Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer

Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2016-12-30
Kvinnor som idag drabbas av s.k. trippelnegativ bröstcancer har mycket små överlevnadschanser om tumören hunnit sprida sig. En ny studie från Lunds universitet täpper till en viktig kunskapslucka genom att förklara mekanismer i den aggressiva tumören och dess omgivning. Tack vare den intensiva forskningen inom bröstcancer har det blivit tydligt att sjukdomen har många undergrupper med olika allvarlighetsgrad och kännetecken. - Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv typ av bröstcancer som står för knappt en…
Läs mer

Positiva resultat vid utvärdering av kampanjen (H)järnkoll

Positiva resultat vid utvärdering av kampanjen (H)järnkoll
Nyckelord: ,
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Psykisk (o)hälsa
2016-10-31
Personer som lever med en psykisk sjukdom möts ofta av stigmatisering vilket är ett allvarligt problem, för individen såväl som för samhället i stort. På uppdrag av Sveriges regering genomfördes därför kampanjen (H)järnkoll. Kampanjen som pågick under mellan 2009 och 2014 har nu utvärderats av forskare vid Lunds universitet – och positiva resultat kan visas upp rörande allmänhetens uppfattningar av psykisk ohälsa. - Det har blivit bättre, men bara lite bättre – så det finns…
Läs mer

Objektiv fysisk funktion inte sämre hos de med långvarig smärta

fotboll
Nyckelord: , ,
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Smärta och värk
2016-07-29
Om smärtan i höften eller ljumsken varar i mer än ett par månader är det aktuellt att uppsöka vård – eftersom långvarig smärta är ett tecken på att det inte läker ut av sig själv. En tvärsnittsstudie gjord vid Lunds universitet visar dock att det är svårt att objektivt mäta smärtans inverkan på patientens fysiska funktionalitet. Vid sporter där ljumske och höft ofta utsätts för kraftiga rotationsrörelser och snabba riktningsförändringar finns det många som har…
Läs mer

Chansen att bli gravid styr behandling

foster
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa, Månadens vetenskapliga artikel
2016-03-31
IVF-behandling vid konstgjorda befruktningsförsök är förknippad med både biverkningar och risker för kvinnan. Nu öppnar resultaten i en omfattande studie från Lunds universitet nya möjligheter för en lindrigare och mer individanpassad behandling inom snar framtid. Gonadotropiner är molekyler som är viktiga för våra könskörtlar där bland annat östrogen och androgen produceras. I den aktuella studien undersöktes om en kombination av två olika varianter av gonadotropinreceptorer kan användas som en markör för chansen att bli gravid…
Läs mer

Broskprotein kan bidra till försämrad KOL-diagnos

bakterier på odlingsplatta
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner, Månadens vetenskapliga artikel
2016-01-29
Broskproteinet COMP finns även i våra lungor. Där utnyttjas det av luftvägsbakterien Moraxella, något som i förlängningen kan leda till försämrad diagnos för patienter med KOL. Det framkommer i ny forskning från Lunds universitet. Lungsjukdomen KOL drabbar framför allt rökare och tillhör globalt de sjukdomar som kräver flest dödsoffer. Några gånger per år infekteras KOL-patienter med försämring som följd. Hälften av dessa s.k. exacerbationer som är mer eller mindre allvarliga orsakas av bakterier. Nu visar…
Läs mer

Syrebrist gör tumören mer aggressiv – nyckelprotein kartlagt

Syrebrist gör tumören mer aggressiv – nyckelprotein kartlagt
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2015-11-30
Forskare vid Lunds universitet har kartlagt ett protein som kontrollerar hur nya blodkärl bildas i tumören vid cancersjukdomen neuroblastom. Kunskapen kan användas när man tar fram nya behandlingar mot cancerformer som blir aggressiva vid syrebrist. Neuroblastom är en ovanlig tumörform som årligen drabbar runt 20 barn i Sverige. Det finns fall då sjukdomen går tillbaka av sig själv och försvinner utan behandling, men hälften av de som insjuknar drabbas av aggressiva tumörer. Här tros proteinet…
Läs mer

Ny kunskap kopplar hormon till ökad risk för stroke vid diabetes

Ny kunskap kopplar hormon till ökad risk för stroke vid diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Månadens vetenskapliga artikel
2015-10-30
Lisa Berglund (till vänster) och Maria Gomez (till höger). Att hormonet GIP och dess receptor GIPR har betydelse för att sänka insulinnivåerna i kroppen är välkänt. Nu visar forskning vid Lunds universitet att samma hormon även påverkar blodkärlen, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till varför en del patienter med diabetes typ 2 drabbas av stroke. Det är ibland tillfälligheter som driver fram de stora forskningsgenombrotten. I det här fallet…
Läs mer

Ett steg närmare ny behandling mot leukemi

blodceller
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2015-09-30
Bild: Dreamstime Akut myeloisk leukemi, AML, är en typ av blodcancer som är svår att bekämpa med dagens cellgifter. Cancerforskare i Lund har tidigare visat att det är möjligt att angripa AML-stamceller med hjälp av antikroppar som är riktade mot strukturer som är unika för just dessa cancerceller. Nu har forskarna visat att detta fungerar inte bara i provrör utan även i möss. – Att kunna visa att det fungerar i levande system är ett…
Läs mer

Vanligt växtämne kan bli framtida cancerläkemedel

Vanligt växtämne kan bli framtida cancerläkemedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2015-09-03
Ett ämne som finns naturligt i växter och citrusfrukter kan kanske i framtiden användas mot cancer. Forskningen bygger på möjligheterna till målinriktad behandling riktad mot ett protein, gamma-tubulin, som finns i cellkärnan. Mikrotubuli finns i stor mängd i cellen. De plockar ut kromosomer vid celldelningen, och uppförstorade i ett elektronmikroskop ser de ut som rör. Maria Alvarado-Kristensson - Gamma-tubulin kontrollerar tillväxten av mikrotubuli, men det verkar av allt att döma även…
Läs mer

Kostnaden för vårdsamordnare för sköra äldre utvärderad

Kostnaden för vårdsamordnare för sköra äldre utvärderad
Nyckelord: , ,
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Äldres hälsa
2015-08-31
Skåne var tidigt ute med att testa ett nytt arbetssätt för att underlätta för de mest sjuka äldre att få en tryggare och bättre vård. Nu har en kostnads-nyttoanalys gjorts som visar att arbetssättet inte är dyrare än den konventionella vården och att det dessutom leder till en avlastning för de anhöriga. I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Health Economics Review har forskare från Lunds universitet undersökt effekter och kostnader av en…
Läs mer