Nu kan du ta kontroll över din diabetes

Nu kan du ta kontroll över din diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Beroenden, Diabetes
2015-10-20
Diabetes är i allra högsta grad ett uttryck för den livsstil vi har i västvärlden idag. Det positiva är att du som har typ 2-diabetes själv kan ta kontroll över sjukdomen. Till din hjälp finns ett unikt internetbaserat verktyg som är under utveckling. Anders Rosengren – Ju mer man lär sig om diabetes desto mer förstår man att det inte räcker med bara läkemedelsbehandling. Det som påverkar sjukdomen allra mest är…
Läs mer

Behåll din muskelmassa

Behåll din muskelmassa
Nyckelord: ,
Kategori: Beroenden
2015-10-20
Träning ger muskler och muskler ökar ämnesomsättning och förbränning – vilket krävs för att förebygga eller behandla typ 2-diabetes. Fysioterapeuten och forskaren Åsa Tornberg förklarar varför en vältränad muskelmassa är viktig för att ta kontroll över både blodsocker och sjukdom. Träning är bra för oss alla. Men Åsa Tornberg, docent i fysioterapi vid Lunds universitet, ser att den för personer med typ 2-diabetes ofta är helt avgörande. Sjukdomen är livsstilsbetingad och/eller ärftlig. Till skillnad från…
Läs mer

Bra mat mot fetma och ohälsa

Bra mat mot fetma och ohälsa
Nyckelord:
Kategori: Beroenden, Diabetes, Mage och tarm
2015-10-20
Cecilia Holm leder en forskargrupp vid Lunds universitet som bland annat undersöker nyttiga egenskaper i bär. Här på bilden samtalar hon med forskningsingenjör Sara Larsson, som studerar D-vitaminets betydelse för hälsan. – Lite krasst uttryckt finns det inga genvägar. För att undvika övervikt och fetma handlar det egentligen bara om att inte äta mer än du förbrukar. Det vi hoppas göra är att hitta mat eller ämnen i mat som hjälper…
Läs mer

Räcker det att jag går ner i vikt?

Räcker det att jag går ner i vikt?
Nyckelord: ,
Kategori: Beroenden
2015-10-20
Att risken för att utveckla diabetes ökar om vi är överviktiga eller feta är alla nog överens om. Blir jag då frisk om jag går ner i vikt eller måste annat till också? Det är en av de frågor som ställs i ett av Martin Ridderstråles forskningsprojekt. Övervikt och fetma ökar risken att utveckla insulinresistens som i sin tur leder till typ 2-diabetes. Insulinresistens innebär att effekten av insulinet i kroppen försämras (läs även Fetma…
Läs mer

Motverka fetma med familjens hjälp

Motverka fetma med familjens hjälp
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Beroenden
2015-10-20
Barn med fetma riskerar både att bli socialt utsatta och på längre sikt allvarligt sjuka. I ett forskningsprojekt har Kristina Orban satsat på en aktivitets- och familjebaserad behandling. Fokus har legat på föräldrars aktivitetsmönster och möjlighet att förändra vardagen. Föräldrar som lyckats samordna sina rutiner och kämpa mot samma mål – en avstannad viktuppgång hos barnet – har varit bäst hjälpta av behandlingen. Via BVC har Kristina Orban, arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap, och…
Läs mer

Barns hälsa vid fetma

Barns hälsa vid fetma
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Beroenden
2015-10-20
Fetma hos vuxna är tydligt förknippat med olika hälsorisker, främst risken att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Men hur påverkas barns hälsa av fetma? Vi har ställt frågan till Carl-Erik Flodmark, överläkare vid Barnöverviktsenheten Region Skåne. – Barns hälsa påverkas i första hand på det psykiska och sociala planet, att de hamnar utanför samhällsnormen. Många lider till exempel av att inte kunna handla samma kläder som sina kompisar. En amerikansk studie har visat att barn…
Läs mer

Målet är jämlik hälsa

Målet är jämlik hälsa
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Beroenden, Diabetes, Hjärta och blodkärl
2015-10-20
Risken att insjukna i typ 2-diabetes är dubbelt så hög hos malmöbor födda i Irak som för svenskfödda. De med irakiskt ursprung insjuknar dessutom nästan sju år tidigare. Två riskfaktorer av flera sticker ut – övervikt/fetma och stark ärftlig belastning för sjukdomen. – Varannan person med irakisk bakgrund har en förstagradssläkting (förälder, syskon eller barn) med diabetes typ 2. Motsvarande siffra för de infödda är drygt en fjärdedel. Sin ärftlighet kan man inte påverka men…
Läs mer

Visst samband mellan fetma och cancer

Visst samband mellan fetma och cancer
Nyckelord: ,
Kategori: Beroenden, Cancer
2015-10-20
Det finns en koppling mellan fetma och vissa cancerformer men sambandet är inte särskilt starkt. Det menar Håkan Olsson, professor vid Lunds universitet och överläkare i cancerepidemiologi vid Skånes universitetssjukhus. Han stödjer sig på färska data från en av de största registerstudierna som genomförts i Sverige. Håkan Olsson – Totalt sett har individer med fetma en nio procent större risk att drabbas av cancer. De cancerformer som uppvisar de starkaste sambanden…
Läs mer

Fetma ökar risken för mamma och barn

foster
Nyckelord: ,
Kategori: Beroenden, Nyfödda
2015-10-20
Foto: Colourbox Fetma utgör ett problem vid en graviditet. Dels ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, högt blodtryck och blodproppar, dels försvåras de fysiska kontrollerna på mödrahälsovården. Vid ultraljudsundersökningen blir det också svårare att få en bra bild. Fetma kan även påverka hur det går att övervaka fostret vid förlossningen, och att göra kejsarsnitt om det skulle behövas. Vad allt detta betyder för sjukvården och för mor och barn ska…
Läs mer

Lägre vikt – mindre värk

Lägre vikt - mindre värk
Nyckelord: ,
Kategori: Beroenden, Leder, muskler och skelett
2015-10-20
Foto: Colourbox Det finns en mycket stark koppling mellan övervikt och artros. Det är det dåliga budskapet – men det finns också ett gott budskap. För den som lyckas gå ner i vikt blir de värkande knäna ganska snabbt bättre, även om viktnedgången är måttlig. Omkring 1,2 miljoner människor i Sverige lider idag av artros, ledsvikt. Siffran väntas gå upp kraftigt de närmaste årtiondena i takt med att befolkningen blir äldre och tyngre. Den som har…
Läs mer