Få deltar i föräldragrupp

Få deltar i föräldragrupp
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Nyfödda
2016-08-31
I Skåne deltar endast hälften av alla nyblivna föräldrar i föräldragrupp. Det är för lite, menar Åsa Lefèvre, forskare vid Barn och familjers & reproduktiv hälsa . I somras publicerades hennes studie om hur barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV) som leder föräldragrupper kan gynnas av att gå en kurs i gruppledarskap.  Tanken är att ett ökat självförtroende i hantering av en föräldragrupp ska kunna generera positiva synergieffekter som leder till att fler föräldrar deltar. Efter genomgången ledarskapskurs upplevde 96…
Läs mer

När språket inte vill sig

När språket inte vill sig
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar
2016-08-30
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem. I den så kallade ”ordförrådsspurten” vid omkring 1.5 års ålder lär sig barnen flera nya ord varje dag. Men somliga barn har annorlunda förutsättningar och behöver extra hjälp. Om dessa barn handlade ett symposium ordnat av Linnémiljön CCL (Cognition, Communication and Learning) och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Språkstörning innebär svårigheter med både att förstå och göra sig förstådd.…
Läs mer

Fler insatser till barn med IBD behövs

Fler insatser till barn med IBD behövs
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-06-07
Barn som genomgår koloskopi är oroliga och känner obehag, men berättar varken för sina föräldrar eller sjukvårdspersonal. Ökat stöd från sjukvården och erbjudande om alternativt laxeringsmedel skulle kunna underlätta. Det visar ny forskning från Malmö högskola. – Jag har undersökt hur barn upplever koloskopi och hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, ur barnets perspektiv och kan konstatera att barnen försöker att hantera såväl undersökningen som vardagslivet med sjukdomen på egen hand. De…
Läs mer

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?
2016-06-03
Vid övergången till vuxenliv möter ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar många svårigheter och utmaningar. För att få en bra övergång och en bra start på vuxenlivet är det viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i processen, det visar forskning från Lunds universitet. Elisabet Björquist, socialpedagog och doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper har studerat övergången till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet visar att det är viktigt med individanpassat stöd och flexibel övergång anpassad efter…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

Stora förväntningar kring alkohol och sex bland unga

ölburkar
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
En studentenkät visar att 42 procent av Malmö högskolas studenter hade sex i samband med alkoholkonsumtion. – Det behöver förstås inte vara fel i sig, men det finns tillfällen då alkoholen innebär att man utsätter sig för onödiga risker, säger alkoholforskaren Claes Andersson. En enkätundersokning om hälsa som genomfördes av studenthälsan vid Malmö högskola med drygt tusen studenter förra året, visade bland annat att 78 procent hade haft sex de tre senaste månaderna. 30 procent…
Läs mer

Riskbeteende kopplat till tidig sexdebut

Riskbeteende kopplat till tidig sexdebut
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Ungdomar som börjar med sex före 14 års ålder mår sämre än andra, och har också flera andra riskbeteenden. En sen sexdebut verkar däremot inte ha några negativa följder: de som ännu inte haft sex vid 18 års ålder mådde inte sämre än genomsnittet. Det visar en enkätundersökning med nära 3 500 svenska 18-åringar. De som börjat med sex före 14 års ålder hade oftare haft fler partner än de vars sexdebut kommit senare. De…
Läs mer

Hur tänker ungdomar kring gränsdragning?

Hur tänker ungdomar kring gränsdragning?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
När ett nej inte uppfattas, eller tolkas som något annat, när signalerna i den ordlösa kommunikationen feltolkas och leder till sexuella möten som den ena parten inte ville vara med om. Det handlar om oklara sexuella situationer – men varför uppstår de? I en nystartad studie ska forskare vid Malmö högskola undersöka hur unga människor resonerar kring gränsdragningar i sexuella situationer. Charlotta Holmström och Lars Plantin vill synliggöra varför den här typen av situationer uppstår…
Läs mer

Ung, sex och cancer

Ung, sex och cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Sexuell hälsa
2016-06-01
Bristen på information om sexuell hälsa i samband med cancer gäller inte bara vuxna. Även barn och ungdomar som drabbas av cancer behöver få reda på hur sjukdomen och behandlingarna kan påverka deras sexuella hälsa i framtiden. Marinka Kruljac arbetar som klinisk lärare och barnmorska på Skånes universitetssjukhus. Foto: Sun Nilsson. Det menar Marinka Kruljac som arbetar som klinisk lärare och barnmorska inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus. Inom ramen för sin…
Läs mer

Familjecentrerad vård – tillräckligt bra för barnen?

Familjecentrerad vård – tillräckligt bra för barnen?
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa
2016-05-13
Den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige. Där formuleras att ”när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Med utgångspunkt i detta publicerar nu professor Inger Kristensson-Hallström tillsammans med Imelda Coyne och Maja Söderbäck en artikel som beskriver varför sjukvården måste flytta fokus från familjecentrerad vård till barncentrerad vård. Familjecentrerad vård har blivit ett något av ett modeord inom hälso- och sjukvården, det framgår i en ny artikel…
Läs mer