Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

Stora förväntningar kring alkohol och sex bland unga

ölburkar
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
En studentenkät visar att 42 procent av Malmö högskolas studenter hade sex i samband med alkoholkonsumtion. – Det behöver förstås inte vara fel i sig, men det finns tillfällen då alkoholen innebär att man utsätter sig för onödiga risker, säger alkoholforskaren Claes Andersson. En enkätundersokning om hälsa som genomfördes av studenthälsan vid Malmö högskola med drygt tusen studenter förra året, visade bland annat att 78 procent hade haft sex de tre senaste månaderna. 30 procent…
Läs mer

Riskbeteende kopplat till tidig sexdebut

Riskbeteende kopplat till tidig sexdebut
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Ungdomar som börjar med sex före 14 års ålder mår sämre än andra, och har också flera andra riskbeteenden. En sen sexdebut verkar däremot inte ha några negativa följder: de som ännu inte haft sex vid 18 års ålder mådde inte sämre än genomsnittet. Det visar en enkätundersökning med nära 3 500 svenska 18-åringar. De som börjat med sex före 14 års ålder hade oftare haft fler partner än de vars sexdebut kommit senare. De…
Läs mer

Hur tänker ungdomar kring gränsdragning?

Hur tänker ungdomar kring gränsdragning?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
När ett nej inte uppfattas, eller tolkas som något annat, när signalerna i den ordlösa kommunikationen feltolkas och leder till sexuella möten som den ena parten inte ville vara med om. Det handlar om oklara sexuella situationer – men varför uppstår de? I en nystartad studie ska forskare vid Malmö högskola undersöka hur unga människor resonerar kring gränsdragningar i sexuella situationer. Charlotta Holmström och Lars Plantin vill synliggöra varför den här typen av situationer uppstår…
Läs mer

Ung, sex och cancer

Ung, sex och cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Sexuell hälsa
2016-06-01
Bristen på information om sexuell hälsa i samband med cancer gäller inte bara vuxna. Även barn och ungdomar som drabbas av cancer behöver få reda på hur sjukdomen och behandlingarna kan påverka deras sexuella hälsa i framtiden. Marinka Kruljac arbetar som klinisk lärare och barnmorska på Skånes universitetssjukhus. Foto: Sun Nilsson. Det menar Marinka Kruljac som arbetar som klinisk lärare och barnmorska inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus. Inom ramen för sin…
Läs mer

Familjecentrerad vård – tillräckligt bra för barnen?

Familjecentrerad vård – tillräckligt bra för barnen?
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa
2016-05-13
Den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige. Där formuleras att ”när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Med utgångspunkt i detta publicerar nu professor Inger Kristensson-Hallström tillsammans med Imelda Coyne och Maja Söderbäck en artikel som beskriver varför sjukvården måste flytta fokus från familjecentrerad vård till barncentrerad vård. Familjecentrerad vård har blivit ett något av ett modeord inom hälso- och sjukvården, det framgår i en ny artikel…
Läs mer

Helt Okej – podcast om ungas psykiska hälsa

ungdomar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykisk (o)hälsa
2016-04-18
Foto: Colourbox Att under perioder i livet må psykiskt dåligt kan vara helt okej, men tyvärr har vi ofta svårt för att prata om det här. Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gånger även omgivningen. Vart vänder jag mig när jag behöver stöd och hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt? Region Skåne vill i fyra olika podavsnitt under…
Läs mer

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Diabetes, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-03-30
Illustration: Dreamstime Sverige är näst efter Finland det land där flest barn drabbas av diabetes. Barnen riskerar på sikt att drabbas av följdsjukdomar som kan skada ögon, njurar och nerver. För några år sedan publicerades alarmerande rapporter om att barn med diabetes dessutom hade risk att utveckla fettlever, vilket kan utvecklas till leverinflammation, leversvikt och – i värsta fall – levercancer. Vår forskargrupp vid Lunds universitet bestämde sig för att undersöka…
Läs mer

Föräldrar vet lite om sina barns drogvanor

Föräldrar vet lite om sina barns drogvanor
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Beroenden,
2016-03-04
Foto: Colourbox Föräldrar till barn i högstadieåldern har mycket dålig kännedom om sina barns erfarenheter av tobak, alkohol och narkotikavanor. – För att föräldrarna ska kunna påverka sina barn i rätt riktning är det viktigt att de känner till deras erfarenheter av substansanvändning, säger Jonas Berge, ST-läkare i psykiatri som nyligen disputerade i ämnet vid Lunds universitet. I studierna deltog cirka 1400 ungdomar från 21 högstadieskolor i Sverige, plus elevernas föräldrar.…
Läs mer

Unga positiva till kritiserat program för psykisk hälsa

Unga positiva till kritiserat program för psykisk hälsa
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykisk (o)hälsa
2016-02-09
Tonåringar som deltagit i det omdebatterade DISA-programmet för att motverka psykisk ohälsa är i de flesta fall positiva. Bättre självskattad hälsa och färre depressiva symtom är resultat som framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Uppmärksamheten kring psykisk ohälsa, stress och depressiva symtom bland tonåringar i Sverige har ökat över tid och undersökningar visar att den självskattade psykiska hälsan har försämrats. Unga tonårstjejer lyfts ofta fram som en särskilt utsatt grupp, och på många…
Läs mer