Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria

Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-03-10
Martin L Olsson, Annika Hult och Jill Storry med en modell av en röd blodkropp. I bakgrunden ses blodbanken vid Avd. för transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Labmedicin, Medicinsk Service belägen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Studien har letts av Karolinska institutet i samarbete med Lunds universitet, Stockholms universitet, Köpenhamns universitet och Helsingfors universitet. Varje minut dör ett barn i malaria. Malaria är en allvarlig sjukdom som smittar 200 miljoner människor varje år varav 600 000 dör –…
Läs mer

Tidigare okänd effekt av vitamin A är identifierad

Tidigare okänd effekt av vitamin A är identifierad
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-02-24
Forskare vid Lunds universitet har identifierat en tidigare okänd effekt av vitamin A under fosterutvecklingen. Resultaten visar att vitamin A påverkar bildandet av blodceller som sker under den mänskliga embryonala utvecklingen. Signalmolekylen retinoinsyra är en produkt av vitamin A som bidrar till att styra hur olika typer av vävnader ska bildas i det växande embryot. I en ny studie från Niels-Bjarne Woods laboratorium har effekterna av retinoinsyra för första gången studerats i förhållande till hur blodceller…
Läs mer

Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

Thomas Kander
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om
2014-11-13
Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande. I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna. Thomas…
Läs mer

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om
2014-11-04
Doktoranden Nélida Leiva har tillsammans med sin handledare Leif Bülow upptäckt att sockerbetor producerar hemoglobin. Nu hoppas de att sockerbets-hemoglobinet kan komma att fungera som blodersättningsmedel, något som idag är en bristvara. Sockerbetor producerar hemoglobin. Det har forskare upptäckt. Nu hoppas de att sockerbets-hemoglobinet kan komma att fungera som blodersättningsmedel, något som idag är en bristvara. nnnn - Tidigare har man utgått från att vissa växter endast producerar detta "järnprotein" vid stress,…
Läs mer

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om
2014-09-11
Mikael Sigvardsson rekryteras som ny professor i molekylär hematologi till Lunds universitet och stärker därmed Lunds redan framstående forskning om cancer i blodets celler. Mikael Sigvardsson studerar hur blodceller bildas i kroppen. I den process som kallas hematopoes utvecklas blodstamceller i benmärgen till mogna blodceller: som vita respektive röda blodkroppar och blodplättar. Denna utveckling styrs på molekylär nivå. Olika faktorer i omgivningen och i cellerna slår på och av gener och får därmed blodstamcellerna att…
Läs mer

Skador på tarmbarriären vid multipel skleros

provrör
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-09-04
Forskargruppen som ställt sig frågan om tarmbarriären påverkas vid MS, från vänster: Mehrnaz Nouri, Björn Weström och Shahram Lavasani. På bilden saknas Anders Bredberg. Forskare vid Lunds universitet publicerar nya forskningsrön kring tarmbarriärens roll vid den autoimmuna sjukdomen multipel skleros, MS. Inom den medicinska vetenskapen vet man inte säkert hur MS uppstår och varför kroppens immunförsvar angriper celler i det centrala nervsystemet (CNS). Inflammation uppstår av okänd anledning vilket gör att…
Läs mer

Risk för glutenintolerans högst i Sverige

Daniel Agardh
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2014-08-13
Flera viktiga kunskaper och antaganden om glutenintolerans, celiaki, bekräftas i en omfattande, internationell studie där Lunds universitet deltar. Det gäller bland annat den höga risken för glutenintolerans bland svenska barn. Rönen bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. Basen är över 6 400 barn som följts upp till fem års ålder från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien…
Läs mer

Blodceller kan ge viktiga svar om cancer

Blodceller kan ge viktiga svar om cancer
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om
2014-06-19
Det behövs bättre förståelse av mekanismerna bakom cancer för att öka behandlingarnas träffsäkerhet – både befintliga och kommande. Det är en av utgångspunkterna i en ny avhandling från Andreas Hedblom, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet. I denna ingår flera arbeten som beskriver funktioner i våra blodcellers mikromiljö, samt hur dessa kan användas i cancersammanhang. En röd tråd i avhandlingen är de båda cellcykelproteinerna CDK1 och cyclin A1. Cellcykelproteiner styr bl.a. DNA-kopieringen…
Läs mer

Blodreglerande protein kan minska propprisk

Sofia Somajo
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om
2014-05-23
Illustration: Colourbox Tunnflytande eller tjockt och levrat? Blodets egenskaper styrs av avancerade processer där detaljerna fortfarande inte är helt kända.  Protein S är ett livsviktigt protein och en av alla de beståndsdelar som påverkar blodets konsistens. Nu har det utforskats i en aktuell avhandling från Sofia Somajo som är doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet. För att regleringen av blodlevringen ska fungera optimalt krävs att protein S…
Läs mer

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Infektioner, Vad forskar du om
2014-05-16
Med bättre diagnostik och mer individanpassade behandlingar vid sepsis (blodförgiftning) skulle sannolikt fler personer kunna överleva än idag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. I avhandlingen testas diagnosmöjligheter och ett antal biomarkörer vid framför allt sepsis men även vid andra svåra infektioner. Syftet har varit att öka förståelsen för hur immunförsvaret reagerar vid sepsis och därigenom förhoppningsvis i framtiden kunna utveckla och förbättra både diagnos och behandling. - Diagnoskriterierna vid sepsis är vaga och…
Läs mer