Månadens vetenskapliga artikel

Litet enzym styr bröstcancercellers utveckling

Publicerad: 2014-10-31 bröstcancerceller

Kromosomerna i en cancercell är ofta abnorma, ser annorlunda ut, och är instabila jämfört med friska cellers kromosomer. Det bero på att celldelningen inte fungerar som den ska. I den aktuella ...

Läs artikeln

Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

Publicerad: 2014-09-30 missbruk

I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering med centralstimulerande medel i unga år, och drogmissbruk. Med hjälp av ...

Läs artikeln

Patienterna är hämtade ur verkligheten

Publicerad: 2014-08-29 äldre människor

Foto: Colourbox T-cellslymfom, TCL, är ett samlingsnamn för olika undergrupper av lymfkörtelcancer. Det är aggressiva cancrar med ganska dålig prognos. Visserligen är det relativt få som drabbas (ca 100 fall/år) men ...

Läs artikeln

Första hjälpen till psykisk hälsa hjälper

Publicerad: 2014-08-14 hjärta första hjälpen

När du hör om ”Första hjälpen” tänker du nog på hur till exempel en blödning kan stoppas eller vad du ska göra om någon blir medvetslös. Men ”Första hjälpen” finns ...

Läs artikeln

Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke

Publicerad: 2014-06-30 Sommarträdgård

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya ...

Läs artikeln

Stor studie om ballongvidgning vid hjärtinfarkt

Publicerad: 2014-04-30 ambulans

Behandlas en akut hjärtinfarkt med ballongvidgning inom en timme ökar chanserna att överleva. Det framgår i en stor studie med 13 000 patienter som genomförts av forskare vid Lunds universitet ...

Läs artikeln

Fallgropar som för forskningen framåt

Publicerad: 2014-03-31 Fallgropar som för forskningen framåt

En vanlig bild av forskningen är att forskare gör experiment, kommer fram till resultat och använder sedan den nya kunskapen till olika förbättringar. Översatt till vårdforskning tänker man sig att ...

Läs artikeln

Ny kunskap om stamcellsliknande celler i njurarna

Publicerad: 2014-02-28 Ny kunskap om stamcellsliknande celler i njurarna

En av våra största folksjukdomar, men ändå bortglömd i många sammanhang. Kostsam vård och mycket lidande för den som drabbas.  Det handlar om njursvikt. I Malmö pågår angelägen forskning för att ...

Läs artikeln

Metoden som räddar liv – om den används på rätt sätt

Publicerad: 2014-01-31 Metoden som räddar liv – om den används på rätt sätt

Många oväntade dödsfall som sker på sjukhus skulle kunna förhindras med en enkel övervakningsmetod, som hjälper personalen att tidigare upptäcka och reagera på försämringar hos patienten. Själva metoden har funnits ...

Läs artikeln

Nytt verktyg kan förbättra läkarutbildningen

Publicerad: 2013-12-30 Gudrun Edgren och Pia Strand

Har du varit hos doktorn och blivit tillfrågad om en läkarkandidat får vara med eller rentav får undersöka dig? En stor del av läkarutbildningen, från termin fem på den elva ...

Läs artikeln

Sida 1 av 612345...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?