Äldre

Vad är normalt för en 80-åring?

Publicerad: 2014-03-11 Vad är normalt för en 80-åring?

Mer än hälften av annars helt friska 80-åringar har en njurfunktion som klassas som sjuklig. Det behöver dock inte betyda att de är sjuka. Hos de flesta ska försämringen snarare ...

Läs artikeln

Hur lever man ”normalt” på äldreboende?

Publicerad: 2014-01-17 Hur lever man ”normalt” på äldreboende?

– Många kommuner anger att personer på äldreboenden ska kunna leva ”så normalt som möjligt”, men vad menas med det? På äldreboendet lever man i sin egen lägenhet, men delar ...

Läs artikeln

Varför så trista prylar för äldre?

Publicerad: 2014-01-16 Varför så trista prylar för äldre?

– Varför är produkter tänkta för äldre ofta så trista? Visst är funktionen viktig, men sakerna kan ju gärna få vara snygga också! Det menar docent Britt Östlund, som forskar och ...

Läs artikeln

Aktiva seniorer ett nytt ämne

Publicerad: 2014-01-15 Aktiva seniorer ett nytt ämne

– Det har aldrig varit roligare att vara äldreforskare än nu. Intresset för vår verksamhet är så stort idag! Det säger Susanne Iwarsson, som leder CASE  och forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt ...

Läs artikeln

Inget enkelt recept för att bli superhundraåring

Publicerad: 2014-01-14 Inget enkelt recept för att bli superhundraåring

Ända sedan 1700-talet har det funnits handböcker i konsten att leva länge. De råd böckerna för fram har vi också alla hört: att vara måttlig i sitt leverne, sova regelbundet, ...

Läs artikeln

Personalens arbetstillfredsställelse starkt kopplad till mötet med vårdtagaren

Publicerad: 2013-12-09 Personalens arbetstillfredsställelse starkt kopplad till mötet med vårdtagaren

En ny avhandling av Anneli Orrung Wallin har visar att vårdpersonal inom äldreomsorgen är relativt tillfreds med sitt arbete. Detta trots att de många gånger har en påfrestande arbetssituation och ...

Läs artikeln

Fokus på mönster i äldres krämpor

Publicerad: 2013-11-12 Björn Slaug

Får äldre först problem med rörligheten och sedan gripförmågan? Eller är det tvärtom? Det undrar Björn Slaug som tilldelats 1,6 miljoner kronor för att bland annat svara på den frågan. Han ...

Läs artikeln

Enkla åtgärder minskar risken för äldre patienter att hamna på sjukhus

Publicerad: 2013-10-14

Foto: Colourbox Med hjälp av ett enkel minnestest, en genomgång av patienternas läkemedel och ett telefonsamtal mer än halveras risken för återinläggning av patienter efter utskrivning. Det visar en studie gjorde ...

Läs artikeln

Ledtrådar kan locka fram gömda minnen

Publicerad: 2013-09-27 Mikael Johansson förser elektroderna på försökspersonen Erik Larsens huvud med en gel som ska förbättra den elektriska kontakten. I bakgrunden Robin Hellerstedt. Försöket gäller hjärnans aktivitet i samband med undantryckta minnen. Foto: Gunnar Menander

Doften av en madeleinekaka doppad i lindblomste väckte en flod av barndomsminnen hos huvudpersonen i Marcel Prousts berömda roman om ”den tid som flytt”. Madeleinekakan är ett exempel på en ...

Läs artikeln

Samordnad vård ger färre läkarbesök

Publicerad: 2013-09-26 Samordnad vård ger färre läkarbesök

Färre antal läkarbesök, lägre andel personer som kommer till akutmottagningen ”i onödan” och mindre hjälp av anhöriga i hemmet. Det är resultatet av ett forskningsprojekt vid Lunds universitet där sjuksköterskan ...

Läs artikeln

Sida 1 av 1012345...10...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?