Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar, Feature, Infektioner, Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Äldre
2014-12-19
Vi på redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa tar ledigt över jul och nyår och återkommer igen från den 7 januari 2015. Här tipsar vi om några av våra artiklar från året som gick. (Foto: Colourbox) Året som gick ... Vi har publicerat i snitt cirka en artikel om dagen under 2014 - sammanlagt 340 stycken. Under året har vi också haft några olika teman för den som vill fördjupa sig lite extra i ett ämne:…

Självkänsla och kreativitet i skolan

kreativitet
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar, Feature
2014-09-05
Eva Hoff är utvecklingspsykolog på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, och forskar bland annat om kreativitetens villkor i skolan. Foto: Torbjörn Sjöholm Vi hör så mycket negativt om skolan idag – stora klasser, utarbetade lärare, stress över betyg och nationella prov … Finns det då plats för barnen och ungdomarna att växa som individer och att utvecklas till kreativa och harmoniska människor? Jag träffade forskaren Eva Hoff en solig eftermiddag…

Hoppar över duschen efter skolgymnastiken

dusch
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar
2014-09-04
  Foto: Colourbox Finns det förutsättningar idag för att hinna – och våga – ta en skön dusch efter skolgymnastiken? Och vem styr egentligen över de normer som gäller i omklädningsrummet?De senaste åren har det skrivits en del i tidningarna om att allt färre duschar efter skolgymnastiken. Oro, dålig självkänsla och tidsbrist kan vara förklaringar. Det finns fortfarande lite forskning i ämnet, men under våren har Lisa Hörlén, barn- och ungdomssjuksköterska…

Från asfalt till grönska – forskning om skolgårds-utveckling i Malmö

Fredrika-Mårtensson-på-Videdalskolans-gröna-skolgård-augusti-2014
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar
2014-09-03
Fredrika Mårtensson på Videdalskolans gröna skolgård augusti 2014. Foto: Nina Nordh Forskare vid Alnarp deltar i Malmö Stads projekt Gröna skolgårdar för att stötta och utvärdera satsningen. Målet är att skapa miljöer som ger barnen och ungdomarna närhet till natur och förbättrar deras hälsa. Trenden idag är att förtäta våra tätorter, till skillnad från tidigare byggnadsideal som mer byggde på rymd och stora ytor. Argumentet är att tätare städer minskar klimatpåverkan…

Forskare tar helhetsgrepp om inomhusmiljön

Projektledare Pufendorf projekt om inomhusmiljön
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar
2014-09-02
Foto: Colourbox – Vi tillbringar nittio procent av tiden inomhus i vårt land. Då kan man förstå hur viktig inomhusmiljön blir. Idag handlar det mycket om att bygga så att vi sparar energi men det får inte ske på bekostnad av hälsan och hur vi mår. Det säger Aneta Wierzbicka som är projektkoordinator för det forskningsprojekt kring inomhusmiljö som startar senare i år vid Pufendorfinstitutet i Lund. Forskare från Lunds universitet…

Tema: Miljön i skolan

miljön ute och inne
Nyckelord: , , , , , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar, Feature
2014-09-01
Foto: Colourbox Första veckan i september riktar vi vårt fokus mot miljön i skolan. Du kommer att få möta en yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Lund som har jobbat med att förbättra inomhusmiljön i offentliga byggnader sedan 80-talet. Några engagerade forskare vid Lunds universitet berättar entusiastiskt om sitt kommande projekt för att ta ett helhetsgrepp om forskningen kring inomhusmiljön. Och vi möter en forskare vid SLU som berättar om hur…

Stressade byggen fortfarande ett problem för inomhusmiljön

husbygge
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar
2014-09-01
Illustration: Colourbox Runt om i landet rustas gamla skolor och förskolor från 70-talet nu upp. Ibland har de varit så nergångna att helt nya skolor och förskolor behöver byggas för att barnen och personalen inte ska bli sjuka av inomhusmiljön. Fler skolor har också behövts när 2000-talets barnkullar nu börjat nå skolåldern. Men frågan är om man har lärt sig något av alla larm om sjuka hus de senaste fyrtio åren?…

Frisörer exponeras för cancer- framkallande ämnen

Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Cancer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2014-06-10
Foto: Spiderdog, Flickr Ny studie talar för att frisörer i sitt arbete exponeras för ämne som kan orsaka cancer i urinblåsan. Under senare tid har det kommit rapporter som tyder på att cancerframkallande ämnen, aromatiska aminer som kan orsaka cancer i urinblåsan, kan finnas som föroreningar i vissa hårfärgningsprodukter. I en aktuell studie vid Lunds universitet har forskare undersökt i vilken utsträckning frisörer exponeras för dessa aromatiska aminer i sitt arbete.…

Utemiljön på många förskolor kan bli bättre

sandlåda
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar, Feature
2014-06-05
Foto: Bholmesy, PixabayEn ny barnhälsorapport visar att skånska barn överlag mår bra, men att det behövs ett ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen. Bland annat är många förskolegårdar inte att betrakta som barnvänliga. Föräldrar till barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år har fått svara på frågor om sitt barns hälsa och livsmiljö inför rapporten ”Barn, miljö och hälsa – en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013”. – Nästan alla föräldrar tycker…

Inomhusmiljön i förskolan

förskola
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar
2014-06-05
Det första numret 2014 av Bulletin från Arbets- och Miljömedicin (AMM) i Lund och Yrkes- och Miljödermatologi (YMDA) i Malmö hade temat "Förskolemiljöer". Vi återpublicerar fyra artiklar från detta nummer i samband med vårt tema om miljön i förskolan. Övriga artiklar i Bulletin nr 1, 2014 hittar du här Foto: Colourbox Intervju med Greta Smedje, chef vid enheten miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten: Vilka områden kring inomhusmiljön på förskolor behöver prioriteras? Det är svårt att definiera enstaka områden, men frågor som rör…