvudet och presenterat resultaten i en avhandling. Inflammation i bakre delen av struphuvudet med symptom som klumpkänsla i halsen, hosta, heshet eller ökad slembildning är vanligt förekommande och kan ha flera orsaker. Exempel…
Läs mer

Ny biobank ska besvara framtidens frågor om hjärt- och lungsjukdomar

Ny biobank ska besvara framtidens frågor om hjärt- och lungsjukdomar
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar
2014-02-05
Foto: Dreamstime Fem tusen Malmöbor ska bidra till att besvara framtidens frågor om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. De ska delta i en ny unik nationell studie, Scapis, som för Malmöbornas del startar under våren 2014. – Trots att man på senare tid lyckats halvera dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Vi hoppas att studien ska ge oss ny kunskap så att insjuknande och dödlighet kan sänkas ytterligare, säger…
Läs mer

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Lungor och luftvägar, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2014-02-05
Foto: Dreamstime Ett problem vid organtransplantationer är risken för avstötning. I en ny avhandling från Lunds universitet prövas motmedel i form av antikroppar och ny molekyl som kallas MCT1-hämmare. I avhandlingen provades tre olika antikroppar, var för sig eller i kombination, som behandling vid  öcellstransplantation på möss. Denna typ av transplantation syftar till att bota diabetes genom att operera in insulinproducerande celler från en frisk individ i bukspottkörteln. Behandlingen med en…
Läs mer