Månadens vetenskapliga artikel

Fallgropar som för forskningen framåt

Publicerad: 2014-03-31 Fallgropar som för forskningen framåt

En vanlig bild av forskningen är att forskare gör experiment, kommer fram till resultat och använder sedan den nya kunskapen till olika förbättringar. Översatt till vårdforskning tänker man sig att ...

Läs artikeln

Ny kunskap om stamcellsliknande celler i njurarna

Publicerad: 2014-02-28 Ny kunskap om stamcellsliknande celler i njurarna

En av våra största folksjukdomar, men ändå bortglömd i många sammanhang. Kostsam vård och mycket lidande för den som drabbas.  Det handlar om njursvikt. I Malmö pågår angelägen forskning för att ...

Läs artikeln

Metoden som räddar liv – om den används på rätt sätt

Publicerad: 2014-01-31 Metoden som räddar liv – om den används på rätt sätt

Många oväntade dödsfall som sker på sjukhus skulle kunna förhindras med en enkel övervakningsmetod, som hjälper personalen att tidigare upptäcka och reagera på försämringar hos patienten. Själva metoden har funnits ...

Läs artikeln

Nytt verktyg kan förbättra läkarutbildningen

Publicerad: 2013-12-30 Nytt verktyg kan förbättra läkarutbildningen

Har du varit hos doktorn och blivit tillfrågad om en läkarkandidat får vara med eller rentav får undersöka dig? En stor del av läkarutbildningen, från termin fem på den elva ...

Läs artikeln

Pneumokocker tar hjälp av vårt eget immunförsvar

Publicerad: 2013-11-01 Pneumokocker tar hjälp av vårt eget immunförsvar

Bakterier har många sätt att undvika vårt immunförsvar. Pneumokocker, en av de vanligaste luftvägsbakterierna, använder sig av ett protein i vårt eget immunförsvar som en brygga för att fästa till ...

Läs artikeln

Psykisk sjukdom ökar risken att dö i olycksfall

Publicerad: 2013-09-30 Foto: Annika Hörlén

Foto: Annika Hörlén Personer som lider av någon psykisk sjukdom löper en avsevärt högre risk att dö i olyckor än övriga befolkningen. I motsats till vad man kanske förväntar sig, och ...

Läs artikeln

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Publicerad: 2013-08-29 Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen?  I en unik studie ...

Läs artikeln

Först att studera mikroRNA vid hjärtinfarkt

Publicerad: 2013-05-02 Först att studera mikroRNA vid hjärtinfarkt

Vad händer i hjärtat när något av de stora kranskärlen proppas igen vid en akut hjärtinfarkt? Det försöker forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus förstå. De har nyligen publicerat ...

Läs artikeln

Ett riktigt jobb och bättre rustad för livet i stort!

Publicerad: 2013-03-28 Ett riktigt jobb och bättre rustad för livet i stort!

IPS är ”arbetsrehabiliteringsmetoden tvärtom”. Här får personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning direkt stöd i att få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  En ny studie har visat att IPS ...

Läs artikeln

Vikt och genetik – viktig information vid bröstcancer

Publicerad: 2013-03-01 Vikt och genetik – viktig information vid bröstcancer

Vid bröstcancer kan BMI i kombination med genetik ge viktig information om hur det kommer att gå för patienten – och om patienten kan behöva utökad behandling eller klarar sig ...

Läs artikeln

Sida 1 av 512345
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen