Glutenintolerans – tidpunkt för introduktion i barns kost kan ha överskattats

Glutenintolerans - tidpunkt för introduktion i barns kost kan ha överskattats
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature
2015-01-29
  Det finns inget samband mellan tidpunkten för introduktion av gluten i kosten och utveckling av glutenintolerans. Det visar en ny, internationell studie från Lunds universitet. En ny forskningsstudie där över 6 400 barn ingår visar att tidpunkten för introduktion av gluten i kosten inte var en egen, självständig riskfaktor för senare utveckling av glutenintolerans. Har följt ett stort antal barn från flera länder Carin Andrén Aronsson, doktorand vid institutionen för kliniska…
Läs mer

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2014-10-21
I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp avmycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare. foto: colourbox Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. – Det vi har att tillgå mot astma idag…
Läs mer

Parfymämnen hinner avdunsta före allergitest

Parfymämnen hinner avdunsta före allergitest
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet
2014-10-09
Testremsor för parfymallergi som förbereds och förvaras i väntan på användning blir mindre tillförlitliga. Därmed finns risk att missa personer med kontaktallergi. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. - Det finns en risk för felaktigt negativa reaktioner, och att vi därmed missar personer som har kontaktallergi mot parfymer. Med grund i studierna rekommenderar vi därför att testberedningarna färdigställs i omedelbar anslutning till att de ska användas, berättar Martin Mowitz, doktorand vid institutionen för…
Läs mer

Kan huden sätta stopp för yrkesval?

Ada Uldahl
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar, Feature, Vad forskar du om
2014-07-01
Böjveckseksem hos barn kan vara en signal om att huden är extra känslig. Något du kan behöva tänka på vid ditt val av framtida yrke. Foto: Wikimedia Commons Har du haft böjveckseksem som liten har du tre gånger högre risk att få handeksem som vuxen. Men funderar du på det när du ska välja utbildning eller yrke? Kan ditt eksem eller din astma kanske göra att du måste sluta med ditt…
Läs mer

Formaldehyd kan ligga bakom eksem med oklart ursprung

hudkräm
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature
2014-06-19
Foto: Colourbox Formaldehyd kan vara en bakomliggande orsak till oklara eksembesvär. Dessutom uppfyller en stor del av de hudvårdsartiklar som innehåller det allergiframkallande ämnet inte kraven på innehållsförteckning. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. I avhandlingen undersöktes om alla som är allergiska mot formaldehyd verkligen upptäcks med allergimottagningarnas testrutiner. Det visade sig att man genom att allergitesta med en högre koncentration av formaldehyd kan upptäcka fler personer som…
Läs mer

Unga och allergier

Unga och allergier
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar
2014-06-09
Foto: Colourbox Aktuellt om vetenskap & hälsa berättar i några artiklar om en aktuell studie i Skåne för att ta reda på mer om unga och allergier. Kan vårtröttheten kanske vara pollenallergi? Och tänker ungdomar på risken för att få kontaktallergi och handeksem när de väljer yrke? Dessutom berättar vi mer om varför det är viktigt att göra en allergirond i skolan, och vad som kan gömma sig i lakanen och…
Läs mer

Dagens miljö ger barn kontaktallergi

lapptest
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar
2014-06-09
Foto: Colourbox Ada Uldahl, läkare och doktorand på Hudkliniken och Yrkes och Miljödermatologiska kliniken i Malmö berättar om sin medverkan i ABISS, en studie om allergibesvär bland ungdomar i Södra sjukvårdsregionen: – Vi vet att ett stort antal barn idag har kontaktallergier, som de behåller resten av livet. Vi vill kartlägga vad barnen i Södra Sjukvårdsregionen kommer i kontakt med och hur många som har utvecklat allergier, för att kunna ge…
Läs mer

Vårtrötthet kan vara pollenallergi – ny studie vill ge svar

Hampus Kiotseridis Therese Sterner
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar
2014-06-09
Foto:Colourbox Det är vår. Stressigt i skolan. Kanske veckor av nationella prov, och snart närmar sig nästa terminsbetyg. Du känner dig trött och är ofta förkyld. Men det kanske inte bara är skolarbetet som tröttar… Den rinnande näsan och nysningarna kan vara tecken på en pollenallergi. En del allergier kommer först i tonåren eller som vuxen. Ett exempel är pollenallergi. – Uppskattningsvis var tredje skolelev har någon form av allergi eller…
Läs mer

Kvalster i sängen?!

kvalster
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar
2014-06-09
Foto: Wikimedia Commons Alan R Walker Kvalsterallergi är en av de vanligaste orsakerna till allergibesvär hos ungdomar. Att ha fuktigt, varmt och dåligt ventilerat inomhus ökar risken för att kvalster ska trivas. – Om inte vi lyckas få bukt med allergibesvären med hjälp av olika läkemedel, är det ofta först vid ett hembesök vi hittar förklaringen till allergibesvären, säger Therese Sterner som är samordnande allergisjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Det går inte…
Läs mer

Allergikonsulenter hjälper till att minska allergirisker

skolkorridor
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar
2014-06-09
Foto: Colourbox Det enda sättet att undvika allergibesvär är att helt hålla sig borta från det man inte tål. Men det är inte alltid så lätt. Mögelsporer och dammpartiklar med kvalster kan finnas i luften du andas. Och maten du serveras i skolan kan innehålla något du inte tål. Nästan alla som möter barn och ungdomar berörs på något sätt av allergier. Uppskattningsvis har var tredje skolelev någon form av allergi…
Läs mer