Blodstamcellernas maskineri

Blodstamcellernas maskineri
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2015-11-29
Jenny Hansson är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet - Jag vill se min forskning som när man tänder en lampa i ett tidigare mörkt rum. Inte bara en liten bordslampa utan mer en taklampa med lysrör som lyser upp hela rummet, förklarar Jenny Hansson forskare på Institutionen för laboratoriemedicin. Hon har just fått sex miljoner från Vetenskapsrådet för sin forskning om blodstamceller – en ansökan som hon skrev ihop…
Läs mer

Matchning på liv och död

blodpåsar
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-11-17
Att blodet hos blodgivare och mottagare matchar varandra kan vara ­av­görande för hälsan, ibland till och med för liv och död. Blodforskaren ­Martin L Olsson vill på olika sätt göra denna anpassning så god som ­möjligt. Blodgrupperna A, AB, B och 0 (noll) känner de flesta till. Men de är bara några – om än de viktigaste – av alla våra blodgrupper. Människan har faktiskt hela 346 blodgrupper. – Många oroar sig för risken för…
Läs mer

Slem – inte så slemt

Slem – inte så slemt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2015-11-06
  Foto: Colourbox Om man slickar på ett sår läker det fortare – det är inte folktro utan vetenskapligt belagt. Vår saliv består av bland annat vatten och slem, och just slemmet fyller en viktig funktion. Det stimulerar de vita blodkropparna till ett bra försvar mot inkräktare, visar en grupp forskare vid Lunds universitet tillsammans med kollegor från Köpenhamn och Odense. – Vita blodkroppar finns bland annat i munnens slemhinna och…
Läs mer

Hur immunförsvaret möter farliga bakterieinfektioner

Hur immunförsvaret möter farliga bakterieinfektioner
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2015-11-05
Bild: Colourbox TBC-bakterier och grupp A-streptokocker (GAS) är två viktiga men mycket olikartade bakterier. TBC-bakterierna orsakar kroniska infektioner, medan GAS orsakar akuta, ibland våldsamma och dödliga infektioner. Kan man förstå mer om hur immunförsvaret reagerar på dessa infektioner, så blir det lättare att utveckla nya behandlingar. Det är målet för ett forskarnätverk vid Lunds universitet, lett av professor Bill Agace. – Det är kroppens slemhinnor som utgör vårt första värn mot sjukdomsframkallande bakterier. Immuncellerna där…
Läs mer

Ombyggda virus ger hopp om bot av Gauchers sjukdom

Ombyggda virus ger hopp om bot av Gauchers sjukdom
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2015-10-22
Gauchers sjukdom typ 1 är en ärftlig blodsjukdom, som leder till störd organfunktion i hela kroppen. I studier gjorda på möss har man kunnat visa att sjukdomen kan botas med hjälp av genterapi. Nästa steg blir att visa om det fungerar även i människor. Sedan början av 90-talet har genterapi använts som en form av behandling för patienter med ärftliga blodsjukdomar. Genom att genetiskt korrigera patientens egna blodstamceller och sedan transplantera tillbaka dessa, får man friska…
Läs mer

Molekylkapslar kan underlätta läkemedelstransport

Molekylkapslar kan underlätta läkemedelstransport
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret
2015-10-15
Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor vid universitetet i Vilnius skapat kapslar gjorda av molekyler som i sin tur kan innesluta andra molekyler. Den inneslutna molekylen kan till exempel vara läkemedel som sedan transporteras till olika organ i kroppen. Kenneth Wärnmark, professor i organisk kemi vid Lunds universitet, är en av forskarna bakom upptäckten, som går ut på att med design och sammanslagning av små organiska molekyler bilda större väldefinierade system. Detta görs…
Läs mer

Stamceller kan motverka hjärtinfarkt

Stamceller kan motverka hjärtinfarkt
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2015-10-14
För första gången visar en klinisk studie, med ett större antal patienter, att det finns ett samband mellan stamceller och risken att insjukna i hjärtsjukdomar. - Det här är ett viktigt fynd eftersom det stärker teorin att stamceller har betydelse för förmågan att reparera blodkärl angripna av åderförkalkning, berättar Maria Wigren, forskare vid Lunds universitet. Maria Wigren I den aktuella studien analyserades blodprover från närmare 400 personer som under den efterföljande…
Läs mer

Falsklarm från kroppen kan ligga bakom akut bukspottkörtelinflammation

Falsklarm från kroppen kan ligga bakom akut bukspottkörtelinflammation
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-09-09
Forskare från Lunds universitet har genom en ny studie sannolikt upptäckt en av de viktigaste nycklarna till hur kroppen utvecklar akut bukspottkörtelinflammation. Resultaten väcker förhoppningar om läkemedel riktade specifikt mot sjukdomen. Forskningen är en kombination av studier på möss och människor och presenteras i den ansedda tidskriften Gastroenterology. Akut bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit) drabbar årligen ungefär 2 000 – 3 000 personer i Sverige, och orsakas i de flesta fall av alkohol eller gallsten. Inom gastroforskningen…
Läs mer

Framtidens blodersättningsmedel

Framtidens blodersättningsmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-06-16
Blodtransfusioner är livsviktiga, men tillgången på blod är långt mindre än behovet. Därför arbetar forskare världen över med att hitta alternativ. – Vi är rätt långt framme på området här i Lund, säger Johan Flygare från Medicinska fakulteten, som samman med LTH ordnar en internationell konferens om framtidens blodersättningsmedel efter midsommar. Johan Flygares forskning handlar om att omvandla hudceller till att bli röda blodkroppar, de celler som har i uppgift att transportera syre till kroppens…
Läs mer