Kostnaden för vårdsamordnare för sköra äldre utvärderad

Kostnaden för vårdsamordnare för sköra äldre utvärderad
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Äldre
2015-08-31
Skåne var tidigt ute med att testa ett nytt arbetssätt för att underlätta för de mest sjuka äldre att få en tryggare och bättre vård. Nu har en kostnads-nyttoanalys gjorts som visar att arbetssättet inte är dyrare än den konventionella vården och att det dessutom leder till en avlastning för de anhöriga. I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Health Economics Review har forskare från Lunds universitet undersökt effekter och kostnader av en…
Läs mer

Sämre hälsa hos vårdande anhörig

Sämre hälsa hos vårdande anhörig
Kategori: Feature, Äldre
2015-08-17
Foto: Colourbox Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig och mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet pekar mot stödåtgärder för en utsatt grupp. Beth Dahlrup, doktorand i geriatrik vid Lunds universitet, har undersökt sambanden mellan anhörigbörda och hälsa. Sverige har en stor befolkningsgrupp som tar hand…
Läs mer

Unga mår sämre och äldre mår bättre

Kategori: Barn och ungdomar, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldre
2015-06-18
Unga rapporterar sämre självskattad hälsa, medan äldre skattar sin hälsa bättre. Det visar en longitudinell studie från Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet och Region Skåne. Studien presenterades nyligen vid den 19:e Nordic Congress of General Practice i Göteborg. Studien baseras på underlag från cirka 5500 män och kvinnor mellan 16 och 71 år ur Statistiska Centralbyråns material ”Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF)”. Individerna intervjuades i sina hem vart åttonde år, totalt fyra gånger: 1980/81, 1988/89, 1996/97…
Läs mer

Ny rapport om brukarmedverkan

Ny rapport om brukarmedverkan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Äldre
2015-06-05
Anna-Karin Engvall, chef för forskning och kommunikation vid Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Foto: Erik Skogh Hur kan forskare på olika sätt involvera brukare i forskningsprocessen? Vilka är fördelarna, vilka är utmaningarna och hur ska effekterna mätas? Det är några frågor som en ny kunskapsöversikt, från forskningsrådet Forte och Lunds universitet, tar itu med. Den 6 maj 2015 på Seniormässan i Malmö släpptes rapporten Forskning i korthet: Forskning…
Läs mer

Robotar kompletterar mänsklig hjälp

Robotar kompletterar mänsklig hjälp
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Äldre
2015-06-05
HOBBIT plockar upp en fjärrkontroll i vardagsrummet. Foto: Ammar Qammaz Att ha en robot som stöd och sällskap i hemmet är ingen avlägsen tanke längre. Just nu befinner sig roboten Hobbit hemma hos Ella Lundström som är 89 år och den första person i Sverige som får uppleva hur det är att ha en teknologisk sambo. LTH-forskare vid institutionen för designvetenskaper studerar hur det fungerar för Ella att dela sin vardag…
Läs mer

Sjukvårdens tuffaste utmaning – multisjuka äldre

Sjukvårdens tuffaste utmaning – multisjuka äldre
Nyckelord:
Kategori: Feature, Äldre
2015-05-26
Foto: Colourbox Svensk sjukvård måste förändra omhändertagandet av äldre, multisjuka patienter och utgå från ett helhetsperspektiv istället för att behandla en sjukdom i taget. Det menar forskaren och ST-läkaren Gustav Torisson i en ny doktorsavhandling. – Det är hög tid att vi tar ett helhetsgrepp om dessa patienter om vi ska få en hållbar sjukvård i framtiden, säger han. Dubbelt så många 80-åringar om trettiofem år Om befolkningsutvecklingen i västvärlden fortsätter…
Läs mer

PIL-föreläsning 28 april: Att bli äldre…

PIL-föreläsning 28 april: Att bli äldre...
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Äldre
2015-04-24
Foto: Colourbox Nästa vecka annordnar patientforum i Malmö en öppen föreläsning om att bli äldre i dagens samhälle. Ämnen de kommer ta upp är bland annat läkemedel, bra mat, yrsel, balans, kognition, minne och mycket annat. Program Läkemedel och äldre. (13.00–13.30) Cecilia Lenander, leg apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne. Bra mat för seniorer. (13.30–14.00) Carin Andersson, leg dietist, VO Geriatrik, SUS Paus med frukt och vatten. (14.00–14.20) Yrsel, balans och träning. (14.20–14.50) Ulrika Olsson…
Läs mer

Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter

Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Äldre
2015-04-23
Äldre sjuka med undervikt riskerar i högre grad att få fler sjukdomar och att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Men den etablerade mätmetod som används, BMI-index, är inte tillförlitlig på äldre utan kan missa upp till hälften av underviktiga äldre patienter. Geriatriska forskare vid Lunds universitet förklarar varför och visar på en bättre mätmetod. Vården använder rutinmässigt en mätmetod som kallas Body Mass Index, BMI, för att kontrollera om en patient är över- eller underviktig.…
Läs mer

Nationell vårdplan ska hjälpa patienter i livets slutskede

Nationell vårdplan ska hjälpa patienter i livets slutskede
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Äldre, Övrigt
2015-03-17
Birgit Rasmussen och Anette Duarte. Foto: Douha Kermani Palliativt Utvecklingscentrum, som har sitt säte på Medicon Village, arbetar med att fram en nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg (NVP). - Vår utgångspunkt är att patientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och att vården ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var den bedrivs, säger Anette Duarte, projektledare. Framtagandet av vårdplanen har skett i samarbete med läkare, sjuksköterskor, professorer…
Läs mer

Äldre män vinner mest på elskoter

Äldre män vinner mest på elskoter
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2015-02-06
Foto: Colourbox För äldre män medför tillgången till elrullstol eller elskoter en kraftfull ökning av antalet utomhusaktiviteter. Till exempel att handla eller ta en tur i parken. Det visar Terje Sund, doktorand vid CASE, i sin avhandling som läggs fram den 30 januari. Dessutom är det, oberoende av kön, användarna som mår sämst som drar mest nytta av de bägge hjälpmedlen. Fysioterapeuten Terje Sund är doktorand vid CASE, Lund universitet. Han…
Läs mer