Forskar på byggnadssnickares vibrationsskador

Forskar på byggnadssnickares vibrationsskador
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Vad forskar du om?
2016-05-19
Allt fler och allt yngre inom byggbranschen drabbas av vibrationsskador med kroniskt nedsatt känsel och kraft i händerna, konstanta pirrningar och domningar i fingrarna, ökad köldkänslighet och så kallade vita fingrar. Detta trots att EU redan 2005 införde direktiv om gränser för exponeringen och regelbundna medicinska kontroller för att skydda arbetstagarna. Vad har gått snett? Det domnar och sticker i fingrarna, de blir alldeles vita, det är svårt att knäppa knappar och kraften i händerna…
Läs mer

Farlig skönhet?

Farlig skönhet?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Arbets- och miljömedicin
2016-03-14
Foto: Colourbox Frisörer har en ökad risk att få astma, handeksem och näsbesvär och yrket har klassats som cancerframkallande. Men traditionen för arbetarskydd är svag. Arbets- och miljömedicin Syd har under snart 20 år studerat frisörers arbetsmiljö och funnit att många risker kvarstår och fortsatt förebyggande arbete krävs. Frisörer utexaminerade från frisörskolor i Syd- och Mellansverige besvarade en enkät om sitt arbete och sin hälsa, liksom slumpade kontroller från den allmänna…
Läs mer

Vad är så speciellt med nanopartiklar?

Jonas Tegenfeldt
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin
2016-01-11
Jonas Tegenfeldt, professor i nanofysik Man brukar säga att när ett material blir mycket litet kan det få helt nya egenskaper och att nanoteknik handlar om att dra nytta av dessa nya egenskaper. Men vad betyder det egentligen? Vi har bett Jonas Tegenfeldt, professor i nanofysik vid Lunds universitet att reda ut begreppen kring nanoskalans speciella egenskaper genom att ge några exempel. Rätt verktyg i rätt storleksskala Om man vill studera…
Läs mer

Fettlever – dold sjukdom som kan bromsas om du inte väntar för länge

socker
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Arbets- och miljömedicin, Cancer, Diabetes, Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-10-20
Att levern kan ta skada av för mycket alkohol känner nog de flesta till. Går det tillräckligt långt kan det bli ärrbildningar och så småningom skrumplever. Däremot känner kanske inte lika många till att även ett långvarigt intag av för mycket socker och fett kan skada levern på samma sätt. Överflödigt socker omvandlas till fett och lagras i levern. För högt energiintag leder då till överfulla fettförråd i levern, så kallad fettlever. [caption id="attachment_47779" align="alignright"…
Läs mer

Nav i Etiopien tar hiv-forskningen framåt

Nav i Etiopien tar hiv-forskningen framåt
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Infektioner
2015-10-13
Hiv är ett av de största folkhälsohoten i många låginkomstländer. Kan forskning på plats öppna för nya kunskaper och bättre behandlingsmetoder – till gagn för både fattiga och rika delar av världen? Lunds universitet satsar på närvaro i Etiopien. Sedan början av millenniet har tillgången till effektiva hiv-behandlingar ökat i många av världens fattiga länder, det gäller särskilt i Afrika söder om Sahara där två tredjedelar av världens hiv-smittade lever. Men hur funkar behandlingen i…
Läs mer

Småbarnsföräldrars stress är ojämlik

Småbarnsföräldrars stress är ojämlik
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2015-06-12
Frida Eek. Ett ojämlikt ansvar för hemarbete verkar öka risken för ohälsa och brist på återhämtning. Det är ett av resultaten som docent Frida Eeks forskning om småbarnsföräldrar visat. Tid, god sömn och att verkligen göra ingenting ger fungerande återhämtning. Grunden för Frida Eeks projekt som startade för några år sedan vid Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och nu fortsatt vid Institutionen för Hälsovetenskaper, var att försöka hitta en arbetsmiljö som gör att föräldrar kan fortsätta…
Läs mer

WorkUp – tidig dialog med arbetsgivare vid ryggsmärta

WorkUp - tidig dialog med arbetsgivare vid ryggsmärta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2015-06-04
Birgitta Grahn (till vänster) och Kjerstin Stigmar vid världskongressen i fysioterapi i Singapore 2015. Med fysioterapeuten som ”spindeln i nätet” när patienter sökte hjälp på vårdcentraler för ryggont, visade projektet BackUpp för några år sedan goda resultat. Nu har forskare vid Lunds universitet tagit projektet ett steg vidare genom att uppmuntra till en bättre dialog mellan patient och arbetsgivare. För några år sedan skrev vi om ett projekt BackUpp inom Region…
Läs mer

”Synen på äldre måste ändras”

Pia Hovbrandt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin,
2015-05-19
Pia Hovbrandt. Foto: Nina Nordh – Synen på äldre behöver ändras. Vi måste se äldre som en resurs och skapa möjligheter för dem att vara kvar i arbetslivet även efter 67 om de vill, säger Pia Hovbrandt. Under det senaste året har Pia Hovbrandt intervjuat äldre som arbetar inom medelstora industriföretag och äldreomsorgen.Hon är arbetsterapeut, doktorand och deltar i ett projekt om hur förutsättningarna för ett gott arbetsliv efter 65 ser…
Läs mer

”Jag visste inte att man kunde bli sjuk av att arbeta!”

"Jag visste inte att man kunde bli sjuk av att arbeta!"
Nyckelord:
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2015-05-11
Foto: Colourbox – Jag förstod först inte vad det var. Jag fick ont i händerna och armarna. Då hade jag bara arbetat ett halvår på fabriken och jag tyckte att det kändes pinsamt att klaga. Jag är en aktiv och flitig person som är van att arbeta. Så jag kämpade vidare. Så berättar Sara som har arbetat med repetitivt arbete i tillverkningsindustrin. Sara började arbeta som montör 2011. Dessförinnan hade hon…
Läs mer

Hon ska studera vad som kan få personalen att vilja jobba kvar i vården

Hon ska studera vad som kan få personalen att vilja jobba kvar i vården
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin,
2015-01-21
Tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Centrum för primärvårdsforskning ska några vårdcentraler i nordöstra Skåne delta i en studie kring hur trivseln kan öka inom vården. Foto: Roger Lundholm (Bilden är inte från någon av de vårdcentraler som deltar i studien.) Margareta Troein Töllborn är professor i allmänmedicin med särskild inriktning mot professionell utveckling, och arbetar på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Hon är även verksam som läkare i Primärvården…
Läs mer