”Drömmen är att kunna se om nanopartikeln är farlig”

”Drömmen är att kunna se om nanopartikeln är farlig”
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar
2016-01-20
En del nanopartiklar löser upp sig när vi andas in dem i lungan, andra behåller sin struktur. Form, storlek och struktur avgör hur den reagerar med omgivningen. - Det handlar om så små strukturer som kan andas in och penetrera olika barriärer i kroppen - som blod, luft och placenta", säger Mats Bohgard, professor vid Lunds universitet. Skyltdocka som används för att mäta hur frisörer utsätts för olika nanopartiklar. Bild: Tove Smeds…
Läs mer

Högre risk för kvinnor att utveckla KOL

röntgenbild av lungor
Nyckelord: ,
Kategori: Lungor och luftvägar
2016-01-14
Kvinnor kan ha betydligt högre risk än män att utveckla lungsjukdomen KOL. Det visar forskare vid Lunds universitet i en ny studie. Med hjälp av en ny diagnostisk metod visas nu att kvinnor kan ha dubbelt så hög risk som män att utveckla KOL. Johannes Luoto, forskare vid Lunds universitet och läkare vid geriatriska kliniken på Skånes universitetssjukhus, har under sex års tid och på 2300 individer i åldrarna 65 till 100 år studerat insjuknande…
Läs mer

Lungforskning i Lund kan lösa organbristen

Lungforskning i Lund kan lösa organbristen
Nyckelord: ,
Kategori: Lungor och luftvägar
2016-01-08
En ny metod kan göra det möjligt för betydligt fler att donera sina lungor för transplantation. Forskningen gäller möjligheten att ta tillvara lungor från hjärtdöda donatorer på ett etiskt och lagligt sätt, vilket skulle vara av stor betydelse för de tusentals patienter som väntar på en lungtransplantation. Bristen på lungor är stor eftersom de ofta tar skada under donationsprocessen. När en person donerar flera organ så kan lungorna bara användas i drygt vart tredje fall.…
Läs mer

Laser ska hjälpa för tidigt födda barn

Laser ska hjälpa för tidigt födda barn
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Lungor och luftvägar
2015-10-08
Laser kan om några år komma att användas på neonatal-klinikerna för att få en mer fullödig bild av lungkapaciteten än vad dagens röntgen kan ge. Här demonstreras tekniken på Astrid Johansson. Barn som föds före vecka 30 behöver ofta hjälp med andningen för att överleva. Idag använder man röntgen för att diagnosticera lungornas tillstånd, men tekniken är inte riskfri och bilder kan endast tas då och då. Nu har forskare i…
Läs mer

Döden räddar liv

Döden räddar liv
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-09-14
En organdonator kan rädda livet på upp till åtta andra personer. Trots detta räcker idag inte antalet organdonationer till för att fylla det behov som finns. Ett problem är att inte alla möjliga organdonationer blir av. Och en av orsakerna till detta är att de flesta av oss inte har tagit ställning för eller emot donation. När det värsta inträffar – när livet inte går att rädda trots intensivvård och det endast är respiratorn som…
Läs mer

Bättre koll på KOL-patienter

Bättre koll på KOL-patienter
Nyckelord: , , ,
Kategori: Lungor och luftvägar, Medicinsk teknik
2015-06-08
Foto:Caretelcom AB Lungsjukdomen KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) räknas till våra folksjukdomar, omkring en halv miljon människor i Sverige är drabbade. De som har svårare stadium av sjukdomen kräver ofta mycket vård och är inte sällan i behov av inneliggande sjukhusvård vid akuta försämringsattacker. I ett försök att effektivare kunna övervaka KOL-patienters hälsa har forskare tagit mobiltelefonerna till hjälp. I en pilotstudie, utförd av Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i…
Läs mer

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature, Lungor och luftvägar
2015-05-12
När en astmapatient får ett anfall, så är det bronkernas muskelceller som drar ihop sig i kramp. Men dessa celler bidrar också till astma- och KOL-patienters reaktioner på virusinfektioner. Bronkmuskelcellerna har receptorer som reglerar produktionen av proteiner som är både till nytta och till skada för kroppen, visar ny forskning från Lunds universitet. Vanliga förkylningar är obehagliga men inte farliga för de flesta. Ett undantag är patienter med astma eller KOL. För dem kan en…
Läs mer

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar
2015-04-13
Inandningsprov på SCAPIS-mottagningen. Fysikern Hanna Nicklasson (till höger) tillsammans med SCAPIS-deltagaren Carina Jönsson. Foto: Björn Martinsson I forskningsstudien SCAPIS finns möjlighet att testa det som kan bli framtidens diagnostik och hälsoundersökningar redan nu. En av de nya undersökningsmetoderna finns på SCAPIS-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det är ett ut- och inandningsprov som kan öka möjligheten att upptäcka lungsjukdom. Ny teknik för tidig upptäckt av KOL - Vi hoppas kunna hitta tecken…
Läs mer

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom
Nyckelord:
Kategori: Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2015-04-01
Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom, som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Mekanismerna bakom lungfibros är fortfarande okända och sjukdomen saknar effektiva behandlingsmetoder. Nya upptäckter visar att serotonin, en molekyl ofta associerad med humör och beteende, tillsammans med dess receptorer har en betydande roll i sjukdomens utveckling. Vid en lungskada startar en naturlig sårläkningsprocess som avslutas när den skadade vävnaden är reparerad, men vid lungfibros avslutas aldrig processen. Denna obalans i vävnadsreparation leder…
Läs mer

Att ge eller ta emot ett organ

Anna Forsberg
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-12-12
Anna Forsberg installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Dreamstime Utan personer som fattar beslut om att donera sina organ, i livstiden eller som viljeinriktning vid dödsfall, kan inte transplantationer genomföras. Vid organdonation från en avliden kan upp till åtta olika mottagare få chansen till ett friskare liv genom transplantationen av organ och/eller vävnader. Min forskning handlar om motiv för att donera,…
Läs mer