Vad är normal bröstmjölk?

Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Kvinnor
2013-09-03
Mjölkstockning är nära förknippat med överanvändning av antibiotika, framför allt i ett globalt perspektiv. Många kvinnor självläker dock men idag vet man inte varför. Att kunna skilja ut de kvinnor som verkligen behöver antibiotika skulle leda till kraftigt minskad antibiotikaanvändning. Barnmorskan Linda Kvist och den internationella forskargrupp hon tillhör har fått ett stort forskningsanslag från USA:s National Science Foundation. Gruppen ska försöka svara på om det finns en normal bakteriepopulation i bröstmjölken och vad som händer i bröstet…
Läs mer

Antibiotika – missbrukad mirakelmedicin

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2013
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Infektioner
2013-06-03
Foto: Johnér För ett halvt sekel sedan revolutionerade antibiotika läkekonsten. Mirakelmedicinen botade lunginflammationer, möjliggjorde tuff tumörterapi och banade väg för trygga metoder att ersätta utslitna leder med proteser. Den nya dundermedicinen uppfattades som människas rättighet och genom en hämningslös överanvändning skapade sjukvård och livsmedelsindustri en miljö indränkt i antibiotika. Allra bäst trivdes de resistenta bakterierna ... Läs artiklarna i vårens nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa: Hur kunde det gå…
Läs mer

Hittar ny ammunition mot resistenta bakterier

Richard Johnsson
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner
2013-06-03
Ett antibiotikum dödar bakterien. Vissa bakterier låter sig dock inte besegras. Forskaren Richard Johnsson har därför valt en annan strategi. Att oskadliggöra i stället för att döda. Måltavlan för hans forskning är det ogenomträngliga yttre skikt av långa sockerkedjor som finns hos vissa multiresistenta bakterier. Ammunitionen han använder består av molekyler som…
Läs mer

Nanopartiklar – bakteriernas egna vapen mot antibiotika

Viveka Schaar och Kristian Riesbeck
Nyckelord: , , ,
Kategori: Infektioner, Lungor och luftvägar
2013-06-03
Ny forskning visar att det finns bakterier som har utvecklat ett offensivt försvar mot antibiotika med hjälp av nanopartiklar, s.k. yttermembranvesikler. Kunskaper om försvarssystemet är värdefulla vid utvecklingen av framtida vaccin, förklarar doktoranden Viveka Schaar. Moraxella och Haemophilus är två vanliga bakterier som bl.a. kan orsaka…
Läs mer

Fakta om öroninflammationer

Fakta om öroninflammationer
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner
2013-06-03
Hos små barn som inte själva kan berätta om var de har ont, kan det ibland vara svårt att veta om det är en öroninflammation eller inte. Barnet kanske bara gråter och gråter, och vill inte äta. En barnläkare eller distriktsläkare kan då undersöka barnet och utesluta andra besvär. Inom 24 timmar ska vården alltid erbjuda möjligheten att besöka läkare inom 24 timmar för att rätt diagnos ska kunna ställas. …
Läs mer

Vaccin – en vinnare i längden

vaccinering
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner
2013-06-03
Kan vaccin vara lösningen när resistenta bakterier gör att antibiotika inte längre fungerar? Det skulle vara praktiskt, men vaccin kan aldrig helt ersätta antibiotika och andra behandlingsalternativ. Det säger Kristian Riesbeck som är överläkare och professor i klinisk bakteriologi på institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet. Han forskar kring luftburna bakterier och möjligheterna att utveckla vaccin som kan skydda mot bl.a. öron-, bihåle- och hjärnhinneinflammation. Hans…
Läs mer

Kort vaccinhistoria

svartvit ko
Nyckelord:
Kategori: Infektioner
2013-06-03
Det första vaccinet framställdes ur ett virus som orsakar kokoppor.  Foto: Colourbox Det första vaccinet togs fram 1796 när den engelske läkaren Edward Jenner utvecklade ett vaccin mot smittkoppor. Vaccinet gavs framgångsrikt till en åttaårig pojke i England. Det framställdes ur ett virus som orsakar en djursjukdom, kokoppor (ordet vaccin kommer från latinets ord för ko, ”vacca”). Den franska vetenskapsmannen Louis Pasteur är en annan pionjär. Bl.a. utvecklade han 1885 det första effektiva vaccinet mot rabies.…
Läs mer

Avvisade asylsökande ökar resistensrisken

asylboende
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner
2013-06-03
Patienter som är asylsökande och utvisas och därmed får avbryta sin behandling mot tuberkulos (tbc) riskerar att drabbas av en sjukdom som blir resistent mot de läkemedel som används, konstaterar Niclas Winqvist, epidemiolog vid Smittskydd Skåne. Nyligen hade Skåne ett fall av extremt resistent tuberkulos. En kombination av läkemedel fick till slut sjukdomen under kontroll. – Hade denna mix inte hjälpt kunde det även blivit aktuellt…
Läs mer

Varmare klimat påverkar svensk sjukdomsbild

korvgrillning
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Infektioner
2013-06-03
Antibiotikaresistens är det allvarligaste hotet när det gäller hur infektionssjukdomar ska bekämpas. Konsekvenser av klimatförändringen kan komma att öka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, säger biträdande smittskyddsläkaren Mattias Waldeck, Smittskydd Skåne. – Det finns en risk att vi kan drabbas av nya sjukdomar på grund av klimatförändringen. Smitta via dricksvatten, badvatten, livsmedel och nya sjukdomar som sprids via myggor och fästingar, säger Mattias Waldeck. Bakterier kan frodas…
Läs mer