Allt eller inget – att leva som bipolär

Allt eller inget - att leva som bipolär
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-06-09
Olof kommer åkande på sin skejtboard till intervjun. En lång yngling med håret i en tofs. Ett fast handslag, en stadig blick – man kan inte ana att han förra året var inlagd på psykiatrisk avdelning med diagnosen bipolär typ 1. För psykisk ohälsa syns inte utanpå och vi pratar sällan om det, trots att mer än var fjärde svensk drabbas någon gång i livet. När Olof är inne i sin maniska period är ingenting…
Läs mer

Är ett nej alltid ett nej?

övergrepp
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Sexuell hälsa
2014-06-09
Foto: Scanpix (arrangerad bild) Många ungdomar och unga vuxna har någon gång blivit utsatta för sexuellt tvång. De utsatta personerna mår också sämre än andra. Det visar en enkätstudie som skickades till 7 000 ungdomar och unga vuxna i åldern 18–29 år i Skåne. 36 procent av kvinnorna som besvarade enkäten rapporterade att de någon gång hade blivit utsatt för en sexuell handling mot sin egen vilja. Motsvarande siffra bland män i…
Läs mer

Unga online – forskare möter unga på nätet

Unga online – forskare möter unga på nätet
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar
2014-06-09
Marcin de Kaminski. Foto Staffan Gustavsson – Det är ju lite ironiskt att ju mer man pratar med ungdomar om normer på internet, desto mindre handlar det om nätet egentligen. De unga jag möter i skolor eller i frågelådan Unga online verkar ha ett uppdämt behov av att prata med vuxna om sådana basala frågor som hur man är som människa eller vad en bra kompis är. Marcin de Kaminski är…
Läs mer

Magsäcksoperation inget förstahandsval

Magsäcksoperation inget förstahandsval
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barn och ungdomar
2014-06-09
Barn och ungdomar som söker behandling för sin fetma erbjuds i första hand en livsstilsrelaterad behandling. Det finns dock en liten grupp på vilka det inte tycks fungera. I en studie har därför ungdomar med svår fetma erbjudits magsäcksoperation, s.k. gastric bypass. Psykologen Kajsa Järvholm har följt opererade ungdomars psykiska hälsa, såväl före som efter operationen. Vuxna i Sverige som ska genomgå gastric bypass erbjuds mycket sällan psykologstöd. I USA däremot…
Läs mer

Fetma – gener, livsstil och miljö

Fetma - gener, livsstil och miljö
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Övervikt och fetma är ett växande problem i hela världen och Sverige är inget undantag. Barn och ungdomar som drabbas riskerar i första hand psykiska och sociala problem. I förlängningen kan fetma leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes i vuxen ålder. Barnöverläkaren Carl-Erik Flodmark har utvecklat en lösningsfokuserad familjeterapi för att hjälpa barn och ungdomar med fetma. Foto: Matton – Fetma är en sjukdom som kan förklaras av både arv och miljö. Genetiken…
Läs mer

Ätstörningar och ”tjockkänsla”

Ätstörningar och "tjockkänsla"
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-06-09
”Tjockkänsla”. Det är ett ord som psykologen Per Johnsson brukar använda, och som alla ungdomar med ätstörningar genast förstår. Tjockkänslan har inte mycket med vikt eller midjemått att göra, utan grundar sig på negativa upplevelser som ledsenhet, rädsla och ensamhet, som satt sig fast i kroppen som en känsla av att vara tjock och misslyckad.             – Det är tjockkänslan som driver anorektiker att svälta sig. Problemet är bara att…
Läs mer

Cochleaimplantat – så fungerar det

cochleaimplantat
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Illustration: Wikimedia Commons Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som ger gravt hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. Implantatet består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i öronsnäckan (cochlean) för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls. Ett cochleaimplantat består av en mikrofon och en ljudprocessor som bärs bakom örat, precis…
Läs mer

Natt-sms stör sömnen

Natt-sms stör sömnen
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Kollar du Facebook mer än tio gånger om dagen? Händer det att du sms:ar på natten? Har du tänkt på om dina aktiviteter på sociala medier har något att göra med hur bra du sover eller trivs i skolan? En som har gjort det är Pernilla Garmy, skolsköterska i Lund. Foto: Roger Lundholm – Det finns ett samband mellan hur mycket du sover, din dagliga datortid och om du har teve på rummet, till exempel.…
Läs mer

Cochleaimplantat hjälper Linus att höra

Linus
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Linus Lundahl. Foto: Roger Lundholm Linus föddes döv, men vet inte hur det är att inte höra. – Jag fick inopererat cochleaimplantat i mitt högra öra redan när jag var två år. Därför minns jag inte hur det var tidigare, säger han. Nu har han sedan flera år hörselhjälpmedel även i det vänstra örat, men det är det högra örat, som han opererade först, som han hör bäst på. – Det…
Läs mer

Ont i huvudet

Ont i huvudet
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-06-09
Upp till var femte tonårstjej lider av spänningshuvudvärk. Sjukgymnasten Birte Tornøe, har hittat ett samband mellan återkommande huvudvärk, kondition och muskelstyrka. – Ungdomar med ont i huvudet drar sig tillbaka och undviker aktiviteter, de orkar inte läsa längre texter, är trötta och stannar kanske hemma från skolan, säger Birte Tornøe. Anledningen till spänningshuvudvärk är inte helt känd, men den kan utlösas av stress och i viss mån spelar spänningar i nacke och skuldror in. Huvudvärksgruppen…
Läs mer