Barn och ungdomar

Tids-dagböcker hjälper mot barnfetma

Publicerad: 2013-02-20 Tids-dagböcker hjälper mot barnfetma

I en aktuell studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har föräldrar till barn med fetma under ett års tid fört tidsgeografiska dagböcker. Genom att flytta fokus från vad man ...

Läs artikeln

En procent begår två av tre våldsbrott

Publicerad: 2012-12-21 En procent begår två av tre våldsbrott

Forskning visar att 63 procent av alla våldsbrott begås av en procent av befolkningen. De flesta av de personer som utvecklar ett återkommande våldsbeteende blir förövare redan i unga år. Ett ...

Läs artikeln

Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Publicerad: 2012-12-05 Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Glutenintolerans är ett ökande problem. En ny avhandling från Lunds universitet visar att en ogynnsam start på livet, t.ex. medfödda missbildningar eller sämre socioekonomiska förhållanden, kan öka risken att drabbas. I ...

Läs artikeln

Självskadebeteenden behöver inte tyda på svåra psykiska problem

Publicerad: 2012-11-22 Självskadebeteenden behöver inte tyda på svåra psykiska problem

Självskadebeteenden är vanliga bland ungdomar. Många, nästan lika många killar som tjejer, har någon gång rispat, stuckit, skurit sig eller med kraft dunkat huvudet i väggen. Men man kan inte ...

Läs artikeln

Hur mår provrörsbarnen?

Publicerad: 2012-11-06 Foto: Matton

– Man kan säga att de mår allt bättre. Dödligheten hos nyfödda är visserligen fortfarande högre och provrörsbarnen löper en större risk att drabbas av missbildningar och sjuklighet men det ...

Läs artikeln

Barn av sin tid

Publicerad: 2012-11-06 Barn av sin tid

Tänker du på att hålla dig i form och på din vikt? Faktum är att vi kan råka ut för undernäring eller för hög vikt redan i livmodern. Forskarna intresserar sig ...

Läs artikeln

Det är aldrig kört

Publicerad: 2012-11-06 Det är aldrig kört

Barn som föds extremt för tidigt, före 29:e graviditetsveckan, löper större risk att få en otrygg anknytning till sina närmaste. Detta kan i sin tur öka risken för att senare ...

Läs artikeln

Bättre mätning av bukfetma

Publicerad: 2012-10-11 Bättre mätning av bukfetma

Överviktiga barn vill inte gärna att man tar i dem för att mäta midjemått och bukhöjd med måttband och linjal. En bukhöjdsmätare med laserstråle känns mindre obehaglig och ger ett ...

Läs artikeln

Canceröverlevares försäkringsskydd har inbyggd slumpgenerator

Publicerad: 2012-10-02 Canceröverlevares försäkringsskydd har inbyggd slumpgenerator

I dag lever 80 % av de barn och unga som får cancer minst fem år efter det att sjukdomen konstaterats. Men priset kan vara högt med fysiska och ibland ...

Läs artikeln

Jämför födelsedata med avgångsbetyg

Publicerad: 2012-09-20 Jämför födelsedata med avgångsbetyg

Apgar är ett sätt att mäta hur pigga barnen är efter förlossningen för att se om barnet behöver extra omhändertagande. För att se om det finns ett samband mellan barn som ...

Läs artikeln

Sida 3 av 812345...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård