Patienter med handledsfraktur kan få långvariga besvär

Patienter med handledsfraktur kan få långvariga besvär
Nyckelord: , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2017-05-03
Akutmottagningen i Lund tar varje år emot cirka 450 patienter med en bruten handled. Det är därmed den vanligaste frakturen på akuten. De allra flesta patienter blir återställda, oavsett om operation är nödvändig eller inte, men nästan var femte har fortsatta besvär ett år efter skadan, särskilt vid belastning av handleden. – Även om de allra flesta blir återställda är det en överraskande hög andel som inte blir det. Vår föreställning har varit att det…
Läs mer

Mindre risk för amputation med ny metod

Mindre risk för amputation med ny metod
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2017-04-28
Fotsår hos patienter med diabetes kan läka utan amputation, och amputation nedanför fotleden läker i stor utsträckning trots allvarliga sår och multisjuka patienter. Forskning vid Lunds universitet redovisar nya metoder som i högre grad räddar foten kvar vilket ökar patientens möjlighet att förflytta sig själv. Personer med diabetes har högre risk än andra att drabbas av svåra fotsår. Om dessa inte läker finns det risk för att delar av foten måste amputeras. Även amputation av…
Läs mer

Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden

Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2017-04-25
Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter. Men egenskaper och hållbarhet är ännu inte tillräckligt goda för att de ska kunna rekommenderas till alla patienter. Det är innebörden av en ny avhandling från Lunds universitet. Artros är en av de vanligaste folksjukdomarna som enligt beräkningar drabbar upp till 25 procent av västvärldens befolkning över 45 år. Oftast berörs höft eller knä, men ca 10 procent av artrosfallen gäller fotleden.…
Läs mer

Bättre resultat att vänta för höftoperationer

Bättre resultat att vänta för höftoperationer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2017-03-28
Att byta ut utslitna höftleder är en av de vanligaste operationerna som görs. Och resultatet blir allt bättre för patienterna. Men var tionde av dessa operationer är en omoperation på grund av att protesen har lossnat. Omoperationer är mer komplicerade att utföra och risken ökar då också för sämre resultat som i sin tur kan leda till att ytterligare ingrepp behöver göras. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras förslag på hur höftoperationer kan förbättras. Proteslossning…
Läs mer

Viktigt ben i handleden under lupp

ishockey/Wikimedia Commons
Nyckelord: , ,
Kategori: Kost och träning, Leder, muskler och skelett
2017-01-25
I Sverige bryter varje år ungefär 3 000 personer båtbenet, ett litet ben i handloven som är viktigt för handledsfunktionen. Martin Clementson, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus som forskar vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, har i en ny avhandling studerat skadetypen, som främst drabbar yngre män i samband med sport. En båtbensfraktur kan behandlas på olika vis, och i avhandlingen jämfördes utfallet för så kallade midjefrakturer, som genom slumpmässigt urval behandlades antingen genom gipsning eller genom…
Läs mer

Rökning försämrar för den klämda nerven

Rökning försämrar för den klämda nerven
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk, Vad forskar du om?
2017-01-19
Att en nerv hamnar i kläm kan ställa till stora problem, och ibland krävs en operation för att bli av med besvären. Inte alla blir bra av operationen – men ny forskning visar att man kan förbättra chanserna genom att sluta röka. Vårt komplexa nervsystem koordinerar kroppens olika funktioner och rörelser. Nerverna, som utgår från hjärnan och ryggmärgen, varierar mycket i storlek. De minsta nervtrådarna är för små för att uppfatta med blotta ögat medan…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Infektioner, Leder, muskler och skelett, Medicinsk teknik, Psykisk (o)hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-11-24
Psykisk hälsa mitt i livet. Blodsjukdomar. Blodprovstest för att rädda tarm och liv. Molekylära kartor som vapen mot cancer. Åderförkalkningsplack. Det är några av de forskningsområden som rör vår hälsa som höstens nyinstallerade professorer arbetar med. De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.   Stefan Acosta, professor i kärlkirurgi Blodprovstest för att rädda tarm och liv Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning Psykisk hälsa mitt i livet Anders Bengtsson, professor i reumatologi När…
Läs mer

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-11-18
Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen. Abdulemir Ali, doktorand vid Lunds universitet och ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sitt avhandlingsarbete ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerat hur utbrett missnöjet är. Med hjälp av Svenska Knäprotesregistret (SKAR), dit alla knäprotesoperationer i Sverige rapporteras,…
Läs mer

Cellers svar på mekaniska signaler

Cellers svar på mekaniska signaler
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?, Övrigt
2016-11-02
Karl Swärd installerades som professor i experimentell medicinsk forskning med inriktning mot fysiologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Vår förmåga att känna av mekanisk beröring är avgörande inte bara för känseln, och därmed vår uppfattning av omvärlden, utan också för fosterutveckling, kardiovaskulär sjukdom, och metastasering. Läran om hur celler känner av mekaniska signaler och omvandlar dem till biokemiska och biologiska svar kallas för cellulär biomekanik. Jag har tillsammans med min…
Läs mer

När kroppen angriper sig själv

När kroppen angriper sig själv
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Leder, muskler och skelett,
2016-11-02
Anders Bengtsson installerades som professor i reumatologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. De som drabbas av reumatisk sjukdom undrar ofta varför? Det kanske vare sig finns några släktingar som drabbats eller någon uppenbar miljöfaktor som startat den kroniska inflammatoriska processen. Samspelet mellan arv och miljö rymmer ännu många hemligheter, men framsteg inom cellbiologi och molekylärmedicin som tillämpas på kliniskt väl karaktäriserad patientinformation, öppnar vägen till framgång. Kroppens immunsystem utgör ett försvar…
Läs mer