Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

För tidigt född som håller mammas hand
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2014-05-23
Foto: Dreamstime För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får använda napp minimalt. Men enbart vid hälften av neonatalavdelningarna ges rådet att minimera användningen av napp, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Många för tidigt födda barn klarar inte av att amma fullt ut och det är viktigt…
Läs mer

Nya vägar öppnas vid livets början

Nya vägar öppnas vid livets början
Nyckelord:
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Reproduktion och graviditet
2014-04-29
Fler sätt att skaffa barn. Enklare att följa fosterutvecklingen. Nya möjligheter att förutsäga vad som kan hända efter födseln. Intresset för livets start är intensivt från många olika håll i samhället. Mot denna bakgrund presenterades den senaste utvecklingen inom reproduktion, fosterliv och människolivets tidigaste utvecklingsstadier vid ett Berzeliussymposium  i Malmö den 23-24 april 2014. Ett 100-tal deltagare från bl.a. forsknings- och sjukvårdsvärlden närvarade. - Den tekniska utvecklingen ligger flera år före det som behövs kring…
Läs mer

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt
Nyckelord:
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Kvinnors hälsa, Reproduktion och graviditet
2014-04-15
I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare. Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i Ystad har utvecklat en modell som räknar ut vilka kvinnor med tidigare kejsarsnitt som bör klara en vaginal förlossning utan komplikationer. Länk till hela artikeln  
Läs mer

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2014-02-19
Foto: Dreamstime   Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom de tillåtna värdena. Det visar forskaren Ebba Malmqvist i en avhandling från Lunds universitet. Hon fann bland annat att kvinnor i områden med dålig luft löpte nästan dubbelt så stor risk för graviditetsdiabetes som kvinnor i områden med bra luft.   I Skåne är hamnarna, de större städerna och de större vägarna utsatta för mycket trafik…
Läs mer

Nya riktlinjer om havandeskaps-förgiftning

Nya riktlinjer om havandeskaps-förgiftning
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2013-12-19
Vården för kvinnor med havandeskapsförgiftning skiljer sig åt mellan olika sjukhus. Det vill Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi nu komma till rätta med. I fyra år har de arbetat med en kunskapsöversikt och rekommendationer om behandling vid havandeskapsförgiftning. Snart är den klar. – Vi märkte att behandlingen såg olika ut i olika delar av landet. Till och med mellan Lund och Malmö var det påtagliga skillnader, säger Stefan…
Läs mer

Mer strukturerad uppföljning hjälper för tidigt födda barn

Mer strukturerad uppföljning hjälper för tidigt födda barn
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2013-12-18
I höst har Neonatalkliniken på Skånes universitetssjukhus börjat med en utvidgad uppföljning av för tidigt födda barn och andra nyfödda barn med allvarliga sjukdomar. – Utöver barnens vanliga läkarkontroller, kommer vi nu även att göra en omfattande bedömning vid 2 års och 5 ½ års ålder, berättar Eva Morsing som är överläkare vid Neonatalkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Tanken…
Läs mer

Enkelt test för identifiering av havandeskaps-förgiftning på väg

Enkelt test för identifiering av havandeskaps-förgiftning på väg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2013-12-17
Foto: Colourbox Ett av de projekt som just nu pågår på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus kan få stor betydelse för kvinnor över hela världen, särskilt i utvecklingsländer, där uppskattningsvis en kvinna var tredje minut dör av havandeskapsförgiftning. Målet är att få fram ett enkelt och säkert test för att tidigt kunna spåra de kvinnor som riskerar havandeskapsförgiftning. Magnus Gram. Foto: Roger Lundholm Utveckling av diagnostikmetoder för…
Läs mer

Ett steg närmare ny behandlingsmetod vid havandeskaps-förgiftning

Bo Åkerström och Stefan Hansson
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2013-12-16
Två forskargrupper på BMC i Lund, som mer eller mindre av en slump upptäckte varandra för några år sedan, har sedan dess fått fram världsledande forskningsresultat kring orsaken till havandeskapsförgiftning. Ett allvarligt tillstånd som orsakar många dödsfall i framför allt utvecklingsländer. Nu hoppas forskarna ha kommit ett steg närmare en ny och effektivare behandling för sjukdomen. [caption id="attachment_35971" align="alignleft" width="198" caption="Stefan Hansson. Foto:…
Läs mer

Exponering för rökning under fosterlivet

Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Livsstilssjukdomar och beroenden
2013-06-20
Ny publikation från Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Lunds universitet: Rökexponering under fosterlivet har kopplats till en rad olika ogynnsamma konsekvenser för barnet på kort sikt, såsom lägre födelsevikt, kortare graviditetslängd och ökad risk för fetma i barndomen. Det är dock mer oklart om dessa effekter kvarstår i vuxen ålder. Syftet med studien var att undersöka om risken att utveckla graviditetsdiabetes och fetma är ökad hos kvinnor som var…
Läs mer

Olika mätrutiner vid födsel påverkar provresultat

foster
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2013-06-17
Olika rutiner för att mäta s.k. blodgasvärden på nyfödda barn kan påverka provsvar och även beslut om huruvida neontalvård är nödvändigt eller ej. Det framkommer i en ny avhandling av Parisa Mokarami. I en ny avhandling från Lunds universitet utvärderas hur olika rutiner kring mätning av blodgaser i barnets navelsträng kan påverka de erhållna mätvärdena. Mätningarna sker i samband med födsel för att kunna bedöma om barnets hälsotillstånd är normalt. Variationer…
Läs mer