Falsklarm från kroppen kan ligga bakom akut bukspottkörtelinflammation

Falsklarm från kroppen kan ligga bakom akut bukspottkörtelinflammation
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-09-09
Forskare från Lunds universitet har genom en ny studie sannolikt upptäckt en av de viktigaste nycklarna till hur kroppen utvecklar akut bukspottkörtelinflammation. Resultaten väcker förhoppningar om läkemedel riktade specifikt mot sjukdomen. Forskningen är en kombination av studier på möss och människor och presenteras i den ansedda tidskriften Gastroenterology. Akut bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit) drabbar årligen ungefär 2 000 – 3 000 personer i Sverige, och orsakas i de flesta fall av alkohol eller gallsten. Inom gastroforskningen…
Läs mer

Framtidens blodersättningsmedel

Framtidens blodersättningsmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-06-16
Blodtransfusioner är livsviktiga, men tillgången på blod är långt mindre än behovet. Därför arbetar forskare världen över med att hitta alternativ. – Vi är rätt långt framme på området här i Lund, säger Johan Flygare från Medicinska fakulteten, som samman med LTH ordnar en internationell konferens om framtidens blodersättningsmedel efter midsommar. Johan Flygares forskning handlar om att omvandla hudceller till att bli röda blodkroppar, de celler som har i uppgift att transportera syre till kroppens…
Läs mer

Fler kännetecken på sepsis behövs

Fler kännetecken på sepsis behövs
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Teknik
2015-06-08
Blodförgiftning, sepsis, innebär att man får bakterier i blodet som kan ge upphov till svår och ibland livshotande infektion. Sjukdomsförloppet är snabbt vilket kräver diagnostiska metoder som ger ett snabbt och specifikt svar för att rätt behandling ska kunna sättas in snabbt. - En liten grupp av patienter blir så sjuka att det krävs intensivvård och ca 20 procent av dessa patienter dör. Det är viktigt att den gruppen får en diagnos så tidigt som…
Läs mer

Vem går från svårt sjuk till dödssjuk?

Vem går från svårt sjuk till dödssjuk?
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Teknik
2015-06-08
Av tio patienter på en akutmottagning, alla svårt sjuka i influensaliknande symtom, kan en komma att dö i svår sepsis. Det är ett tillstånd där immunförsvaret börjat skena på ett okontrollerat sätt. Sepsis går att behandla – men bara om tillståndet upptäcks i tid. Läkarna måste därför snabbt kunna identifiera riskpatienterna. – Problemet är att alla patienterna i det tänkta exemplet verkar lika sjuka. Utifrån vanliga kontroller som blodtryck, puls och blodvärde är det svårt…
Läs mer

Blodkärl i nagelband ger ledtrådar

Blodkärl i nagelband ger ledtrådar
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Leder, muskler och skelett
2015-06-08
Till vänster: Genom en enkel undersökning av nagelbanden i ett mikroskop kan Roger Hesselstrand se de förändringar i nagelbandens blodkärl som är karaktäristiska för sjukdomen systemisk skleros. Foto: Roger Lundholm Till höger: Mikroskopibilderna visar friska blodkärl i nagelbandet (överst) och blodkärl hos en patient med systemisk skleros (nederst). Foto: Roger Hesselstrand Att ställa diagnos vid reumatiska sjukdomar kan vara svårt och tidsödande. En lite oväntad pusselbit när diagnosen systemisk skleros (sklerodermi)…
Läs mer

Cancer – ett sår som aldrig läker

En cell som ingår i människans immunförsvar, en så kallad T-cell
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer
2015-06-03
För att förstå cancer så måste man också förstå kroppens normala funktioner. Här förklarar doktoranden Roni Allaoui hur en vanlig funktion som sårläkning går från att hjälpa oss att läka till att hjälpa cancercellerna att växa ännu fortare och sprida sig. Ett sår på kroppen är egentligen skadad vävnad vilket innebär att celler har tagit skada. Vad som kännetecknar ett sår är att det blöder och blir inflammerat. Första steget i en sårläkning är att…
Läs mer

Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria

Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-03-10
Martin L Olsson, Annika Hult och Jill Storry med en modell av en röd blodkropp. I bakgrunden ses blodbanken vid Avd. för transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Labmedicin, Medicinsk Service belägen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Studien har letts av Karolinska institutet i samarbete med Lunds universitet, Stockholms universitet, Köpenhamns universitet och Helsingfors universitet. Varje minut dör ett barn i malaria. Malaria är en allvarlig sjukdom som smittar 200 miljoner människor varje år varav 600 000 dör –…
Läs mer

Tidigare okänd effekt av vitamin A är identifierad

Tidigare okänd effekt av vitamin A är identifierad
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-02-24
Forskare vid Lunds universitet har identifierat en tidigare okänd effekt av vitamin A under fosterutvecklingen. Resultaten visar att vitamin A påverkar bildandet av blodceller som sker under den mänskliga embryonala utvecklingen. Signalmolekylen retinoinsyra är en produkt av vitamin A som bidrar till att styra hur olika typer av vävnader ska bildas i det växande embryot. I en ny studie från Niels-Bjarne Woods laboratorium har effekterna av retinoinsyra för första gången studerats i förhållande till hur blodceller…
Läs mer

Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

Thomas Kander
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om
2014-11-13
Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande. I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna. Thomas…
Läs mer