Prostaglandiner mot astma och KOL

Prostaglandiner mot astma och KOL
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2017-03-30
Målet är att hitta nya mediciner mot astma och KOL. Helst med hjälp av ämnen som produceras av kroppen själv. Anna-Karin Larsson Callerfelt är forskare inom lungbiologi och har ägnat många års studier åt ett hormonliknande ämne som heter prostaglandin. Anna-Karin Larsson Callerfelt rör sig hemvant mellan labbänkarna på Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund. Lika van är hon vid världen som öppnar sig när man tittar in i ett mikroskop. Här samspelar celler och en…
Läs mer

Glöm inte de små luftvägarna vid astma

Glöm inte de små luftvägarna vid astma
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2017-03-06
Foto: Colourbox Ungefär hälften av alla astmatiker har en svårkontrollerad sjukdom. Ny forskning stärker teorin om att de små luftvägarna är påverkade hos denna patientgrupp. Dessutom framkommer att ett litet protein, CC16, kan komma att spela en viktig roll för att mäta sjukdomsförlopp hos astmatiker i framtiden.     Astma har länge ansetts vara en sjukdom i de stora luftvägarna. Men de senaste decennierna har man även riktat strålkastarljuset mot de små…
Läs mer

Allergier avspeglar samhället

Allergier avspeglar samhället
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Vad forskar du om?
2017-02-20
Ett detektivjobb som avspeglar samhället, både när det gäller arbetsliv och modetrender. Så kan man beskriva Cecilia Svedmans uppgift som hudläkare och forskare med inriktning på kontaktallergier. Cecilia Svedman är verksamhetschef vid lasarettet i Helsingborg och leder samtidigt en forskargrupp vid Avdelningen för yrkes- och miljödermatologi i Malmö. Hon möter många patienter som varit olyckliga och förbryllade över fjällig hud, eksem och rodnader. Då börjar detektivarbetet med att reda ut vad i arbets- eller hemmiljön…
Läs mer

Autoimmun sjukdom av för få infektioner?

vaccination
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Diabetes
2017-01-11
Förebyggande vacciner, bättre hygien och renare omgivning har dramatiskt minskat antalet allvarliga infektioner. Men är det till priset av fler autoimmuna sjukdomar - reumatisk artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar, multipel skleros och typ 1 diabetes? Det menar förespråkarna för hygienhypotesen. Vi lever så rent att vi blir sjuka. I brist på yttre fiender vänder sig immunförsvaret mot kroppens egna celler och vi drabbas av en autoimmun sjukdom. Mycket talar för, men än så länge är det enbart…
Läs mer

PODD: D-vitamin – inte bara för skelettet

PODD: D-vitamin - inte bara för skelettet
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Hälsa och livsstil, Infektioner
2016-12-07
Att D-vitamin är viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett starkt skelett har vi känt till länge. Men nu börjar det komma forskningsfynd som tyder på att D-vitaminbrist kan bidra till en mängd andra sjukdomar. Till exempel kan D-vitaminet spela roll för prognosen vid vissa cancrar, det kan påverka risken att drabbas av diabetes och det påverkar vårt immunförsvar. En del vill till och med kalla D-vitamin för en "global spelare" som är…
Läs mer

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-12-05
I framtiden får kanske det så kallade HLA-testet vid utredning för glutenintolerans sällskap av ytterligare gentester. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras bland annat rön kring två andra avvikande genuttryck som eventuellt kan bli celiakimarkörer. Enligt flera forskare och experter finns ett stort mörkertal för celiaki, och det pågår en intensiv forskning kring vad som utlöser sjukdomen och hur man kan öka möjligheterna till tidig upptäckt. - Celiaki orsakas enligt beräkningar till 30-50 procent av ärftliga…
Läs mer

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-11-02
Malin Lindstedt installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Hur aktiveras vårt immunförsvar vid överkänslighetsreaktioner och kan vi tillämpa denna kunskap för att förutsäga och testa hur vi kommer att reagera mot främmande substanser? Vårt immunförsvar är uppbyggt av många olika molekyler och celltyper som är specialiserade på att skydda oss mot sjukdomsframkallande och andra skadliga ämnen. Termen immuntoxikologi innefattar de oönskade effekter på vårt immunförsvar…
Läs mer

Ny forskning avgränsar möjliga orsaker till glutenintolerans

bebis
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa,
2016-09-21
Foto: Roger Lundholm Mängden gluten kan vara en viktigare ledtråd än tidpunkt för glutenintroduktion och amning i den fortsatta forskningen kring varför glutenintolerans uppstår. Det anser forskare vid Lunds universitet som genomfört flera omfattande studier av barn med förhöjd genetisk risk för glutenintolerans. Sverige är ett högriskland för utveckling av glutenintolerans (celiaki) i tidig ålder. Den enda kända och verkningsfulla behandlingen idag är att äta glutenfri kost livet ut. Det är…
Läs mer

Viktigt att ha koll på resistenta hiv

Viktigt att ha koll på resistenta hiv
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Blodet och immunförsvaret, Sexuell hälsa
2016-06-01
Antalet människor som nyinfekteras med hiv har minskat på senare år tack vare globala satsningar på bromsmedicinering. Men risken för resistens måste tas på allvar. – Fortfarande fungerar den breda hiv-behandlingen i huvudsak bra: miljoner människor får verksamma bromsmediciner, och miljoner dödsfall har kunnat förebyggas. Men man måste följa utvecklingen noga, säger Patrik Medstrand. Han är professor i klinisk virologi vid Lunds universitet och hiv-forskare, för närvarande mest inriktad på resistenta virus. I i-länderna upptäcker…
Läs mer

Varför blir vi mer allergiska?

Varför blir vi mer allergiska?
Nyckelord: , , , , , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet,
2016-04-26
Lever vi på ett sätt som skapar mer allergier? Och går det att träna bort en allergi eller äta sig friskare? Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, berättar hur vi kan påverka allergierna genom vårt sätt att leva. Cecilia Svedman, lektor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus reder ut varför en del naturliga produkter kan orsaka kontaktallergier. Ur programmet: Leif Bjermer, professor vid Lunds…
Läs mer