Öppen buk- behandling lämplig vid svåra tillstånd

operation
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Teknik
2014-01-22
Öppen bukbehandling med vakuum och nätdragning är en operationsmetod som utvecklats vid Skånes universitetssjukhus under de senaste åren. I en ny avhandling från Lunds universitet utvärderas metoden för första gången. Det blir allt vanligare att man vid allvarliga buktillstånd avstår från att sy ihop buken i slutet av en operation. Istället lämnas buken öppen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienten att tillfriskna. I Sverige är det främst äldre och multisjuka med tarm- och…
Läs mer

Skuldersmärta vanligt efter stroke vid nedsatt rörelseförmåga i armen

Ingrid Lindgren
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-12-05
Stroke är i Sverige den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna. Hos personer med kvarstående nedsatt rörelseförmåga i armen efter stroke, drabbas 50-80% av skuldersmärta inom de första månaderna efter insjuknandet. I en ny avhandling från Lunds universitet visar en av studierna att smärtan är relaterad till axelns rörelseförmåga. - Svaghet i vänster kroppshalva, frekvent smärta och nedsatt ledrörlighet i axeln är faktorer som är associerade med att skuldersmärtan blir långvarig, säger Ingrid Lindgren, sjukgymnast…
Läs mer

Nya rön i kampen mot farliga åder­förkalk­nings­plack

Andreas Edsfeldt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-11-21
Genom att hämma bildningen av särskilda fetter, s.k. lipider, kan det finnas möjlighet att minska risken för att åderförkalkningsplack ska brista och ge upphov till blodproppar. Blodpropparna riskerar att uppstå när åderförkalkningsplack i blodkärlen brister. Placken bildas i blodkärlens väggar och kan liknas vid en växande sårskorpa, fylld av fetter och celler. Placken växer och riskerar så småningom att brista, vilket kan leda till en blodpropp eftersom blodet omedelbart levrar sig när placken spricker. Plack…
Läs mer

Nya forskningsrön ifrågasätter be­hand­lings­me­tod vid hjärt­stil­le­stånd

Nya forskningsrön ifrågasätter be­hand­lings­me­tod vid hjärt­stil­le­stånd
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2013-11-20
Hypotermi, kylbehandling av kroppen och hjärnan, ner till 33 grader är den metod som används världen över för behandling vid hjärtstillestånd. Men ju lägre kroppstemperatur desto större risk för biverkningar. Under ledning av forskare vid Lunds universitet visar nu resultaten av den största internationella kliniska studien någonsin på hjärtstoppspatienter att temperaturen inte behöver sänkas. Det är lika effektivt att hålla jämna 36 grader och inte låta febern stiga. [caption id="attachment_35533" align="alignnone" width="425" caption="Kylbehandling av kroppen…
Läs mer

Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2013

universitetshuset i Lund
Kategori: Cancer, Feature, Hjärta och blodkärl, Reproduktion och graviditet
2013-09-09
Universitetshuset, Lund. Foto: Mikael Risedal Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 6 september 2013 är: Håkan Arheden, professor i klinisk fysiologi. Läs mer i artikeln Ny teknik visar hur hjärtat mår Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi. Läs mer i artikeln Inflammation och hjärt-kärlsjukdom Johan Malm, professor i klinisk kemi. Läs mer i artikeln Klinisk kemi styr diagnostik och behandling
Läs mer

Ny teknik visar hur hjärtat mår

Håkan Arheden
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Håkan Arheden installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Fysiologi betyder ”läran om naturen” och avser studier av funktion i levande organismer. Liv är självorganiserande, självstyrande och självlärande system. I alla system, såväl levande som tekniska, är mål, handling, resultat och återkoppling till målet helt avgörande. Bryts systemet upphör livet och tekniken slutar fungera. Bakterier, ekosystem, människor, moderna uppvärmningssystem i hus och livskraftiga företag fungerar…
Läs mer

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…
Läs mer

Det kommer från hjärtat

Det kommer från hjärtat
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Video
2013-09-06
En film om hjärttransplantation vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi följer transplantationsteamet från SUS när de flyger iväg och hämtar organ och får träffa Sally som berättar om när hon fick ett nytt hjärta vid 16 års ålder. I år är det 25 år sedan den första hjärttransplantationen genomfördes vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Fredag den 6 september ägnas en hel dag åt att visa var hjärtsjukvården befinner sig i dag. – Det var en…
Läs mer

Gener och mättnadshormon bakom hjärtinfarkt

DNA
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl
2013-09-04
Vilka genvarianter ökar risken för hjärtinfakt, och på vilket sätt? Kan man sålla fram personer med hög risk så att de får en förebyggande behandling som de kanske missar idag, medan andra samtidigt slipper åratals medicinering i onödan? Och finns det mer att göra, genom speciella koständringar eller nya läkemedel, för dem som bär på riskgenerna? Det är huvudfrågorna i den forskning som bedrivs av professor Olle Melander vid Lunds universitet. För denna får han…
Läs mer

Gammalt tumörmedel motverkar avstötning

Nyckelord:
Kategori: Cancer, Hjärta och blodkärl
2013-09-01
I en ny studie vid Lunds universitet har forskare upptäckt att ett gammalt tumörläkemedel kan användas för att motverka avstötning av transplanterad vävnad, till exempel insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes. Visar fortsatt forskning lika goda resultat skulle stora patientgrupper kunna slippa den idag nödvändiga livslånga behandlingen för att hålla immunsystemet i schack. Upptäckten var helt oväntad. Nu hyser forskarna stora förhoppningar om att forskningen ska…
Läs mer