Ny försvarsmekanism mot bakterier upptäckt

bakterier
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hud, Infektioner
2017-05-05
Hudforskare vid Lunds universitet tror sig ha knäckt gåtan om varför vi på ett snabbt sätt lyckas hindra en infektion från att okontrollerat sprida sig i kroppen i samband med sårskador. En kunskap som de tror kan få klinisk betydelse för att utveckla nya sätt att motverka bakterier. – Vi kanske inte behöver döda dem med antibiotika utan bara samla ihop dem så att kroppen bättre kan ta hand om infektionen, berättar Jitka Petrlova, försteförfattare…
Läs mer

Så påverkas huden av lösningsmedel

hudkräm
Nyckelord:
Kategori: Hud
2017-01-13
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer, läkemedelssalvor och rengöringsprodukter påverkar och växelverkar med hudens egna molekyler. I studien har forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund valt att undersöka hur molekyler som tillförs huden genom olika vätskor och krämer påverkar huden, men också hur de påverkas av att vara inuti huden. Resultaten från Lunds universitet visar hur molekyler i…
Läs mer

PODD: D-vitamin – inte bara för skelettet

PODD: D-vitamin - inte bara för skelettet
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Hälsa och livsstil, Infektioner
2016-12-07
Att D-vitamin är viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett starkt skelett har vi känt till länge. Men nu börjar det komma forskningsfynd som tyder på att D-vitaminbrist kan bidra till en mängd andra sjukdomar. Till exempel kan D-vitaminet spela roll för prognosen vid vissa cancrar, det kan påverka risken att drabbas av diabetes och det påverkar vårt immunförsvar. En del vill till och med kalla D-vitamin för en "global spelare" som är…
Läs mer

Spåra DNA från bakterier

fästing
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Hud, Infektioner, Leder, muskler och skelett
2015-06-08
  Fästingbett. Foto: Denys Williams, Wikimedia Commons Vid Lunds universitet och Labmedicin inom Region Skåne utvecklades för några år sedan en ny diagnosmetod för att spåra borrelia. Idag används borrelia-PCR som ett komplement till patientens sjukdomshistoria och andra diagnosmetoder. Den så kallade PCR-metoden revolutionerade den genetiska forskningen på 80-talet. Nu är metoden betydelsefull både inom forskning och klinisk diagnostik. I korthet går metoden till så att en konstgjord kort del av…
Läs mer

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis
Nyckelord:
Kategori: Hud, Vad forskar du om?
2014-11-07
Det finns anledning att vara extra uppmärksam på hur yngre psoriasispatienter mår psykiskt. Ny forskning från Lunds universitet visar att förekomsten av ångest och depression bland de som insjuknar vid yngre ålder är betydligt högre än de som insjuknar senare. Psykisk ohälsa är vanligt vid folksjukdomen psoriasis. Doktoranden Charlotta Remröd undersökte därför om det går att ringa in några tydliga grupper av psoriasispatienter där risken för psykisk ohälsa är förhöjd. Studierna bygger på intervjuer och…
Läs mer

Hudpigment oskadliggör solens UV-strålar via projektiler

Nyckelord: , ,
Kategori: Hud
2014-09-22
Foto: Matton Nu har forskare vid bland annat Lunds universitet kommit på hur hudens pigment lyckas skydda kroppen från solens farliga UV-strålning. Hudpigmenten omvandlar UV-strålningen till värme genom en blixtsnabb kemisk reaktion som skjuter iväg protoner ur pigmentens molekyler. I en ny studie har forskare från Lunds universitet tillsammans med kollegor i Frankrike och Italien studerat hudens pigment och dess byggstenar. Pigment i både hud och hår består av två olika…
Läs mer

Grundforskning om vår skyddande hud

hygienprodukter
Nyckelord:
Kategori: Hud
2014-06-24
Emma Sparr samarbetar med kosmetikaföretaget L’Oréal när det gäller grundforskning om hudens uppbyggnad och funktion. Foto: Gunnar Menander Med våra vätskerika, varma kroppar i en torr omgivning skulle vi alla ha avdunstat och skrumpnat ihop till små mumier, om det inte varit för huden. Huden är det membran som ser till att vi inte förlorar all vår vätska, och som också hindrar farliga ämnen utifrån att tränga in i kroppen.  –…
Läs mer

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Lungor och luftvägar, Mage och tarm
2014-02-05
Foto: Dreamstime Ett problem vid organtransplantationer är risken för avstötning. I en ny avhandling från Lunds universitet prövas motmedel i form av antikroppar och ny molekyl som kallas MCT1-hämmare. I avhandlingen provades tre olika antikroppar, var för sig eller i kombination, som behandling vid  öcellstransplantation på möss. Denna typ av transplantation syftar till att bota diabetes genom att operera in insulinproducerande celler från en frisk individ i bukspottkörteln. Behandlingen med en…
Läs mer

Ta hjälp av kroppens eget försvar

Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hud, Infektioner, Lungor och luftvägar
2014-01-09
Nya sätt att möta infektioner är viktiga med tanke på den ökade resistensen mot antibiotika. Forskare i Lund har studerat en bakteriedödande kroppsegen liten proteinmolekyl, midkine, som finns i huden och lungorna. Förhoppningen är att den ska kunna utvecklas till läkemedel för bekämpning av infektioner. Midkine, MK, är en bakteriedödande kroppsegen peptid (liten proteinmolekyl). MK finns hos många olika arter, bl.a. hos möss, fiskar och grodor. Hos människor finns MK i huden och lungorna, ytor…
Läs mer

MRSA i hela familjen

MRSA
Nyckelord: ,
Kategori: Hud, Infektioner
2013-06-03
Fyraåriga Hanna kan räkna till fem på både svenska, engelska och spanska och nästan på kinesiska. Det har pappa Peter lärt ut. Lillebror Kim pratar inte än, men far runt som en skottspole i försöken att hinna med sin storasyster. Allt är som i vilken familj som helst – frånsett att både barnen och föräldrarna bär på den multiresistenta bakterien MRSA. – Men vi vill inte bli betraktade…
Läs mer