Nationell vårdplan ska hjälpa patienter i livets slutskede

Nationell vårdplan ska hjälpa patienter i livets slutskede
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Äldre, Övrigt
2015-03-17
Birgit Rasmussen och Anette Duarte. Foto: Douha Kermani Palliativt Utvecklingscentrum, som har sitt säte på Medicon Village, arbetar med att fram en nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg (NVP). - Vår utgångspunkt är att patientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och att vården ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var den bedrivs, säger Anette Duarte, projektledare. Framtagandet av vårdplanen har skett i samarbete med läkare, sjuksköterskor, professorer…
Läs mer

Äldre män vinner mest på elskoter

Äldre män vinner mest på elskoter
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-06
Foto: Colourbox För äldre män medför tillgången till elrullstol eller elskoter en kraftfull ökning av antalet utomhusaktiviteter. Till exempel att handla eller ta en tur i parken. Det visar Terje Sund, doktorand vid CASE, i sin avhandling som läggs fram den 30 januari. Dessutom är det, oberoende av kön, användarna som mår sämst som drar mest nytta av de bägge hjälpmedlen. Fysioterapeuten Terje Sund är doktorand vid CASE, Lund universitet. Han…
Läs mer

Ryggmärgskada inget hinder för en god ålderdom

funktionsnedsättning
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-06
Förr var ryggmärgsskada något som sjukvården hade svårt att klara av och risken att dö för tidigt var stor. Numera är överlevnaden nästan som i befolkningen för övrigt och många kan fortsätta att arbeta även efter sin skada. I den största svenska studien hittills undersöker forskare från Lunds universitet hur de som levt länge och åldrats med sin ryggmärgsskada mår. Syftet är att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt. – Idag har vi inte…
Läs mer

Första generationen äldre med utvecklingsstörning

 Första generationen äldre med utvecklingsstörning
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Smärta och värk, Äldre
2015-02-05
Foto: Colourbox En stor grupp människor lever idag ett långt liv med någon form av utvecklingsstörning. Nu pågår den första studien någonsin om hur de mår och om behovet av äldreomsorg ser annorlunda ut för den som har en utvecklingsstörning. Gerd Ahlström. – Äldre med utvecklingsstörning har samma rätt till stöd som alla andra, men idag är inte äldreomsorgen anpassad till det vårdbehov som äldre med utvecklingsstörning…
Läs mer

Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem

Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Äldre
2015-02-04
Risken att utveckla minnesproblem ökar för äldre som har blodtrycksfall. En ny studie vid Lunds universitet bekräftar sambanden. Det här pekar mot en större varsamhet vid att ge äldre blodtryckssänkande medicin, menar Sölve Elmståhl, professor i geriatrik vid Lunds universitet. 24 procent av äldre med mild kognitiv svikt och 31 procent av äldre som har en demenssjukdom råkar även ut för blodtrycksfall. - Detta ska jämföras med att förekomsten av blodtrycksfall hos dem över 60…
Läs mer

Viktiga prioriteringar vid postpolio

Viktiga prioriteringar vid postpolio
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-04
Foto: Colourbox Stöd från anhöriga och tillgång till tillgänglig natur. Föräldrar som uppmuntrat en att vara lika aktiv som andra barn. Samt hjälp av kompetent rehabiliteringspersonal vid prioriteringen av aktiviteter. Det är faktorer som stimulerar till fysisk aktivitet hos äldre människor med funktionsnedsättningar efter polio, visar en ny avhandling vid Lunds universitet. - Ofta säger man att funktionsnedsättningarna styr nivån av fysisk aktivitet. Men mina resultat visar att det är ett…
Läs mer

Aktiviteter i vardagen är också träning

rullator
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-04
Foto: Colourbox Den som åldras med en funktionsnedsättning kan många gånger känna ålderskrämporna smyga på tidigare än vanligt. Att vara fysiskt aktiv kan motverka åldrandets effekter, men vad gör man om funktionsnedsättningen får dig att inte kunna eller orka träna? En avhandling från Lunds universitet försöker hitta svaret på den frågan. Hos friska äldre har fysisk aktivitet bra effekt på hälsa och överlevnad, men alla har inte möjlighet att träna så…
Läs mer

Mindre aktiv på grund av rädsla för fall

Mindre aktiv på grund av rädsla för fall
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-03
En funktionsnedsättning kan göra att risken för fall ökar med åren. Få får allvarliga skador men rädslan i sig kan vara mycket begränsande och göra att du inte längre vågar vara lika aktiv som förr. I den största studien hittills har forskare vid Lunds universitet studerat fall och fallrädsla hos äldre med postpolio. Många med postpolio får tilltagande besvär med åldern – muskelsvaghet, trötthet, smärta och balanssvårigheter är några. Risken att falla omkull ökar då…
Läs mer

Hjärnskador efter fall hos äldre allt vanligare

rullstol
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2015-02-03
Lars Jacobsson vid Garnis Rehabcenter i Boden. Foto: Akós Mester Som forskare vid Lunds universitet och kliniskt verksam neuropsykolog på Sunderby och Kalix sjukhus ser Lars Jacobsson nu att allt fler äldre drabbas av hjärnskador efter fall. I en del fall kvarstår besvären flera år bl.a. i form av minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. – Fler patienter överlever efter exempelvis trafikolyckor, men nu börjar en ny trend skönjas  i och med att fallolyckorna…
Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning

rullator
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-02
Idag lever många med en neurologisk funktionsnedsättning betydligt längre än vad som tidigare var vanligt. Samtidigt finns en ökad risk att drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, bland annat genom för mycket stillasittande. I en serie artiklar berättar forskare från tre forskargrupper vid Lunds universitet mer om sin forskning kring att åldras med en funktionsnedsättning. Vid Lunds universitet pågår nu flera större studier om att åldras med funktionsnedsättning. Frågor som forskarna söker svar på…
Läs mer