Nav i Etiopien tar hiv-forskningen framåt

Nav i Etiopien tar hiv-forskningen framåt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Arbets- och miljömedicin, Infektioner
2015-10-13
Hiv är ett av de största folkhälsohoten i många låginkomstländer. Kan forskning på plats öppna för nya kunskaper och bättre behandlingsmetoder – till gagn för både fattiga och rika delar av världen? Lunds universitet satsar på närvaro i Etiopien. Sedan början av millenniet har tillgången till effektiva hiv-behandlingar ökat i många av världens fattiga länder, det gäller särskilt i Afrika söder om Sahara där två tredjedelar av världens hiv-smittade lever. Men hur funkar behandlingen i…
Läs mer

Snabbare ”fingeravtryck” från bakterier

Snabbare "fingeravtryck" från bakterier
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner
2015-06-08
I nära hundra år har odling av bakterier varit den metod som använts på kliniska laboratorier för att avgöra vad som orsakar en infektion. Nu har en nygammal metod gjort sitt intåg och revolutionerat analyserna – masspektrometri. Metoden har tidigare använts för kemiska analyser men är numera rutin även inom den mikrobiologiska diagnostiken. Vid masspektrometri överförs proven till gasform och får därefter passera ett kraftigt magnetfält. Genom behandlingen sönderdelas provet i mindre delar. Storleken och…
Läs mer

Spåra DNA från bakterier

fästing
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hud, Infektioner, Leder, muskler och skelett
2015-06-08
  Fästingbett. Foto: Denys Williams, Wikimedia Commons Vid Lunds universitet och Labmedicin inom Region Skåne utvecklades för några år sedan en ny diagnosmetod för att spåra borrelia. Idag används borrelia-PCR som ett komplement till patientens sjukdomshistoria och andra diagnosmetoder. Den så kallade PCR-metoden revolutionerade den genetiska forskningen på 80-talet. Nu är metoden betydelsefull både inom forskning och klinisk diagnostik. I korthet går metoden till så att en konstgjord kort del av…
Läs mer

Utökad tuberkulos-testning kan rädda livet på hiv-smittade

Utökad tuberkulos-testning kan rädda livet på hiv-smittade
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2015-03-31
Tuberkulos (TB) är den vanligaste sjukdomen som leder till död bland hiv-positiva, även om bromsmediciner mot hiv finns tillgängliga. Låginkomstländer är särskilt drabbade, eftersom det där saknas lämpliga metoder för att diagnosticera tuberkulos hos individer med hiv. En ny avhandling från Lunds universitet visar att det utan stora resurser finns möjlighet att rädda liv bland hiv-smittade i Etiopien och andra låginkomstländer med nya, anpassade metoder. Ett problem vid samtidig hiv- och tuberkulosinfektion är att hiv-smittan…
Läs mer

Haemophilus – bakterien som inte ger upp

Haemophilus – bakterien som inte ger upp
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Infektioner
2015-02-03
Somliga bakterier är listigare än andra. De har utvecklat sinnrika system för att leva och frodas inuti eller utanpå människokroppen där de kan ställa till stor skada. I en ny avhandling från Lunds universitet beskrivs hur en av våra vanligaste luftvägsbakterier går till väga. Bakterien Haemophilus influenzae finns i våra luftvägar och kan orsaka såväl lindriga luftvägsinfektioner som livshotande sjukdomar. Det sistnämnda sker i mer sällsynta fall, och exempel då är sepsis (blodförgiftning) och hjärnhinneinflammation. Farshid Jalalvand…
Läs mer

Bröstmjölksprotein kan bli nytt vapen mot resistenta bakterier

Bröstmjölksprotein kan bli nytt vapen mot resistenta bakterier
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Infektioner
2015-01-27
HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) är en sammansättning av protein och lipider (fett och fettliknande ämnen) från bröstmjölk. Figur: Anders Håkansson Forskning pågår redan kring hur bröstmjölksproteinet HAMLET kan användas vid behandling av cancer. Aktuella rön från Lunds universitet pekar på att det även kan döda två typer av luftvägsbakterier. De delvis resistenta bakterierna som varje år skördar många liv blir även känsliga för antibiotika. Med hjälp av ett nytt anslag på…
Läs mer

Gör virusen oss smartare?

Gör virusen oss smartare?
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Infektioner
2015-01-13
Hjärnans uppbyggnad är alltjämt en av vår tids största gåtor. Särskilt den mänskliga hjärnans unika egenskaper väcker förundran. En ny studie från Lunds universitet tyder på att miljontals år gamla virus som nedärvts och etablerat sig i vår arvsmassa spelar en viktig roll för att bygga de komplexa nätverk som särpräglar den mänskliga hjärnan. Forskare har länge känt till att endogena retrovirus utgör cirka fem procent av vårt DNA. De har under lång tid betraktats…
Läs mer

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barns och ungdomars hälsa, Feature, Infektioner, Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Äldres hälsa
2014-12-19
Vi på redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa tar ledigt över jul och nyår och återkommer igen från den 7 januari 2015. Här tipsar vi om några av våra artiklar från året som gick. (Foto: Colourbox) Året som gick ... Vi har publicerat i snitt cirka en artikel om dagen under 2014 - sammanlagt 340 stycken. Under året har vi också haft några olika teman för den som vill fördjupa sig lite extra i ett ämne:…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Infektioner
2014-12-12
En komponent i bröstmjölk för att bekämpa antibiotikaresistens. Organdonation och transplantation. Diabetes, Parkinsons sjukdom, bättre styrning i vården och metoder att studera hjärnans nervceller.  Det är några av de forskningsområden som de professorer som installerades den 7 november 2014 arbetar med. De berättar själva om sin forskning i artiklarna nedan.  Att ge eller ta emot ett organ   Diabetes och hjärt-kärlsjukdom   Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar   Mot bättre terapier för Parkinsons sjukdom    Styrning…
Läs mer

Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar

Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2014-12-12
Anders Håkansson installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Dreamstime Infektionssjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över, men de bakterier som orsakar infektioner är i många fall en del av vår normala bakterieflora. Varför dessa bakterier ibland orsakar sjukdom, men i de absolut flesta fall lever i våra kroppar utan att orsaka symtom, är inte helt klart. Min forskning…
Läs mer