Fostret och det nyfödda barnet

Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

Publicerad: 2014-05-23 För tidigt född som håller mammas hand

För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får ...

Läs artikeln

Nya vägar öppnas vid livets början

Publicerad: 2014-04-29 Nya vägar öppnas vid livets början

Fler sätt att skaffa barn. Enklare att följa fosterutvecklingen. Nya möjligheter att förutsäga vad som kan hända efter födseln. Intresset för livets start är intensivt från många olika håll i ...

Läs artikeln

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

Publicerad: 2014-04-15 Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare. Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i ...

Läs artikeln

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

Publicerad: 2014-02-19 Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

Foto: Dreamstime   Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom de tillåtna värdena. Det visar forskaren Ebba Malmqvist i en avhandling från Lunds ...

Läs artikeln

Nya riktlinjer om havandeskaps-förgiftning

Publicerad: 2013-12-19 Nya riktlinjer om havandeskaps-förgiftning

Vården för kvinnor med havandeskapsförgiftning skiljer sig åt mellan olika sjukhus. Det vill Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi nu komma till rätta med. I fyra år har de arbetat med ...

Läs artikeln

Mer strukturerad uppföljning hjälper för tidigt födda barn

Publicerad: 2013-12-18 Mer strukturerad uppföljning hjälper för tidigt födda barn

I höst har Neonatalkliniken på Skånes universitetssjukhus börjat med en utvidgad uppföljning av för tidigt födda barn och andra nyfödda barn med allvarliga sjukdomar. – Utöver barnens vanliga läkarkontroller, kommer vi ...

Läs artikeln

Enkelt test för identifiering av havandeskaps-förgiftning på väg

Publicerad: 2013-12-17 Enkelt test för identifiering av havandeskaps-förgiftning på väg

Ett av de projekt som just nu pågår på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus kan få stor betydelse för kvinnor över hela världen, särskilt i utvecklingsländer, där uppskattningsvis en kvinna ...

Läs artikeln

Ett steg närmare ny behandlingsmetod vid havandeskaps-förgiftning

Publicerad: 2013-12-16 Bo Åkerström och Stefan Hansson

Två forskargrupper på BMC i Lund, som mer eller mindre av en slump upptäckte varandra för några år sedan, har sedan dess fått fram världsledande forskningsresultat kring orsaken till havandeskapsförgiftning. ...

Läs artikeln

Exponering för rökning under fosterlivet

Publicerad: 2013-06-20

Ny publikation från Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Lunds universitet: Rökexponering under fosterlivet har kopplats till en rad olika ogynnsamma konsekvenser för barnet på kort sikt, såsom lägre födelsevikt, kortare graviditetslängd ...

Läs artikeln

Olika mätrutiner vid födsel påverkar provresultat

Publicerad: 2013-06-17 foster

Olika rutiner för att mäta s.k. blodgasvärden på nyfödda barn kan påverka provsvar och även beslut om huruvida neontalvård är nödvändigt eller ej. Det framkommer i en ny avhandling av Parisa Mokarami. I ...

Läs artikeln

Sida 1 av 712345...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede