Brus kan hjälpa barn med ADHD

lyssna på musik genom hörlurar
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hjärnan och nervsystemet, Psykisk (o)hälsa
2016-09-30
Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie talar för att så kan vara fallet. I studien såg forskarna vid Högskolan i Sogn och Fjordane och Lunds universitet att barnen med ADHD kunde koncentrera sig bättre när de via ett par hörlurar fick ett meningslöst, slumpmässigt brusljud - högt som från en dammsugare - i öronen. Vid en jämförelse visade…
Läs mer

Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men

Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-09-29
”-Växtvärk nu igen? –Är du säker på att du inte sträckt dig på skolgympan?” Hälta och bensmärta hos barn är vanligt och i många fall är orsaken godartad och besvären går över helt spontant. Men i vissa fall har barnet drabbats av fyseolys, en ovanlig höftsjukdom där tidig behandling är helt avgörande för att undvika bestående men. Bristande kunskaper om sjukdomen inom sjukvården i Sverige orsakar fördröjd behandling som leder till onödiga handikapp för resten av…
Läs mer

Ny forskning avgränsar möjliga orsaker till glutenintolerans

bebis
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa,
2016-09-21
Foto: Roger Lundholm Mängden gluten kan vara en viktigare ledtråd än tidpunkt för glutenintroduktion och amning i den fortsatta forskningen kring varför glutenintolerans uppstår. Det anser forskare vid Lunds universitet som genomfört flera omfattande studier av barn med förhöjd genetisk risk för glutenintolerans. Sverige är ett högriskland för utveckling av glutenintolerans (celiaki) i tidig ålder. Den enda kända och verkningsfulla behandlingen idag är att äta glutenfri kost livet ut. Det är…
Läs mer

Mer fokus behövs på unga fetmaopererades psykiska hälsa

Mer fokus behövs på unga fetmaopererades psykiska hälsa
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa
2016-09-19
En femtedel av ungdomarna som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt. En del har till och med självmordstankar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som bygger studier där man följt 88 ungdomar som opererats för fetma. – Det är oerhört viktigt att sjukvården inte bara fokuserar på de fetmaoperades fysiska välmående, säger psykologen Kajsa Järvholm. Kajsa Järvholm, psykolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, menar att det måste göras…
Läs mer

Övervikt och fetma bland förskolebarn tas inte på allvar

Övervikt och fetma bland förskolebarn tas inte på allvar
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Kost och träning, Vad forskar du om?
2016-09-16
Nästan 15 procent av sexåringarna i södra Skåne har övervikt eller fetma. Trots detta prioriteras inte det preventiva arbetet inom barnhälsovården och sjuksköterskorna uppger att de saknar såväl kunskap som stöd och resurser. Det visar ny forskning vid Malmö högskola.  Gabriella E Isma. Foto: Malmö högskola. Övervikt och fetma bland barn och unga har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Nationell data visar att ungefär vart femte skolbarn väger för mycket.…
Läs mer

Ny podd: Anette Agardh om att forska på sexuell hälsa i Uganda

Ny podd: Anette Agardh om att forska på sexuell hälsa i Uganda
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-09-14
FORSKARPORTRÄTT. Anette Agardh är docent i global hälsa vid Lunds universitet och har arbetat och bedrivit forskning på sexuell hälsa och rättigheter i många olika länder, även Sverige. Sedan 2002 har hon varit engagerad i frågor kring sexuell hälsa bland unga i Uganda. Aktuellt om vetenskap och hälsa har träffat henne i Uganda och fått en inblick i hennes arbete där. Vi samtalade också om hennes studier bland unga i Sverige, där hon sett att…
Läs mer

Få deltar i föräldragrupp

Få deltar i föräldragrupp
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Nyfödda
2016-08-31
I Skåne deltar endast hälften av alla nyblivna föräldrar i föräldragrupp. Det är för lite, menar Åsa Lefèvre, forskare vid Barn och familjers & reproduktiv hälsa . I somras publicerades hennes studie om hur barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV) som leder föräldragrupper kan gynnas av att gå en kurs i gruppledarskap.  Tanken är att ett ökat självförtroende i hantering av en föräldragrupp ska kunna generera positiva synergieffekter som leder till att fler föräldrar deltar. Efter genomgången ledarskapskurs upplevde 96…
Läs mer

När språket inte vill sig

När språket inte vill sig
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar
2016-08-30
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem. I den så kallade ”ordförrådsspurten” vid omkring 1.5 års ålder lär sig barnen flera nya ord varje dag. Men somliga barn har annorlunda förutsättningar och behöver extra hjälp. Om dessa barn handlade ett symposium ordnat av Linnémiljön CCL (Cognition, Communication and Learning) och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Språkstörning innebär svårigheter med både att förstå och göra sig förstådd.…
Läs mer

Fler insatser till barn med IBD behövs

Fler insatser till barn med IBD behövs
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-06-07
Barn som genomgår koloskopi är oroliga och känner obehag, men berättar varken för sina föräldrar eller sjukvårdspersonal. Ökat stöd från sjukvården och erbjudande om alternativt laxeringsmedel skulle kunna underlätta. Det visar ny forskning från Malmö högskola. – Jag har undersökt hur barn upplever koloskopi och hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, ur barnets perspektiv och kan konstatera att barnen försöker att hantera såväl undersökningen som vardagslivet med sjukdomen på egen hand. De…
Läs mer

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?
2016-06-03
Vid övergången till vuxenliv möter ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar många svårigheter och utmaningar. För att få en bra övergång och en bra start på vuxenlivet är det viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i processen, det visar forskning från Lunds universitet. Elisabet Björquist, socialpedagog och doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper har studerat övergången till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet visar att det är viktigt med individanpassat stöd och flexibel övergång anpassad efter…
Läs mer