På jakt efter förkylningens ”startnyckel”

Lena Uller
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-06-26
Foto: Colourbox Ju mer man vet om exakt vad som händer i kroppen vid en förkylning, desto större är möjligheterna att hejda den kaskad av skeenden som kan vara direkt farlig för personer med luftvägsproblem. Så resonerar en forskargrupp ledd av docent Lena Uller. Hennes doktorand Angelica Brandelius beskriver i sin avhandling ett visst protein som kan vara en "startnyckel" för inflammation i luftvägarna. Proteinet kallas TSLP och förekommer i höga…
Läs mer

Kroppens eget immunförsvar, vän eller fiende vid tandlossning?

tänder
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner, Leder, muskler och skelett, Övrigt
2014-06-23
  Bland dem över 50 år lider så många som hälften av tandlossning. En av förklaringarna kan vara en antibakteriell substans från vår egen kropp som attackerar vävnader och ben kring tänderna. Tandlossning är en vanlig sjukdom som drabbar nära hälften av alla svenskar över 50 års ålder. Sjukdomsförloppet börjar som en inflammation, så kallad gingivit, som med tiden kan gå över i ett kroniskt tillstånd där vävnader och ben kring tänder bryts ner. Tänderna…
Läs mer

Trots HPV-vaccinering bör man fortsätta att gå på kontroller

Ung idag
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Infektioner
2014-06-09
Lotten Darlin. Foto: Roger Lundholm Sedan två år tillbaka erbjuds gratis vaccinering mot HPV, humant papillomavirus, till alla flickor som är 11 år. Men trots att man är vaccinerad är det viktigt att man går på de regelbundna kontrollerna. Eftersom vaccineringen bara gäller HPV-formerna 16 och 18 är det viktigt att gå på kontroller även om man är vaccinerad. Det finns andra former av HPV-viruset som vaccinet inte tar och som…
Läs mer

Ökad testning viktigt i kampen mot klamydia

Carina Bjartling
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Infektioner
2014-06-09
Foto: Colourbox Sedan mitten av 1990-talet har antalet rapporterade fall av klamydia ökat kraftigt och är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Eftersom klamydia ofta inte ger några symtom kan det vara svårt att få folk att gå och testa sig. Att få fler att testa sig är därför en viktig faktor för att minska smittspridningen. – Att man oftast är symptomfri är den stora utmaningen med klamydia i jämförelse…
Läs mer

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Infektioner, Vad forskar du om?
2014-05-16
Med bättre diagnostik och mer individanpassade behandlingar vid sepsis (blodförgiftning) skulle sannolikt fler personer kunna överleva än idag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. I avhandlingen testas diagnosmöjligheter och ett antal biomarkörer vid framför allt sepsis men även vid andra svåra infektioner. Syftet har varit att öka förståelsen för hur immunförsvaret reagerar vid sepsis och därigenom förhoppningsvis i framtiden kunna utveckla och förbättra både diagnos och behandling. - Diagnoskriterierna vid sepsis är vaga och…
Läs mer

Salivprov kan avslöja vanliga sjukdomar?

Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Infektioner
2014-04-25
Munnen är en del av kroppen och det betyder att sjukdomar allmänt ute i kroppen kanske avspeglar sig i munnen. I ”Malmö familjestudie – tandvårdsdelen” undersöker man därför om det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och allmänsjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar. Våren 2014 blir in de individer som varit med i ”Malmö Offspring Study - Malmö familjestudie”, inbjudna att även delta i tandvårdsdelen. Studien genomförs av Tandvårdshögskolan i Malmö, dit deltagarna…
Läs mer

Ta hjälp av kroppens eget försvar

Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hud, Infektioner, Lungor och luftvägar
2014-01-09
Nya sätt att möta infektioner är viktiga med tanke på den ökade resistensen mot antibiotika. Forskare i Lund har studerat en bakteriedödande kroppsegen liten proteinmolekyl, midkine, som finns i huden och lungorna. Förhoppningen är att den ska kunna utvecklas till läkemedel för bekämpning av infektioner. Midkine, MK, är en bakteriedödande kroppsegen peptid (liten proteinmolekyl). MK finns hos många olika arter, bl.a. hos möss, fiskar och grodor. Hos människor finns MK i huden och lungorna, ytor…
Läs mer

Modern teknik spårar borrelia

Fästingbett
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner
2013-12-06
I de flesta fall ställs diagnosen borreliainfektion med hjälp av patientens sjukdomshistoria och kliniska tecken, i kombination med ett blodprov som visar om immunförsvaret har reagerat och bildat antikroppar mot borrelia. Men i vissa fall kan det dessutom behövas mer direkta metoder för att se om någon har en pågående borreliainfektion. Klinisk mikrobiologi vid Labmedicin inom Region Skåne är ett av få laboratorier i Sverige…
Läs mer