Rehabilitering efter stroke

Rehabilitering efter stroke
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-05-12
Foto: Dreamstime Med anledning av den Internationella Strokedagen hålls föreläsningar och blodtrycksmätningar i Malmö, (13 maj) och i Lund (15 maj). Årets huvudtema är – Rehabilitering efter stroke Det är ett samarrangemang mellan Skånes universitetssjukhus, Verksamhetsområde neurologi, Verksamhetsområde endokrinologi och Patientforum, Afasiföreningen, Neuroförbundet och Hjärnkraft. Det är i år samma strokeföreläsningar i Malmö och Lund. Se föreläsningarna i efterhand (klicka på länken) PROGRAM Malmö tisdagen den 13 maj SUS Malmö, Jubileumsaulan och foajén.  Kontakt Patientforum i Malmö,…
Läs mer

Stor studie om ballongvidgning vid hjärtinfarkt

ambulans
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Månadens vetenskapliga artikel
2014-04-30
Foto: Colourbox Behandlas en akut hjärtinfarkt med ballongvidgning inom en timme ökar chanserna att överleva. Det framgår i en stor studie med 13 000 patienter som genomförts av forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. – Studien visar tydligt hur viktigt det är att snabbt öppna upp det igentäppta blodkärlet vid en stor hjärtinfarkt. Görs det under en timme från första EKG har du en betydligt större chans att överleva, säger…
Läs mer

Salivprov kan avslöja vanliga sjukdomar?

Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Infektioner
2014-04-25
Munnen är en del av kroppen och det betyder att sjukdomar allmänt ute i kroppen kanske avspeglar sig i munnen. I ”Malmö familjestudie – tandvårdsdelen” undersöker man därför om det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och allmänsjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar. Våren 2014 blir in de individer som varit med i ”Malmö Offspring Study - Malmö familjestudie”, inbjudna att även delta i tandvårdsdelen. Studien genomförs av Tandvårdshögskolan i Malmö, dit deltagarna…
Läs mer

Nyfikenhet och erfarenhet bakom klinisk forskning om hjärtsvikt

Marie-Louise Edvinsson
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2014-03-18
Under snart 40 års tid har sjuksköterskan Marie-Louise Edvinsson arbetat med akutsjukvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. – Nyfikenheten om sjukdomar och behandling har gjort mig intresserad av klinisk forskning, berättar hon. Den 21 februari 2014 disputerade hon på hjärtsvikt bland äldre. Hennes forskningsstudier har visat att blodkärlen hos patienter med olika grad av hjärtsvikt har en generell dysfunktion som innebär en försämrad möjlighet för blodkärlen att vidga sig. Denna förändring har samband med en…
Läs mer

Nya gener kan bädda för bättre behandling av högt blodtryck

Nya gener kan bädda för bättre behandling av högt blodtryck
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2014-02-21
Europeiska forskare, med bl.a. forskare från Malmö, har hittat 11 nya gener som kopplats till risken för högt blodtryck. Fynden kan öka förståelsen för hur kroppen reglerar blodtrycket och på sikt leda till nya sätt att behandla och förebygga högt blodtryck. Peter Nilsson. Foto: Kennet Ruona - Ju mer man lär sig om detta, ju längre listan blir, desto bättre kan man lägga pusslet. Inte för att förutse risken hos en…
Läs mer

Hjärt-kär­l­pa­ti­en­ter kan få förfinad diagnos

Hjärt-kär­l­pa­ti­en­ter kan få förfinad diagnos
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2014-02-11
Sjukhusens ultraljudsundersökningar av hjärt-kärlpatienter har en outnyttjad potential. Med mindre kompletteringar kan de ge en förfinad diagnostik av vilka patienter som är i riskzonen för stroke eller infarkt. Det är innebörden av en ny avhandling från Lunds universitet. Vinsten uppnås genom att man inte endast mäter storleken utan även typen av s.k. åderförkalkningsplack i halspulsådern. Sparar bilder i speciellt format Från att tidigare ha fokuserat mest på plackens storlek har allt fler forskare visat att…
Läs mer

Ny biobank ska besvara framtidens frågor om hjärt- och lungsjukdomar

Ny biobank ska besvara framtidens frågor om hjärt- och lungsjukdomar
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar
2014-02-05
Foto: Dreamstime Fem tusen Malmöbor ska bidra till att besvara framtidens frågor om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. De ska delta i en ny unik nationell studie, Scapis, som för Malmöbornas del startar under våren 2014. – Trots att man på senare tid lyckats halvera dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Vi hoppas att studien ska ge oss ny kunskap så att insjuknande och dödlighet kan sänkas ytterligare, säger…
Läs mer

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Lungor och luftvägar, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2014-02-05
Foto: Dreamstime Ett problem vid organtransplantationer är risken för avstötning. I en ny avhandling från Lunds universitet prövas motmedel i form av antikroppar och ny molekyl som kallas MCT1-hämmare. I avhandlingen provades tre olika antikroppar, var för sig eller i kombination, som behandling vid  öcellstransplantation på möss. Denna typ av transplantation syftar till att bota diabetes genom att operera in insulinproducerande celler från en frisk individ i bukspottkörteln. Behandlingen med en…
Läs mer

Öppen buk- behandling lämplig vid svåra tillstånd

operation
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Teknik
2014-01-22
Öppen bukbehandling med vakuum och nätdragning är en operationsmetod som utvecklats vid Skånes universitetssjukhus under de senaste åren. I en ny avhandling från Lunds universitet utvärderas metoden för första gången. Det blir allt vanligare att man vid allvarliga buktillstånd avstår från att sy ihop buken i slutet av en operation. Istället lämnas buken öppen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienten att tillfriskna. I Sverige är det främst äldre och multisjuka med tarm- och…
Läs mer

Skuldersmärta vanligt efter stroke vid nedsatt rörelseförmåga i armen

Ingrid Lindgren
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-12-05
Stroke är i Sverige den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna. Hos personer med kvarstående nedsatt rörelseförmåga i armen efter stroke, drabbas 50-80% av skuldersmärta inom de första månaderna efter insjuknandet. I en ny avhandling från Lunds universitet visar en av studierna att smärtan är relaterad till axelns rörelseförmåga. - Svaghet i vänster kroppshalva, frekvent smärta och nedsatt ledrörlighet i axeln är faktorer som är associerade med att skuldersmärtan blir långvarig, säger Ingrid Lindgren, sjukgymnast…
Läs mer