PODD: Så vill de tackla havandeskapsförgiftning

ultraljudsundersökning - gravid mage
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa
2017-03-22
Havandeskapsförgiftning, eller preeklamsi, är ett stort problem i världen. Ungefär var 10:e minut dör en kvinna på grund av havandeskapsförgiftning och även i länder med bra mödravård kan tillståndet bli allvarligt med negativa effekter både för mamma och barn. Och än så länge finns ingen effektiv behandling. Havandeskapsförgiftning har länge kallats för teoriernas sjukdom eftersom forskarvärlden haft många teorier om sjukdomen utan att kunna presentera en hållbar förklaring. Men för tio år sedan lanserade lundaforskarna…
Läs mer

Nya kunskaper kan öka chansen att bli förälder

Nya kunskaper kan öka chansen att bli förälder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Vad forskar du om?
2017-03-16
Att kvinnor och män har problem att skaffa barn är ett ökande problem samtidigt som det fortfarande finns stora kunskapsluckor inom fertilitet och reproduktion. Mer kunskap kan bland annat användas till att åstadkomma en mer individanpassad fertilitetsbehandling. En ny avhandling från Lunds universitet fokuserar på dessa frågor. Vad som styr den hormonella regleringen av kvinnors och mäns reproduktionsförmåga är endast delvis känt. Det är dock sedan tidigare klarlagt att follikelstimulerande hormon (FSH) spelar en viktig…
Läs mer

Jämställd fertilitetsvård kan öka chans att bli förälder

Jämställd fertilitetsvård kan öka chans att bli förälder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Mäns hälsa
2016-12-16
Mer kunskap om mäns fertilitetsproblem kan öka chansen till barn bland ofrivilligt barnlösa par. En  jämställd fertilitetsvård kan också upptäcka män med hormonbrist och förhöjd risk för olika folksjukdomar. Det framkommer i två avhandlingar från Lunds universitet. Illustration: Colourbox Idag beräknas 10-15 procent av svenska par i fertil ålder ha problem med ofrivillig barnlöshet. Tidigare forskning visar att problem att skaffa barn i upp till 50 procent av fallen beror helt…
Läs mer

Även små luftföroreningar kan påverka fostrets tillväxt

Även små luftföroreningar kan påverka fostrets tillväxt
Nyckelord: , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion
2016-11-25
Gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft får barn som väger något mindre vid födseln. Effekten är mycket liten men sambandet är tydligt, visar en forskare vid Lunds universitet. – Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist. Hon är forskare i arbets- och miljömedicin och har nyligen publicerat en studie där…
Läs mer

Kurs i gruppledarskap värdefullt för BHV-sjuksköterskor

Kurs i gruppledarskap värdefullt för BHV-sjuksköterskor
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion,
2016-11-08
Åsa Lefèvre, sjuksköterska och forskare inom omvårdnad, kan i sina avhandlingsstudier visa att BHV-sjuksköterskor som leder föräldragrupper gynnas av en kurs i gruppledarskap. Studierna grundar i sig i en inledande undersökning som visade ett behov av just förstärkt ledarskap. Ungefär ett halvt år efter det sista kurstillfället fick de cirka 50 deltagande BHV-sjuksköterskorna (BHV står för barnhälsovård) rapportera om kursen gjort skillnad i deras arbete och i så fall på vilket sätt. BHV-sjuksköterskorna rapporterade att…
Läs mer

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Nyfödda
2016-10-29
Genom att använda liknande teknik som du själv drar nytta av för att minska storleken på bilder i din kamera skapar Anthony Aletras möjligheter för att förbättra tidig diagnostik av hjärtfel redan i fosterstadiet. Anthony Aletras undersöker ett friskt foster i MR-kameran tillsammans med professor Mike Seed, Toronto och doktorand Sebastian Bidhult i bakgrunden. En bild från en magnetkamera består enkelt uttryckt av många linjer som samlas in en i taget.…
Läs mer

Tema endometrios: Operationer minskade Evelinas smärtor

Tema endometrios: Operationer minskade Evelinas smärtor
Nyckelord: , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk
2016-08-19
"Det är normalt med mensvärk" och "Jag hade lika ont i din ålder" fick Evelina höra när hon var tonåring med svåra menssmärtor. Men för Evelina innebar smärtan värktabletter, sjukdagar och många besök hos sjukvården. Flera år senare fick hon diagnosen endometrios. Endometrios innebär att blödningar sker både i och utanför livmodern vid mens. Blödningar utanför livmodern kan leda till inflammationer i buken, vilket för Evelina innebar ont i magen både vid mens och under andra…
Läs mer

Tema endometrios: När sex gör ont

Tema endometrios: När sex gör ont
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk
2016-08-18
Trots att sex ska vara något njutningsfullt är det många kvinnor som känner obehag eller rent av smärta vid samlag. Men vad ska man göra om man har så svårt att det inte går att genomföra ett samlag? Eva Elmerstig är barnmorska, sexolog och universitetslektor i sexologi vid Malmö Högskola. Hon forskar på vulvasmärta, alltså smärta i de yttre könsorganen hos kvinnor, och konstaterar att smärta vid samlag är ett vanligt problem. - Vi har…
Läs mer

Tema endometrios: Var tionde kvinna lider av endometrios

Tema endometrios: Var tionde kvinna lider av endometrios
Nyckelord: , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk
2016-08-18
Endometrios är en kronisk sjukdom som oftast – men inte enbart – drabbar kvinnor i fertil ålder. De vanligaste symtomen är mensont, men patienterna kan även lida av djup samlagssmärta. I den här artikeln fokuserar vi på smärtproblematiken vid samlag. Det är inte helt klarlagt varför en del kvinnor utvecklar endometrios. Den vanligaste teorin går ut på att i samband med menstruation läcker en del av blodet ut i bäckenhålan, vilket kan leda till att…
Läs mer

Tema endometrios: podd om orsak, diagnos och behandling

Tema endometrios: podd om orsak, diagnos och behandling
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Kvinnors hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk
2016-08-17
Var tionde kvinna lider av endometrios, men varför tar det sådan tid att få diagnos? Finns det riskfaktorer för att utveckla endometrios, och hur kan vården hjälpa den som drabbas? Och när ska man söka hjälp för samlags- eller menssmärtan? I veckans podd pratar vi om endometrios med Johanna Nordengren, överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus. Johanna Nordengren, överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi vid Skånes…
Läs mer