Ökad testning viktigt i kampen mot klamydia

Carina Bjartling
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Infektioner
2014-06-09
Foto: Colourbox Sedan mitten av 1990-talet har antalet rapporterade fall av klamydia ökat kraftigt och är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Eftersom klamydia ofta inte ger några symtom kan det vara svårt att få folk att gå och testa sig. Att få fler att testa sig är därför en viktig faktor för att minska smittspridningen. – Att man oftast är symptomfri är den stora utmaningen med klamydia i jämförelse…
Läs mer

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Infektioner, Vad forskar du om?
2014-05-16
Med bättre diagnostik och mer individanpassade behandlingar vid sepsis (blodförgiftning) skulle sannolikt fler personer kunna överleva än idag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. I avhandlingen testas diagnosmöjligheter och ett antal biomarkörer vid framför allt sepsis men även vid andra svåra infektioner. Syftet har varit att öka förståelsen för hur immunförsvaret reagerar vid sepsis och därigenom förhoppningsvis i framtiden kunna utveckla och förbättra både diagnos och behandling. - Diagnoskriterierna vid sepsis är vaga och…
Läs mer

Salivprov kan avslöja vanliga sjukdomar?

Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Infektioner
2014-04-25
Munnen är en del av kroppen och det betyder att sjukdomar allmänt ute i kroppen kanske avspeglar sig i munnen. I ”Malmö familjestudie – tandvårdsdelen” undersöker man därför om det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och allmänsjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar. Våren 2014 blir in de individer som varit med i ”Malmö Offspring Study - Malmö familjestudie”, inbjudna att även delta i tandvårdsdelen. Studien genomförs av Tandvårdshögskolan i Malmö, dit deltagarna…
Läs mer

Ta hjälp av kroppens eget försvar

Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hud, Infektioner, Lungor och luftvägar
2014-01-09
Nya sätt att möta infektioner är viktiga med tanke på den ökade resistensen mot antibiotika. Forskare i Lund har studerat en bakteriedödande kroppsegen liten proteinmolekyl, midkine, som finns i huden och lungorna. Förhoppningen är att den ska kunna utvecklas till läkemedel för bekämpning av infektioner. Midkine, MK, är en bakteriedödande kroppsegen peptid (liten proteinmolekyl). MK finns hos många olika arter, bl.a. hos möss, fiskar och grodor. Hos människor finns MK i huden och lungorna, ytor…
Läs mer

Modern teknik spårar borrelia

Fästingbett
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner
2013-12-06
I de flesta fall ställs diagnosen borreliainfektion med hjälp av patientens sjukdomshistoria och kliniska tecken, i kombination med ett blodprov som visar om immunförsvaret har reagerat och bildat antikroppar mot borrelia. Men i vissa fall kan det dessutom behövas mer direkta metoder för att se om någon har en pågående borreliainfektion. Klinisk mikrobiologi vid Labmedicin inom Region Skåne är ett av få laboratorier i Sverige…
Läs mer

Obehandlad borrelia kan sprida sig till nervsystemet

fästing
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner
2013-12-06
Foto: Colourbox Ungefär en sjättedel av alla som insjuknar med borreliainfektion i Sverige har en påverkan på nervsystemet, så kallad neuroborrelios. Det är vanligare hos barn än hos vuxna. Vanliga tecken på neuroborrelios är förutom trötthet, huvudvärk, illamående m.m. också en tillfällig ansiktsförlamning och smärtutstrålning. Neuroborrelios är vår vanligaste hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier. Det finns effektiva antibiotikum för behandling av neuroborrelios. – På barn med ansiktsförlamning under fästingsäsongen har mer än hälften…
Läs mer

Nyfunnen HIV-variant orsakar snabbare ­för­lopp

Nyfunnen HIV-variant orsakar snabbare ­för­lopp
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner
2013-11-29
En nyligen upptäckt HIV-variant leder till betydligt snabbare utveckling av AIDS än de i nuläget mer spridda formerna av viruset. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Idag finns mer än 60 olika epidemiska varianter av typen HIV-1 i världen och olika geografiska områden domineras ofta av en eller två av dessa varianter. Infekteras man av två olika varianter kan resultatet bli att egenskaperna hos dessa korsas och då…
Läs mer

HPV en del av virusfloran i näsan

Ola Forslund
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2013-11-01
Humama papillomvirus (HPV) förknippas ofta med livmoderhalscancer. Ny forskning visar att viruset även finns i näsan där det ingår som en del i den naturligt förekommande bakterie- och virusfloran. Det framkommer i en ny studie som institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet genomfört tillsammans med Bispebjerg universitetssjukhus i Köpenhamn och läkemedelstillverkaren Sanofi Pasteur. - Vi fann flera olika typer av HPV i näsan bland ungefär hälften av de undersökta personerna, och det fanns…
Läs mer