Upptäckten som räddar miljontals liv

vaccination
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Infektioner, Läkemedel
2017-04-25
När man listar förra århundradets viktigaste medicinska upptäckt brukar vaccinerna hamna på topp tre, ofta tillsammans med röntgen och sjukvårdshygien. Den här veckan står de extra mycket i fokus, då det är internationella vaccinationsveckan. Vacciner räddar miljontals liv. Den fruktade sjukdomen polio har minskat med 99 procent sedan 1988 tack vare vaccinationer, och finns idag bara i Afghanistan, Nigeria och Pakistan. Nu hoppas man att även mässlingen ska förpassas till historien. Men det finns smolk i…
Läs mer

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Hälsa och livsstil, Infektioner, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-12-08
När ett barn blivit diagnostiserad med hiv gäller det att så snart som möjligt sätta in behandling - och sedan följa behandlingsplanen till punkt och pricka. På så sätt ökar chansen till att hämma virusets framfart. I de fall behandlingsplanen inte följs så är frågetecknen många, därför har Mulatu Biru m.fl. vid Lunds universitet undersökt underliggande faktorer till utebliven medicinering. Studien genomfördes i Etiopien och inkluderade 306 barn diagnostiserade med hiv. Från diagnos till en månad…
Läs mer

Streptokockernas högspecialiserade vapen

Streptokockernas högspecialiserade vapen
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-11-22
Det finns vapen här i världen som är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat. Vi kan inte heller se bärarna av dessa vapen men ändå är vi alla en del av en pågående strid. Slagfältet för denna ihärdiga kamp är vår kropp och striden sker mellan mikroskopiska angripare som kallas bakterier och våra ädla beskyddare, immuncellerna. Av alla bakterier som tar sig in i våra kroppar så är det faktiskt…
Läs mer

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper
Nyckelord: , , ,
Kategori: Läkemedel, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
  Patrik Midlöv installerades som professor i allmänmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Läkemedel är i grunden bra produkter som under kontrollerade former i läkemedelsprövningar visat sig ha effekt. Ofta är de som medverkat i dessa läkemedelsprövningar yngre och friskare jämfört med de patienter som sedan använder läkemedlet. Med ökad ålder sker flera olika förändringar som påverkar läkemedlets positiva och negativa effekter för patienten. Det kan ha att göra…
Läs mer

Nya rön om matchning mellan donator och mottagare av hjärtan

Nya rön om matchning mellan donator och mottagare av hjärtan
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-09-16
Nästa år är det 50 år sedan den sydafrikanske kirurgen Christiaan Barnard utförde den första hjärttransplantationen på en människa. Transplantationen i Kapstaden lyckades men patienten avled 18 dagar senare i dubbelsidig lunginflammation. Detta sedan immunförsvaret försvagats av de läkemedel patienten fick för att förhindra avstötning av det främmande hjärtat. I dag har metoderna för hjärttransplantationer utvecklats och ettårsöverlevnaden hos patienter som blir hjärttransplanterade i Sverige är cirka 95 procent och tioårsöverlevnaden omkring 70 procent. Ändå…
Läs mer

Läkemedelsmissbruk ett växande folkhälsoproblem

läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Beroenden, Läkemedel
2016-08-16
I den hittills största studien av läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att fler än tolv procent av svenskar över 12 år har missbrukat receptbelagd medicin. Anders Håkansson. Foto: Apelöga Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och riskerar att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem i Europa, liksom det har gjort i USA. Det menar Anders  Håkansson, docent i beroendemedicin vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne. Vanligast med lugnande medel…
Läs mer

Lukrativt med falska läkemedel

Lukrativt med falska läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hälsa och livsstil, Läkemedel
2016-06-13
Majsstärkelse med inslag av tungmetaller, tegelstenspulver, ­amfetamin, bläck, väggfärg eller möbelpolish. Det är vad som kan finnas i förfalskade läkemedel, en ­marknad som idag anses ge större vinster än drogbrottsligheten. Etnologen Susanne Lundin leder en forskargrupp med etnologer och medicinare som ska under­söka vad människor i Sverige vet och tycker om förfalskade mediciner. Foto: Kennet Ruona Vissa felaktiga läkemedel har varit riktiga från början, men har förvarats på fel sätt eller blivit…
Läs mer

Via toaletten ut i naturen …

plastslang för mätning av läkemedelsrester
Nyckelord:
Kategori: Filmer, Läkemedel
2010-06-04
Läkemedel är gjorda för att ha en medicinsk effekt i kroppen. Men allt innehåll i en medicintablett tas inte upp, utan en del kommer ut den naturliga vägen och spolas från våra toaletter ut i reningsverken. Vad händer där med dessa medicinskt och biologiskt aktiva ämnen? – När det gäller smärtstillande medel, så har vi sett att det finns mycket mer ämnen i reningsverkens ingående vatten än i det färdiga, renade vattnet. Men har ämnena…
Läs mer