Haemophilus – bakterien som inte ger upp

Haemophilus – bakterien som inte ger upp
Nyckelord: , , ,
Kategori: Infektioner
2015-02-03
Somliga bakterier är listigare än andra. De har utvecklat sinnrika system för att leva och frodas inuti eller utanpå människokroppen där de kan ställa till stor skada. I en ny avhandling från Lunds universitet beskrivs hur en av våra vanligaste luftvägsbakterier går till väga. Bakterien Haemophilus influenzae finns i våra luftvägar och kan orsaka såväl lindriga luftvägsinfektioner som livshotande sjukdomar. Det sistnämnda sker i mer sällsynta fall, och exempel då är sepsis (blodförgiftning) och hjärnhinneinflammation. Farshid Jalalvand…
Läs mer

Bröstmjölksprotein kan bli nytt vapen mot resistenta bakterier

Bröstmjölksprotein kan bli nytt vapen mot resistenta bakterier
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Infektioner
2015-01-27
HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) är en sammansättning av protein och lipider (fett och fettliknande ämnen) från bröstmjölk. Figur: Anders Håkansson Forskning pågår redan kring hur bröstmjölksproteinet HAMLET kan användas vid behandling av cancer. Aktuella rön från Lunds universitet pekar på att det även kan döda två typer av luftvägsbakterier. De delvis resistenta bakterierna som varje år skördar många liv blir även känsliga för antibiotika. Med hjälp av ett nytt anslag på…
Läs mer

Gör virusen oss smartare?

Gör virusen oss smartare?
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Infektioner
2015-01-13
Hjärnans uppbyggnad är alltjämt en av vår tids största gåtor. Särskilt den mänskliga hjärnans unika egenskaper väcker förundran. En ny studie från Lunds universitet tyder på att miljontals år gamla virus som nedärvts och etablerat sig i vår arvsmassa spelar en viktig roll för att bygga de komplexa nätverk som särpräglar den mänskliga hjärnan. Forskare har länge känt till att endogena retrovirus utgör cirka fem procent av vårt DNA. De har under lång tid betraktats…
Läs mer

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!
Kategori: Arbetsmiljö, Barns och ungdomars hälsa, Beroenden, Infektioner, Mage och tarm, Äldres hälsa
2014-12-19
Vi på redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa tar ledigt över jul och nyår och återkommer igen från den 7 januari 2015. Här tipsar vi om några av våra artiklar från året som gick. (Foto: Colourbox) Året som gick ... Vi har publicerat i snitt cirka en artikel om dagen under 2014 - sammanlagt 340 stycken. Under året har vi också haft några olika teman för den som vill fördjupa sig lite extra i ett ämne:…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Infektioner
2014-12-12
En komponent i bröstmjölk för att bekämpa antibiotikaresistens. Organdonation och transplantation. Diabetes, Parkinsons sjukdom, bättre styrning i vården och metoder att studera hjärnans nervceller.  Det är några av de forskningsområden som de professorer som installerades den 7 november 2014 arbetar med. De berättar själva om sin forskning i artiklarna nedan.  Att ge eller ta emot ett organ   Diabetes och hjärt-kärlsjukdom   Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar   Mot bättre terapier för Parkinsons sjukdom    Styrning…
Läs mer

Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar

Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2014-12-12
Anders Håkansson installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Dreamstime Infektionssjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över, men de bakterier som orsakar infektioner är i många fall en del av vår normala bakterieflora. Varför dessa bakterier ibland orsakar sjukdom, men i de absolut flesta fall lever i våra kroppar utan att orsaka symtom, är inte helt klart. Min forskning…
Läs mer

Hiv i Etiopien – inte bara en medicinsk utmaning

Hiv i Etiopien - inte bara en medicinsk utmaning
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner
2014-12-12
Mulatu Biru, sjuksköterska i Addis Ababa och doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper är på besök i Lund för att träffa sin handledare. Endast 10 procent av Etiopiens hiv-sjuka barn söker sjukvård. Av dem är det i sin tur inte mer än 30 procent som fullföljer sin behandling. Men anledningen är inte brist på medicin – det är stigmatisering och diskriminering av de hiv-smittade som är de största hindren i kampen mot hiv. Mulatu Biru är…
Läs mer

Ny kunskap om njurskada vid EHEC

bakterieodling på lab
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Infektioner, Mage och tarm
2014-12-09
Varje sommar hör vi om nya fall av EHEC. Ofta är det små barn som drabbas, men den fruktade tarmbakterien kan även leda till allvarliga symptom hos äldre. Sjukdomskomplikationerna är svårbehandlade och kräver i en del fall intensivvård och dialys. I Lund försöker forskarna förstå vad som händer i kroppen vid en EHEC-infektion för att kunna hitta bättre behandlingar för sjukdomen. Zivile Békássy är barnnefrolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Foto:…
Läs mer

Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika

skrikande baby
Kategori: Infektioner
2014-09-18
Foto: Colourbox Varför blir barn sjuka i luftvägsinfektioner? Varför är en del bakterier så seglivade? Går det att förbättra effekten av kända antibiotika genom att tillsätta andra ämnen? Lunds universitet förstärker forskningen och undervisningen inom infektionsmedicin genom Anders Håkansson från University at Buffalo, New York i USA. Nyligen tillträdde han en nyinrättad professur vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö. Klinisk koppling viktig Han forskar kring luftvägsinfektioner med experimentell inriktning. Men det är…
Läs mer

Kan bi-bakterier ersätta antibiotika?

Kan bi-bakterier ersätta antibiotika?
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner
2014-09-09
 Foto: Colourbox Färsk honung är ett gammalt läkemedel inom folkmedicinen. En forskargrupp från Lunds universitet kan nu visa att dess effekt beror på mjölksyrabakterier från binas honungsmage, som förts över till honungen. Med hjälp av dessa bakterier har forskarna både kunnat motverka antibiotikaresistenta stafylokocker i provrörsförsök och bota svårläkta sår på hästar. Forskargruppen leds av Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez, medan doktoranden Éile Butler har utfört en stor del av studierna. Paret Olofsson-Vásquez har länge…
Läs mer