Unik studie om att åldras med ryggmärgsskada

Unik studie om att åldras med ryggmärgsskada
Nyckelord: , , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Äldres hälsa
2015-12-21
Foto: Colourbox Långtidseffekter av att åldras med en ryggmärgsskada har aldrig tidigare kartlagts i Sverige. Nu är forskare vid Lunds universitet på god väg att täppa till denna kunskapslucka. – Det handlar om att förbättra – och förlänga – livet för den här gruppen, säger Jan Lexell, huvudansvarig för forskningsprojektet SASCIS. I fyra år har SASCIS (Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study) hittills pågått. Datainsamlingen har varit mycket omfattande. 123…
Läs mer

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2015-12-18
I en undersökning av personer 80 år eller äldre med konstaterad hjärtsvikt uppgav enbart en fjärdedel att de visste om sin egen hjärtsviktsdiagnos. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan okunskap inverka menligt på hälsan, med fler kostsamma vårddagar som följd. Forskning vid Lunds universitet visar nu hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet. Bland de allra äldsta hjärtsviktspatienterna är det ovanligt att veta om sin diagnos. Det konstaterar…
Läs mer

”Läkemedel ska göra nytta – inte skada”

”Läkemedel ska göra nytta – inte skada”
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2015-11-26
INTERVJU MED Cecilia Lenander, apotekare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Du har nu kommit halvvägs i dina doktorandstudier med titeln ”Säker läkemedelsanvändning i primärvården”. Varför har du valt detta ämne? - Jag är apotekare och har arbetat med läkemedelsgenomgångar, som är en genomlysning av den enskilde patientens medicinering. Så det föll sig ganska naturligt att forska kring läkemedel. Jag studerar på halvtid och arbetar på andra hälften med läkemedelsfrågor vid Näsets…
Läs mer

Hur är det att leva med bara ett ben?

Hur är det att leva med bara ett ben?
Nyckelord:
Kategori: Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2015-11-16
Att behöva amputera ett ben innebär att man måste lära sig hantera vardagen på ett annorlunda sätt. En ung person som mister ett ben i en olycka har goda chanser att återfå en god gångfunktion med hjälp av en benprotes. Tack och lov är det få unga som mister ett ben. De flesta som amputeras i västvärlden är äldre personer och den vanligaste orsaken till amputationen är diabetskomplikationer eller åderförkalkning. Dessa personer är ofta multisjuka…
Läs mer

Kostnaden för vårdsamordnare för sköra äldre utvärderad

Kostnaden för vårdsamordnare för sköra äldre utvärderad
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Äldres hälsa
2015-08-31
Skåne var tidigt ute med att testa ett nytt arbetssätt för att underlätta för de mest sjuka äldre att få en tryggare och bättre vård. Nu har en kostnads-nyttoanalys gjorts som visar att arbetssättet inte är dyrare än den konventionella vården och att det dessutom leder till en avlastning för de anhöriga. I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Health Economics Review har forskare från Lunds universitet undersökt effekter och kostnader av en…
Läs mer

Sämre hälsa hos vårdande anhörig

Sämre hälsa hos vårdande anhörig
Kategori: Feature, Äldres hälsa
2015-08-17
Foto: Colourbox Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig och mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet pekar mot stödåtgärder för en utsatt grupp. Beth Dahlrup, doktorand i geriatrik vid Lunds universitet, har undersökt sambanden mellan anhörigbörda och hälsa. Sverige har en stor befolkningsgrupp som tar hand…
Läs mer

Unga mår sämre och äldre mår bättre

Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldres hälsa
2015-06-18
Unga rapporterar sämre självskattad hälsa, medan äldre skattar sin hälsa bättre. Det visar en longitudinell studie från Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet och Region Skåne. Studien presenterades nyligen vid den 19:e Nordic Congress of General Practice i Göteborg. Studien baseras på underlag från cirka 5500 män och kvinnor mellan 16 och 71 år ur Statistiska Centralbyråns material ”Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF)”. Individerna intervjuades i sina hem vart åttonde år, totalt fyra gånger: 1980/81, 1988/89, 1996/97…
Läs mer

Ny rapport om brukarmedverkan

Ny rapport om brukarmedverkan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Äldres hälsa
2015-06-05
Anna-Karin Engvall, chef för forskning och kommunikation vid Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Foto: Erik Skogh Hur kan forskare på olika sätt involvera brukare i forskningsprocessen? Vilka är fördelarna, vilka är utmaningarna och hur ska effekterna mätas? Det är några frågor som en ny kunskapsöversikt, från forskningsrådet Forte och Lunds universitet, tar itu med. Den 6 maj 2015 på Seniormässan i Malmö släpptes rapporten Forskning i korthet: Forskning…
Läs mer

Robotar kompletterar mänsklig hjälp

Robotar kompletterar mänsklig hjälp
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Äldres hälsa
2015-06-05
HOBBIT plockar upp en fjärrkontroll i vardagsrummet. Foto: Ammar Qammaz Att ha en robot som stöd och sällskap i hemmet är ingen avlägsen tanke längre. Just nu befinner sig roboten Hobbit hemma hos Ella Lundström som är 89 år och den första person i Sverige som får uppleva hur det är att ha en teknologisk sambo. LTH-forskare vid institutionen för designvetenskaper studerar hur det fungerar för Ella att dela sin vardag…
Läs mer

Sjukvårdens tuffaste utmaning – multisjuka äldre

Sjukvårdens tuffaste utmaning – multisjuka äldre
Nyckelord:
Kategori: Feature, Äldres hälsa
2015-05-26
Foto: Colourbox Svensk sjukvård måste förändra omhändertagandet av äldre, multisjuka patienter och utgå från ett helhetsperspektiv istället för att behandla en sjukdom i taget. Det menar forskaren och ST-läkaren Gustav Torisson i en ny doktorsavhandling. – Det är hög tid att vi tar ett helhetsgrepp om dessa patienter om vi ska få en hållbar sjukvård i framtiden, säger han. Dubbelt så många 80-åringar om trettiofem år Om befolkningsutvecklingen i västvärlden fortsätter…
Läs mer