Livsstilssjukdomar och beroenden

Fakta om ledsjukdomar och artros

Publicerad: 2013-09-03

Artros är en sjukdom som kommer smygande och som drabbar många. Vanligast är att man får ont i sina knän som svullnar upp och värker. Men även artros i höftled ...

Läs artikeln

Livets stora förändringar påverkar hur mycket vi rör på oss

Publicerad: 2013-08-22 Livets stora förändringar påverkar hur mycket vi rör på oss

Föräldraskap, åldrande, rörelsesjukdomar… Alla genomgår vi någon gång i livet större förändringar som mer än annat påverkar hur vi lever. Katarina Sjögren Forss, som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper ...

Läs artikeln

Risk för fetma kan minskas

Publicerad: 2013-07-29

Personer med medfödd ökad risk för fetma skulle kunna minska sin risk genom att utöva fysisk aktivitet en timme om dagen, visar en studie från Lunds universitets Diabetescentrum. Forskarna har upprepat ...

Läs artikeln

Virtuella naturmiljöer kan minska stress

Publicerad: 2013-07-15 Virtuella naturmiljöer kan minska stress

Vi har tidigare skrivit om naturens välgörande effekter på den stressade människan. En pilotstudie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar att det även går att få fram liknande, stressreducerande ...

Läs artikeln

Njut av naturen och bli fri från stress samtidigt

Publicerad: 2013-07-02 Njut av naturen och bli fri från stress samtidigt

Det är sommar, ta tillfället i akt att vara ute i det gröna och bota dig själv från stress samtidigt. En avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar nämligen ...

Läs artikeln

Nya rön om epigenetiska förändringar i fettceller vid träning

Publicerad: 2013-07-02 Nya rön om epigenetiska förändringar i fettceller vid träning

Träning, om än i små doser, förändrar uttrycket av vårt medfödda DNA. Ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum kan för första gången beskriva vad som händer epigenetiskt i fettcellerna vid ...

Läs artikeln

Exponering för rökning under fosterlivet

Publicerad: 2013-06-20

Ny publikation från Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Lunds universitet: Rökexponering under fosterlivet har kopplats till en rad olika ogynnsamma konsekvenser för barnet på kort sikt, såsom lägre födelsevikt, kortare graviditetslängd ...

Läs artikeln

Hälsosam nordisk kost gav förbättrade blodfetter

Publicerad: 2013-05-28 Hälsosam nordisk kost gav förbättrade blodfetter

Hälsosam nordisk kost kan förbättra blodfetterna och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en studie som Lunds universitet deltagit i. Dessutom minskade halten av en så kallad inflammationsfaktor som ...

Läs artikeln

Fynd om vassle kan leda till nya livsmedel

Publicerad: 2013-03-21

Forskning från Lunds universitet visar att vassle kan ha goda effekter på insulinfrisättningen vilket kan leda till nya livsmedel anpassade till överviktiga eller diabetiker. Vår mat består av kolhydrater, fett och ...

Läs artikeln

Hälsovetenskapens dag 10 april – ”Att falla eller inte falla”

Publicerad: 2013-03-21 Hälsovetenskapens dag 10 april – ”Att falla eller inte falla”

Fallolyckor ökar och förutom de miljardbelopp de kostar samhället, är de förenade med stort mänskligt lidande. Årets Hälsovetenskapens dag handlar om fall och fallprevention. Hur omsätter vi forskning i klinisk ...

Läs artikeln

Sida 2 av 1312345...10...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård