De studerar samband mellan stress och suicid

De studerar samband mellan stress och suicid
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Psykisk (o)hälsa
2017-05-16
Även om stressen i många fall behövs för att skydda oss från både yttre och inre hot, kan stress vid svår psykisk ohälsa medföra en extra sårbarhet. Vid Lunds universitet har psykiatriforskare studerat kopplingen mellan stress och suicid. Vi människor är olika sårbara för stress. De biologiska systemen är robusta och balanseras vid stress, men vid en depression sätts kroppens förmåga att reglera stress i många fall ur funktion. Stressaxeln (se faktaruta) fungerar inte längre…
Läs mer

Spänningshuvudvärk hos yngre barn

Spänningshuvudvärk hos yngre barn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hjärnan och nervsystemet,
2017-05-16
Stress tros bidra till att barn och unga drabbas av frekvent eller kronisk spänningshuvudvärk. En studie vid Lunds universitet visade att huvudvärken hos yngre barn minskade med hjälp av avslappningsterapi och ökad kroppskännedom. Den psykologiska termen coping (se fakta till höger) beskrivs som en tanke- eller handlingsmässig insats att ta till vid stressfyllda och påfrestande situationer. Det kan handla om att lära sig att slappna av och att tyda sin kropps signaler. Forskaren och fysioterapeuten…
Läs mer

Barn och ungdomar rör sig för lite

barn och internet
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil
2017-05-15
Foto: Colourbox Majoriteten av barn och ungdomar rör sig för lite. Nästan sex procent gör nästan ingen fysisk aktivitet alls. Motionerar minst gör äldre flickor. Det visar en unik studie vid Centrum för idrottsforskning. Det är första gången som det gjorts en nationell studie med rörelsemätare - vid tidigare undersökningar har ungdomarna själva fått uppskatta sin fysiska aktivitet i enkätsvar. Resultatet visar att bara 44 procent av pojkarna och 22 procent…
Läs mer

Upptäckten som räddar miljontals liv

vaccination
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Infektioner, Läkemedel
2017-04-25
När man listar förra århundradets viktigaste medicinska upptäckt brukar vaccinerna hamna på topp tre, ofta tillsammans med röntgen och sjukvårdshygien. Den här veckan står de extra mycket i fokus, då det är internationella vaccinationsveckan. Vacciner räddar miljontals liv. Den fruktade sjukdomen polio har minskat med 99 procent sedan 1988 tack vare vaccinationer, och finns idag bara i Afghanistan, Nigeria och Pakistan. Nu hoppas man att även mässlingen ska förpassas till historien. Men det finns smolk i…
Läs mer

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Mäns hälsa, Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2017-04-04
Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Det framkommer i en unik långtidsuppföljning som ingår i en avhandling från Lunds universitet. Vid hypospadi är urinröret kortare än normalt och mynnar ut på penis undersida istället för ollonets topp. Problem att kasta vatten och att genomföra samlag kan då bli följden. Hypospadi är den näst vanligaste…
Läs mer

Självkontroll avgörande för risktagande barn

Självkontroll avgörande för risktagande barn
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa
2017-03-28
Foto: Colourbox Förmågan till självkontroll är avgörande för barn som har ett riskfyllt beteende. Det kan vara en viktig nyckel för att identifiera barn som är allt för riskbenägna. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. – I förlängningen kan studiens resultat vara viktigt för att kunna identifiera de barn som har ett riskbeteende och som därmed löper störst risk att råka illa ut. Samtidigt kan väldigt försiktiga barn få…
Läs mer

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2017-03-20
Idag är femårs-överlevnaden för barn och ungdomar som insjuknar i cancer strax över 80 procent. Sena komplikationer till sjukdomen och behandlingen är inte ovanliga, bland annat kan äggstockarnas funktion påverkas. I sin avhandling ”Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer” har Helena Mörse, barnonkolog, studerat hur anti-Mülleriskt hormon (AMH) påverkas vid olika cancerbehandlingar. Helena Mörse disputerar den 23 mars. Hon forskar…
Läs mer

PODD: När språket inte flyter

skolbarn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Talorgan
2017-02-08
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem, så att de både förstår vad andra säger och själva kan göra sig förstådda. Men ibland hakar utvecklingen upp sig, och då talar man om språkstörning. – Olika studier har visat att språkstörning finns hos omkring 7 procent av alla barn. Därför kan man räkna med att minst ett barn i varje klass har sådana problem, säger Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola. Begreppet…
Läs mer

Ny studie om barns anknytning till mammor respektive pappor

Ny studie om barns anknytning till mammor respektive pappor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa
2017-01-31
Foto: Colourbox Anknytningen mellan barn och fäder bygger på barnets anknytning till sin mamma. Åtminstone är det så i Italien där fäderna inte deltar i sina barns omvårdnad i lika hög grad som i Sverige. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Elia Psouni har gjort tillsammans med kollegor från Italien. Nu vill hon göra samma studie i Sverige för att se om en delad föräldraförsäkring kan göra skillnad.   För…
Läs mer

Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg

Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Kost och träning
2017-01-16
Det är sedan tidigare känt att det kan finnas ett samband mellan daglig idrott i skolan och bättre skolprestationer. En ny, omfattande studie från Lunds universitet av niornas betyg ger ytterligare belägg för detta. Resultaten avfärdar samtidigt de viktigaste argumenten mot utökade idrottssatsningar i skolan. Att lägga in mer idrott på schemat har ibland kritiserats. Dels för att det tar undervisningstid, dels för att tidigare studier visat att frakturrisken ökar. - Motargumenten existerar inte längre.…
Läs mer