Förbättrad diagnostik även vid metallprotes

Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Vid undersökning med hjälp av magnetresonanskamera (MR-kamera) går det att få högkvalitativa bilder av både skelett och mjukdelar. En brist har dock varit att det inte gått att undersöka patienter med metallproteser i MR-apparater eftersom metallen har orsakat bildstörningar. Vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har man nyligen utvecklat nya rutiner för MR-undersökningar av metallproteser. Det sker genom att MR-signalerna från den undersökta patienten avkodas på ett annorlunda sätt…
Läs mer

Världsunik studie om förebyggande träning

Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
– Svenska Fotbollsförbundet frågade mig och min kollega i pojklandslagets medicinska team om vi kunde starta ett projekt för att förebygga knäskador hos fotbollsspelare, säger Markus Waldén, läkare vid Ortopediska kliniken, Hässleholms sjukhusorganisation. Han och sjukgymnasten Martin Hägglund, som båda är forskare knutna till Linköpings universitet, tackade ja, men med ett förbehåll: – Vi ville kunna lägga upp och genomföra undersökningen som en oberoende vetenskaplig studie. Så blev det…
Läs mer

Var har jag mitt knä? – om neuromuskulär träning vid artros

VAS-skalan
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Video
2013-11-05
För personer som drabbats av artros i knä har styrketräning av musklerna på lårets framsida främst varit den behandling som rekommenderats. Men när man väl undersöker patienter med artros så visar det sig att förutom svaga lårmuskler är även andra muskler som t ex de kring höften, försvagade. De har också ett sämre led- och muskelsinne, sämre balans och ett förändrat rörelsemönster. – Det kan till exempel visa sig i att man går långsammare än…
Läs mer

Värktabletter eller inte?

Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2013-11-05
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av artros är det först efter att man har prövat en mer aktiv livsstil och att minska vikten som man bör välja att behandla artros med värktabletter. För en del med artros kan smärtstillande mediciner vara en hjälp för att få livet att fungera och för att klara av att träna. Vid smärta som beror på artros är värktabletter som innehåller paracetamol (Alvedon,…
Läs mer

Ta rädslan på allvar

rädsla att falla
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Om rädslan för fysisk aktivitet är så stor att det blir ett hinder är det viktigt att ta upp det och diskutera med patienterna. Vi måste tänka på att ta det på allvar. I flera studier har folkhälsovetaren Katarina Sjögren Forss studerat hur människor upplever sina möjligheter till fysisk aktivitet i olika skeden av livet, till exempel när de blir äldre, får artros, eller blir gravida och får barn.…
Läs mer

Man kan pärla med tång!

pärla med tång
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
– Jag föder hellre barn en gång i veckan än har artrosvärken! Det säger förskollärare Anna-Carin Svensson som 1998 diagnostiserades med tumbasartros. Hennes besvär började med att hon fick ont i tummarna efter en dag på jobbet och plötsligt började tappa saker. – Jag blev först rädd att det var något fel på hjärnan eftersom händerna inte längre lydde mig.…
Läs mer

Hur påverkar kvinnliga hormoner artros?

Fredrik Offerlind
Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Att kvinnor i högre grad än män drabbas av artros efter klimakteriet är känt sedan tidigare, men man vet inte varför. Nu pågår en studie vid Lunds universitet för att närmare undersöka hur kvinnliga hormoner påverkar utvecklandet av artros. [caption id="attachment_35087" align="alignleft" width="218" caption="Fredrik Offerlind är sjukgymnast och universitetsadjunkt på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Studien görs i samarbete med sjukgymnast Eva Ekvall-Hansson och Martin Englund, som är läkare och epidemiolog.…
Läs mer