Bättre demensvård tidigt i sjukdomsförloppet

äldres händer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Äldres hälsa
2017-02-27
De flesta personer med demenssjukdom bor och vårdas i det egna hemmet trots långt framskriden sjukdom. Christina Bökberg, nybliven doktor i medicinska vetenskaper, har närmare undersökt hur den svenska demensvården fungerar i hemmiljön. Hon har sett att vård och omsorgskedjans samarbete och kommunikation ofta fungerar bra under det tidiga sjukdomsförloppet – men försämras i takt med att patientens tillstånd gör det. Christina Bökberg. Vi blir allt äldre och med stigande ålder…
Läs mer

Känslan av tillit viktig för äldre med multisjuklighet

Känslan av tillit viktig för äldre med multisjuklighet
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-12-20
Äldre personer med multisjuklighet faller lätt mellan stolarna när deras hälsoproblem hålls separerade och behandlas var för sig. Kontinuiteten i vården saknas ofta. För att komma tillrätta med detta problem har ett projekt med så kallade äldrelotsar genomförts. Att etablera tillitsfyllda relationer visade sig vara det allra viktigaste. Mellan 2011 och 2013 testades projektet med äldrelotsar i fem kommuner i Blekinge. Bland redan anställda sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och omsorgschefer handplockades ett antal personer till tjänsterna…
Läs mer

Ny teknik fångar fläcken

Ny teknik fångar fläcken
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Medicinsk teknik, Äldres hälsa, Ögon
2016-12-05
Med ny teknik kan man få en detaljerad färgbild av näthinnans alla lager utan att behöva föra in något instrument i ögat. Tekniken ska användas av ögonforskaren Elisabeth Wittström, som studerar sjukdomar i gula fläcken. Kollegan Linnéa Taylor forskar om kopplingen mellan inflammation och näthinneskador, vilket skulle kunna leda till nya behandlingsmöjligheter. Elisabeth Wittström är läkare på Ögonmottagningen vid Skånes universitetssjukhus och träffar ofta patienter som ser dåligt på grund av sjukdomen makuladegeneration, där den viktiga…
Läs mer

FÖRELÄSNING: Bästa maten för din hälsa

FÖRELÄSNING: Bästa maten för din hälsa
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Diabetes, Filmer, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Kost och träning, Äldres hälsa
2016-11-29
Föreläsningen "Bästa maten för din hälsa" spelades in den 29 augusti 2016 på Skånes universitetssjukhus. Den arrangerades av Sjukhusbiblioteket/Patientforum och dietisterna vid Skånes universitetssjukhus samt Mellanskånes Diabetesförening. PROGRAM Näringsrekommendationer och kostråd – Hur och varför? Ylva Dernbrant, dietist, Klinisk Nutrition, Skånes universitetssjukhus. Bra mat för seniorer. Carin Andersson, dietist, Kunskapscentrum Geriatrik, Skånes universitetssjukvård. På tallriken vid diabetes typ 2 Ann-Louise Bladh, dietist, Dietistverksamheten primärvården, Skånes universitetssjukvård. Hjärtvänlig mat. Carina Trägårdh-Tornhill, dietist, Klinisk Nutrition, Skånes universitetssjukhus.
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Infektioner, Leder, muskler och skelett, Medicinsk teknik, Psykisk (o)hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-11-24
Psykisk hälsa mitt i livet. Blodsjukdomar. Blodprovstest för att rädda tarm och liv. Molekylära kartor som vapen mot cancer. Åderförkalkningsplack. Det är några av de forskningsområden som rör vår hälsa som höstens nyinstallerade professorer arbetar med. De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.   Stefan Acosta, professor i kärlkirurgi Blodprovstest för att rädda tarm och liv Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning Psykisk hälsa mitt i livet Anders Bengtsson, professor i reumatologi När…
Läs mer

Hälsovetenskapens dag – för en bättre hälsa genom livet

Hälsovetenskapens dag - för en bättre hälsa genom livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbetsmiljö, Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Hjärnan och nervsystemet, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa, Äldres hälsa
2016-11-08
Torsdagen den 17 november mellan 13.30 - 16.30 kan du komma och lyssna på föreläsningar om forskning kring nya arbetssätt för en bättre hälsa genom livet. Ms-relaterad trötthet i vardagen, vägar till arbete för personer med psykisk ohälsa, sjukvård i hemmet för barn och att undvika att falla är exempel på ämnen som kommer att tas upp. Välkomna till Health Sciences Centre, Baravägen 3 i Lund. Läs mer här
Läs mer

Personer med Parkinsons sjukdom tar till strategier mot fallrädslan

Personer med Parkinsons sjukdom tar till strategier mot fallrädslan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-03
Rädsla för att falla upplevs som en stor störning i vardagen för personer med Parkinsons sjukdom. Rädslan i sig kan öka risken för passivitet och social isolering. Att i stället försöka bortse från sin rädsla kan vara en strategi för att höja livskvaliteten. – Att vara försiktig kan vara positivt, men det är aldrig bra att vara rädd, konstaterar Stina Jonasson, forskare vid Lunds universitet. Att personer med Parkinson löper betydligt större risk för att…
Läs mer

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper
Nyckelord: , , ,
Kategori: Läkemedel, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
  Patrik Midlöv installerades som professor i allmänmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Läkemedel är i grunden bra produkter som under kontrollerade former i läkemedelsprövningar visat sig ha effekt. Ofta är de som medverkat i dessa läkemedelsprövningar yngre och friskare jämfört med de patienter som sedan använder läkemedlet. Med ökad ålder sker flera olika förändringar som påverkar läkemedlets positiva och negativa effekter för patienten. Det kan ha att göra…
Läs mer

Lewy body sjukdom – kliniska studier

Lewy body sjukdom – kliniska studier
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
Elisabet Londos installerades som professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Lewy body-sjukdom (LBS) är enkelt uttryckt en blandning mellan Parkinsons och Alzheimers sjukdom, sett till sjukdomsprocesserna och bristerna på signalämnen. Glömska, som vanligen förknippas med Alzheimers sjukdom, är mindre vanligt vid LBS, där andra kognitiva symptom dominerar, som svårigheter med avståndsbedömning och långsamhet i tanken. Kärnsymptomen är (1) parkinsonism, ofta utan skakningar,…
Läs mer

Primärvårdsforskning med äldrefokus

Primärvårdsforskning med äldrefokus
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
Ulf Jakobsson installerades som professor i hälso- och vårdvetenskap den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Skillnaden mellan ett gott åldrande och ett dåligt eller mindre gott åldrande beskrivs ofta som balansen mellan hälsa och sjukdom. Ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av sjukdomar och skador, och när medellivslängden ökar i befolkningen ökar samtidigt andelen multisjuka äldre. Men åldrandet är inte en enskild process utan en kombination av flera…
Läs mer