Havandeskapsförgiftning – ny diagnosmetod på gång

Havandeskapsförgiftning - ny diagnosmetod på gång
Nyckelord: , ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Medicinsk teknik
2015-06-08
Att utveckla en ny diagnosmetod ända fram till en färdig produkt är inte enkelt. Det är många krav som ska mötas på samma gång.  – Metoden ska vara snabb och lätthanterlig, och inte kräva någon dyr utrustning eller dyra substanser. Och framför allt ska den vara säker, så att den inte ger några felsvar, förklarar Magnus Gram. Han har arbetat länge med en ny diagnosmetod för havandeskapsförgiftning. Prototypen är klar och det finns goda resultat…
Läs mer

Dagböcker viktiga i barnmorskeutbildningen

Dagböcker viktiga i barnmorskeutbildningen
Nyckelord: , ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Kvinnors hälsa, Månadens vetenskapliga artikel, Reproduktion och graviditet
2015-03-31
Foto: Colourbox Alla som varit med om en förlossning vet hur viktigt det är med en stöttande barnmorska som är lyhörd och kan anpassa sig efter de blivande föräldrarnas önskemål - utan att tumma på säkerheten. Det ställer stora krav på barnmorskans förmåga att kunna hantera komplexa situationer och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. Reflekterande dagböcker kan vara ett viktigt hjälpmedel under utbildningen. - Vårt mål är att utbilda barnmorskor som har ett reflektivt…
Läs mer

Antibakteriella produkter kan påverka nervceller

foster
Nyckelord: , ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-12-15
  Två studier vid Lunds universitet visar att guld- och silvernanopartiklar kan påverka de stamceller som ger upphov till nervceller i hjärnan och i näthinnan. Resultaten visar att nervcellerna är särskilt känsliga under utvecklingsstadiet, men även de mogna nervcellerna påverkas, och till och med dör. Silvernanopartiklar används främst som antibakteriell beläggning i många produkter, exempelvis kylskåp, tvättmaskiner, sportkläder och skor, då man vet att silverjonerna som frigörs är bakteriedödande. De förekommer även i produkter inom…
Läs mer

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-12-05
Redan i livmodern utsätts fostret för omständigheter som kan påverka risken för sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom senare i livet. För att minska riskerna och förhindra sjukdomsutveckling bör man enligt forskare vid Lunds universitet därför även inkludera tiden under graviditeten i riktlinjerna för hur vi förebygger typ 2-diabetes. Läs hela artikeln och se film på Diabetesportalen Foto: Colourbox
Läs mer

Antibiotika under graviditeten och typ 1-diabetes

Antibiotika under graviditeten och typ 1-diabetes
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2014-11-18
Har det betydelse för barnet när gravida mödrar med typ 1-diabetes tar antibiotika? En studie på möss från Lunds universitet indikerar att barnets benägenhet att utveckla sjukdomen kan öka. I studien undersöktes om risken påverkas när man ger havande så kallade NOD-möss* en blandning innehållande olika antibiotika. Läkemedlen är vanligt förekommande bland gravida kvinnor, och används bl.a. vid urinvägsinfektion. Det är första gången någon har studerat vilken effekt antibiotikabehandlingen har för utvecklingen av avkommans immunsystem…
Läs mer

Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

För tidigt född som håller mammas hand
Nyckelord: , ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2014-05-23
Foto: Dreamstime För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får använda napp minimalt. Men enbart vid hälften av neonatalavdelningarna ges rådet att minimera användningen av napp, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Många för tidigt födda barn klarar inte av att amma fullt ut och det är viktigt…
Läs mer

Nya vägar öppnas vid livets början

Nya vägar öppnas vid livets början
Nyckelord:
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Reproduktion och graviditet
2014-04-29
Fler sätt att skaffa barn. Enklare att följa fosterutvecklingen. Nya möjligheter att förutsäga vad som kan hända efter födseln. Intresset för livets start är intensivt från många olika håll i samhället. Mot denna bakgrund presenterades den senaste utvecklingen inom reproduktion, fosterliv och människolivets tidigaste utvecklingsstadier vid ett Berzeliussymposium  i Malmö den 23-24 april 2014. Ett 100-tal deltagare från bl.a. forsknings- och sjukvårdsvärlden närvarade. - Den tekniska utvecklingen ligger flera år före det som behövs kring…
Läs mer

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt
Nyckelord:
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Kvinnors hälsa, Reproduktion och graviditet
2014-04-15
I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare. Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i Ystad har utvecklat en modell som räknar ut vilka kvinnor med tidigare kejsarsnitt som bör klara en vaginal förlossning utan komplikationer. Länk till hela artikeln  
Läs mer

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2014-02-19
Foto: Dreamstime   Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom de tillåtna värdena. Det visar forskaren Ebba Malmqvist i en avhandling från Lunds universitet. Hon fann bland annat att kvinnor i områden med dålig luft löpte nästan dubbelt så stor risk för graviditetsdiabetes som kvinnor i områden med bra luft.   I Skåne är hamnarna, de större städerna och de större vägarna utsatta för mycket trafik…
Läs mer

Nya riktlinjer om havandeskaps-förgiftning

Nya riktlinjer om havandeskaps-förgiftning
Nyckelord: ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa
2013-12-19
Vården för kvinnor med havandeskapsförgiftning skiljer sig åt mellan olika sjukhus. Det vill Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi nu komma till rätta med. I fyra år har de arbetat med en kunskapsöversikt och rekommendationer om behandling vid havandeskapsförgiftning. Snart är den klar. – Vi märkte att behandlingen såg olika ut i olika delar av landet. Till och med mellan Lund och Malmö var det påtagliga skillnader, säger Stefan…
Läs mer