Tema: Miljön i skolan

miljön ute och inne
Nyckelord: , , , , , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barns och ungdomars hälsa, Feature
2014-09-01
Foto: Colourbox Första veckan i september riktar vi vårt fokus mot miljön i skolan. Du kommer att få möta en yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Lund som har jobbat med att förbättra inomhusmiljön i offentliga byggnader sedan 80-talet. Några engagerade forskare vid Lunds universitet berättar entusiastiskt om sitt kommande projekt för att ta ett helhetsgrepp om forskningen kring inomhusmiljön. Och vi möter en forskare vid SLU som berättar om hur…
Läs mer

Stressade byggen fortfarande ett problem för inomhusmiljön

husbygge
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barns och ungdomars hälsa
2014-09-01
Illustration: Colourbox Runt om i landet rustas gamla skolor och förskolor från 70-talet nu upp. Ibland har de varit så nergångna att helt nya skolor och förskolor behöver byggas för att barnen och personalen inte ska bli sjuka av inomhusmiljön. Fler skolor har också behövts när 2000-talets barnkullar nu börjat nå skolåldern. Men frågan är om man har lärt sig något av alla larm om sjuka hus de senaste fyrtio åren?…
Läs mer

Har utvecklingen av nya mediciner till barn med cancer avstannat?

provrör på lab
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer
2014-08-20
Debattartikel från PanCareSurFup, 19 augusti 2014: Foto: Colourbox Varför händer det så lite vad gäller utveckling av nya mediciner för barn med cancer? Frustrationen i frågan är motiverad, svaren mångfacetterade och kan vara svåra att ta in. Från Lunds universitet leder forskare och barncancerläkare Lars Hjorth projektet PanCareSurFup. I projektet kartläggs olika former av sena komplikationer efter cancerbehandling i barndomen. Flera av Europas mest kunniga läkare och forskare inom området barncancer…
Läs mer

Kan huden sätta stopp för yrkesval?

Ada Uldahl
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Feature, Vad forskar du om?
2014-07-01
Böjveckseksem hos barn kan vara en signal om att huden är extra känslig. Något du kan behöva tänka på vid ditt val av framtida yrke. Foto: Wikimedia Commons Har du haft böjveckseksem som liten har du tre gånger högre risk att få handeksem som vuxen. Men funderar du på det när du ska välja utbildning eller yrke? Kan ditt eksem eller din astma kanske göra att du måste sluta med ditt…
Läs mer

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD

Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Psykiska sjukdomar och besvär
2014-06-18
Barn som fått diagnosen ”uppförandestörning” bör även genomgå en undersökning gällande motorik och perception. Har de svårigheter med koordination av rörelser och är känsliga för exempelvis vissa ljud, smaker, lukt och beröring bör de även utredas för ADHD och autismspektrumtillstånd. Det menar en grupp forskare vid bland annat Lunds universitet som i en stor studie sett att barn med uppförandestörning (upprepat aggressivt beteende samt exempelvis lögner, skolkning, stöld, vandalism och mobbning) och som dessutom har…
Läs mer

Så mycket enklare med paddorna!

Så mycket enklare med paddorna!
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar
2014-06-10
Anja Morell, logoped vid DAHJM Dataresurscenter Paddorna har blivit ett välkommet komplement för DAHJM Dataresurscenter, Region Skånes specialenhet inom Habilitering & Hjälpmedel. Dit kommer bland annat barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att få utprovat hjälpmedel för alternativ och kompletterande kommunikation. Sedan ett år tillbaka finns ett friare val av hjälpmedel där brukaren kan få tillgång till en surfplatta med lämpliga applikationer som komplement till traditionellt sortiment – och det har…
Läs mer

Ung idag – om ungdomars hälsa

ungdomar
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Feature
2014-06-09
Foto: Matton På det stora hela mår de flesta ungdomar i Sverige ganska bra. Men samtidigt som ungdomsåren är härliga kan puberteten för många bli en lite svårare tid. Hormonella förändringar och olika yttre faktorer har en stark inverkan under perioden på väg in i vuxenlivet. Fler valmöjligheter, ständig uppkoppling och stress kan medföra huvudvärk, sömnproblem och negativa känslor. Forskarvärlden och sjukvården tar detta på allvar och det finns kunskap att…
Läs mer

Unga och allergier

Unga och allergier
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa
2014-06-09
Foto: Colourbox Aktuellt om vetenskap & hälsa berättar i några artiklar om en aktuell studie i Skåne för att ta reda på mer om unga och allergier. Kan vårtröttheten kanske vara pollenallergi? Och tänker ungdomar på risken för att få kontaktallergi och handeksem när de väljer yrke? Dessutom berättar vi mer om varför det är viktigt att göra en allergirond i skolan, och vad som kan gömma sig i lakanen och…
Läs mer

Dagens miljö ger barn kontaktallergi

lapptest
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa
2014-06-09
Foto: Colourbox Ada Uldahl, läkare och doktorand på Hudkliniken och Yrkes och Miljödermatologiska kliniken i Malmö berättar om sin medverkan i ABISS, en studie om allergibesvär bland ungdomar i Södra sjukvårdsregionen: – Vi vet att ett stort antal barn idag har kontaktallergier, som de behåller resten av livet. Vi vill kartlägga vad barnen i Södra Sjukvårdsregionen kommer i kontakt med och hur många som har utvecklat allergier, för att kunna ge…
Läs mer

Vårtrötthet kan vara pollenallergi – ny studie vill ge svar

Hampus Kiotseridis Therese Sterner
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa
2014-06-09
Foto:Colourbox Det är vår. Stressigt i skolan. Kanske veckor av nationella prov, och snart närmar sig nästa terminsbetyg. Du känner dig trött och är ofta förkyld. Men det kanske inte bara är skolarbetet som tröttar… Den rinnande näsan och nysningarna kan vara tecken på en pollenallergi. En del allergier kommer först i tonåren eller som vuxen. Ett exempel är pollenallergi. – Uppskattningsvis var tredje skolelev har någon form av allergi eller…
Läs mer