Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…

Det kommer från hjärtat

Det kommer från hjärtat
En film om hjärttransplantation vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi följer transplantationsteamet från SUS när de flyger iväg och hämtar organ och får träffa Sally som berättar om när hon fick ett nytt hjärta vid 16 års ålder. I år är det 25 år sedan den första hjärttransplantationen genomfördes vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Fredag den 6 september ägnas en hel dag åt att visa var hjärtsjukvården befinner sig i dag. – Det var en…

Gener och mättnadshormon bakom hjärtinfarkt

DNA
Vilka genvarianter ökar risken för hjärtinfakt, och på vilket sätt? Kan man sålla fram personer med hög risk så att de får en förebyggande behandling som de kanske missar idag, medan andra samtidigt slipper åratals medicinering i onödan? Och finns det mer att göra, genom speciella koständringar eller nya läkemedel, för dem som bär på riskgenerna? Det är huvudfrågorna i den forskning som bedrivs av professor Olle Melander vid Lunds universitet. För denna får han…

Gammalt tumörmedel motverkar avstötning

I en ny studie vid Lunds universitet har forskare upptäckt att ett gammalt tumörläkemedel kan användas för att motverka avstötning av transplanterad vävnad, till exempel insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes. Visar fortsatt forskning lika goda resultat skulle stora patientgrupper kunna slippa den idag nödvändiga livslånga behandlingen för att hålla immunsystemet i schack. Upptäckten var helt oväntad. Nu hyser forskarna stora förhoppningar om att forskningen ska…

Bristande information om sex efter hjärtinfarkt

Bristande information om sex efter hjärtinfarkt
En ny multicenterstudie där Skånes universitetssjukhus deltagit visar att patienter som drabbas av hjärtinfarkt, och deras partners, inte får tillräcklig information från sjukvården om sexuell aktivitet efter sjukhusvistelsen. Endast en tredjedel av de tillfrågade i studien svarade att de fått information om sex och samlevnad när de varit i kontakt med sjukvården. (foto: Colourbox) Forskare från Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakulteten på Lunds universitet har samarbetat med flera andra sjukhus i landet för att ta…

Rätt medicinering vid förmaksflimmer kan rädda liv

Med rätt medicinering vid förmaksflimmer skulle mer än tusen liv kunna räddas per år. Det säger Peter J Svensson, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, i en intervju i Sydsvenskan 9 juni 2013. Läs artikeln på Sydsvenskans hemsida: Många får fel strokemedicin Lyssna också på ett inslag på Ekot där Peter J Svensson intervjuas: Hjärtpatienter får fel eller ingen medicin Länk till rapporten "Förmaksflimmer - förekomst och risk för stroke" från…

Proteinblockad stoppar diabetiska kärlskador

Anna Zetterqvist
Att höga blodsocker kraftigt ökar risken för hjärt- kärlsjukdom är väl känt. Varför det är så är mer oklart. En viktig del av förklaringen kan vara NFAT, ett protein som aktiveras när blodsockret är förhöjt och som då startar en kedja av händelser som skadar blodkärlen och accelererar åderförkalkning. Nu vet forskare på Lunds universitets Diabetescenter hur den destruktiva processen kan stoppas hos diabetessjuka försöksdjur. - Vi har kartlagt händelseförloppet, från det förhöjda blodsockret till de…

Nya hjärtat ses som en fiende

Björn Kornhall
För den obotligt hjärtsjuke är det nya hjärtat efterlängtat. Men kroppen reagerar mot allt utom mot sig själv. Främlingar attackeras, oavsett om det är ett transplanterat organ eller en bakterie. Hjärttransplantationer är därför beroende av fungerande antibiotika. Ettårsöverlevnaden vid hjärttransplantationer vid Skånes universitetssjukhus i Lund är hög, 93 procent. Ännu fem år efter operationen lever 82 procent av patienterna. Antibiotika förutsättning för transplantation [caption id="attachment_31989" align="alignright" width="180" caption="Björn Kornhall.…

Ärftligheten för åderförkalkning kartlagd

Ärftligheten för åderförkalkning kartlagd
I en nationstäckande studie har forskare vid Lunds universitet kartlagt ärftlighetens betydelse för de vanligaste formerna av åderförkalkning. Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskare vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö, Lunds universitet/Region Skåne, har kartlagt ärftligheten för kranskärlssjukdom, stroke, åderförkalkning i benen samt åderförkalkning i aorta hos individer vars syskon och föräldrar drabbats av olika åderförkalkningssjukdomar. I tidigare studier har ärftligheten för respektive åderförkalkningssjukdom undersökts var sig,…

”Det behövs bryggor mellan världarna”

"Efter nästan 20 år i läkemedelsindustrin återvände György Marko-Varga 2010 till Luds universitet där han började sin forskarbana. Barriärerna mellan de två världarna är fortfarande höga, menar han." György Marko-Varga är docent vid Lunds universitets institution för elektrisk mätteknik. Han ansvarar också för utvecklingen av biobanker och biomarkörer inom projektet BIG3 - ett forskningsprojekt som drivs av Region Skåne i samverkan med forskare från Lunds Universitet och AstraZeneca AB. Läs en intervju med forskaren György Marko-Varga i…