Motverka fetma med familjens hjälp

Motverka fetma med familjens hjälp
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Barn med fetma riskerar både att bli socialt utsatta och på längre sikt allvarligt sjuka. I ett forskningsprojekt har Kristina Orban satsat på en aktivitets- och familjebaserad behandling. Fokus har legat på föräldrars aktivitetsmönster och möjlighet att förändra vardagen. Föräldrar som lyckats samordna sina rutiner och kämpa mot samma mål – en avstannad viktuppgång hos barnet – har varit bäst hjälpta av behandlingen. Via BVC har Kristina Orban, arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap, och…
Läs mer

Barns hälsa vid fetma

Barns hälsa vid fetma
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Fetma hos vuxna är tydligt förknippat med olika hälsorisker, främst risken att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Men hur påverkas barns hälsa av fetma? Vi har ställt frågan till Carl-Erik Flodmark, överläkare vid Barnöverviktsenheten Region Skåne. – Barns hälsa påverkas i första hand på det psykiska och sociala planet, att de hamnar utanför samhällsnormen. Många lider till exempel av att inte kunna handla samma kläder som sina kompisar. En amerikansk studie har visat att barn…
Läs mer

Målet är jämlik hälsa

Målet är jämlik hälsa
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Risken att insjukna i typ 2-diabetes är dubbelt så hög hos malmöbor födda i Irak som för svenskfödda. De med irakiskt ursprung insjuknar dessutom nästan sju år tidigare. Två riskfaktorer av flera sticker ut – övervikt/fetma och stark ärftlig belastning för sjukdomen. – Varannan person med irakisk bakgrund har en förstagradssläkting (förälder, syskon eller barn) med diabetes typ 2. Motsvarande siffra för de infödda är drygt en fjärdedel. Sin ärftlighet kan man inte påverka men…
Läs mer

Visst samband mellan fetma och cancer

Visst samband mellan fetma och cancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Det finns en koppling mellan fetma och vissa cancerformer men sambandet är inte särskilt starkt. Det menar Håkan Olsson, professor vid Lunds universitet och överläkare i cancerepidemiologi vid Skånes universitetssjukhus. Han stödjer sig på färska data från en av de största registerstudierna som genomförts i Sverige. Håkan Olsson – Totalt sett har individer med fetma en nio procent större risk att drabbas av cancer. De cancerformer som uppvisar de starkaste sambanden…
Läs mer

Fetma ökar risken för mamma och barn

foster
Nyckelord: ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Foto: Colourbox Fetma utgör ett problem vid en graviditet. Dels ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, högt blodtryck och blodproppar, dels försvåras de fysiska kontrollerna på mödrahälsovården. Vid ultraljudsundersökningen blir det också svårare att få en bra bild. Fetma kan även påverka hur det går att övervaka fostret vid förlossningen, och att göra kejsarsnitt om det skulle behövas. Vad allt detta betyder för sjukvården och för mor och barn ska…
Läs mer

Lägre vikt – mindre värk

Lägre vikt - mindre värk
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Foto: Colourbox Det finns en mycket stark koppling mellan övervikt och artros. Det är det dåliga budskapet – men det finns också ett gott budskap. För den som lyckas gå ner i vikt blir de värkande knäna ganska snabbt bättre, även om viktnedgången är måttlig. Omkring 1,2 miljoner människor i Sverige lider idag av artros, ledsvikt. Siffran väntas gå upp kraftigt de närmaste årtiondena i takt med att befolkningen blir äldre och tyngre. Den som har…
Läs mer

Inflammerat fett skadligt för hjärta och kärl

Inflammerat fett skadligt för hjärta och kärl
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Kraftig övervikt leder till att hjärtat tvingas jobba hårdare för att hålla igång kroppen. Samtidigt kan inre processer i hjärta och kärl spä på risken för infarkt, stroke och andra sjukdomar. Hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, hjärtflimmer – alla tillhör familjen hjärt-kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den som är kraftigt överviktig löper större risk att drabbas. Varför? Grav övervikt och dålig kondition sliter på hjärta, kärl och lungor som måste jobba mer för att…
Läs mer

Tarmbakterier bidrar till fetma

Tarmbakterier bidrar till fetma
Nyckelord: , , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
För lite motion och för mycket och felaktig kost leder till övervikt – det är gamla och självklara sanningar. Men det finns troligen fler skäl till den globala fetmaepidemin. En möjlig förklaring är tarmfloran. Tarmen kan ses som ett särskilt samhälle i kroppen. Mag-tarmkanalen har ett eget nervsystem och en egen ”befolkning” bestående av många miljarder tarmbakterier. Bakterierna väger tillsammans ett helt kilo, och är fler än antalet celler i kroppen. Tarmbakterierna hjälper oss inte…
Läs mer

Gastric bypass och diabetes

Gastric bypass och diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Syftet med en fetmaoperation är en betydande och varaktig viktnedgång. Att merparten av alla som har typ 2-diabetes bara några dagar efter en operation blir fria från sjukdomen är en överraskande bieffekt. Det är den forskaren Nils Wierup är intresserad av. – Grundtanken med vårt forskningsprojekt är att kartlägga vilka processer som ligger bakom den snabba omställningen från diabetes till normal sockeromsättning. Tanken är inte att alla med typ 2-diabetes ska fetmaopereras men om vi…
Läs mer

FAKTA Gastric bypass

FAKTA Gastric bypass
Nyckelord: ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-10-20
För att få genomgå en fetmaoperation ska personen ha ett BMI över 35–40. Vid vissa sjukdomar kan operationen göras vid lägre BMI, om hälsovinsterna är stora. Det gäller till exempel vid typ 2-diabetes. Men principerna för BMI-gränser vid gastric bypass varierar mellan olika landsting. För att opereras måste personen också ha försökt att gå ner i vikt flera gångermed hjälp av till exempel dietist, viktgrupp eller läkemedelsbehandling utan bestående resultat. Man måste också vara beredd…
Läs mer