Nytt verktyg för rehabilitering vid bland annat stroke och demens

Nytt verktyg för rehabilitering vid bland annat stroke och demens
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel, Äldre
2014-12-30
Josephine Durkin och Lisbeth Nilsson. Foto: privat. När Lisbeth Nilsson berättar om sin forskning är det lätt att förundras. Med en elrullstol och lång klinisk erfarenhet lyckas hon hjälpa människor som omgivningen länge sett som ”hopplösa fall”. Dementa som sitter hopkrupna och helt avskärmade från omvärlden eller personer med stroke där annan träning inte gett något resultat. Och barn med svåra hjärnskador. Lisbeth Nilsson är arbetsterapeut och forskare, associerad till forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap vid Lunds…
Läs mer

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Barn och ungdomar, Feature, Infektioner, Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Äldre
2014-12-19
Vi på redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa tar ledigt över jul och nyår och återkommer igen från den 7 januari 2015. Här tipsar vi om några av våra artiklar från året som gick. (Foto: Colourbox) Året som gick ... Vi har publicerat i snitt cirka en artikel om dagen under 2014 - sammanlagt 340 stycken. Under året har vi också haft några olika teman för den som vill fördjupa sig lite extra i ett ämne:…
Läs mer

Glasaktigt protein kan ge sämre syn

ögon hos äldre
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2014-12-03
Långsynthet på grund av ökad ålder kan bero på att proteiner i ögonlinsen omvandlas från en flytande lösning till fast form, ett glasaktigt tillstånd. Det visar forskare från bland annat Lunds universitet i en ny studie. I 40–50-årsåldern får många människor sämre syn, och behovet av läsglasögon inträder. Denna åldersmässiga långsynthet beror på att elasticiteten hos ögats lins minskar. Nu verkar en ny forskningsstudie ha satt fingret på vad som sker på detaljnivå i ögat…
Läs mer

Rollator eller inte på äldre dar

Rollator eller inte på äldre dar
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2014-11-28
Många faktorer bidrar till att bromsa eller uppmuntra användandet av hjälpmedel som exempelvis rollatorer. Det kan gälla allt från trendig design till hur sjukvården fördelar hjälpmedlen, bemötandet i bussen, höga trottoarkanter, brist på bänkar eller hur individen själv bedömer sin fysiska rörlighet. Foto Ilja, Flickr – Med denna kunskap kan vi bättre planera för äldres behov av stöd i vardagen och hjälpa dem till ett aktivare liv. Det handlar om ett…
Läs mer

Multisjuka äldre har större risk för depression

äldre
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär, Äldre
2014-11-21
Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser. Foto: Colourbox Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla…
Läs mer

Många äldre faller i onödan

Många äldre faller i onödan
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Äldre
2014-11-20
Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre hamnar på sjukhus. Något som orsakar mycket lidande och kan även leda till förtidig död. Många äldre har också långa läkemedelslistor, 10-15 olika läkemedel är inte ovanligt. Primärvårdsläkaren Veronica Milos Nymberg har undersökt sambandet mellan allvarliga fallolyckor och läkemedel som anses kunna höja risken att falla. Hennes resultat var delvis förvånande. Foto: Dreamstime - Vi vet att ju fler läkemedel man har desto…
Läs mer

Satsning på äldre på Skånes universitetssjukhus

hjälp i hemmet
Nyckelord:
Kategori: Äldre
2014-11-19
Skånes universitetssjukhus (SUS) har fått 10 miljoner kronor av nationella Äldresatsningen för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Under hösten 2014 kommer sju delprojekt att genomföras på SUS: Foto: Colourbox Lotsar för äldre på akuten Mångbesökarlotsar för äldre på akutmottagning. Syftet är att hjälpa äldre patienter att hitta rätt i vårdkedjan. Rätt information ska föras över mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Vid behov ska en samordnad individuell planering (SIP) utföras i primärvården i samarbete med patient…
Läs mer

Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

äldre man får läkemedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Smärta och värk, Äldre
2014-11-19
Foto: Dreamstime Inom Region Skåne är flera projekt för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning på gång. Fokus för studierna är att rätta till brister i kommunikation mellan olika vårdformer och att undvika slentrianmässig användning av läkemedel som kanske gör mer skada än nytta. – Det är faktiskt så att uppemot 35 % av alla akuta sjukhusinläggningar bland äldre beror på biverkningar. Därför är det otroligt viktigt att vi alltid försöker göra…
Läs mer

Att inte svika i livets sista skede

äldres händer
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Äldre
2014-11-18
Foto: Colourbox Vården i livets slutskede – den palliativa vården – innebär att man förbättrar livskvaliteten för patienten och deras närstående genom att förebygga och lindra lidandet under den sista tiden i livet. Varje år dör runt 90 000 personer i Sverige. Enligt Nationella rådet för palliativ vård, är rikssnittet i Sverige 42 palliativa vårdplatser per 1000 avlidna (2010). – Det betyder att många som har behov inte får tillgång till…
Läs mer

Ett värdigt liv och ett värdigt slut – Tema äldres hälsa del 2

Omvårdnad av äldre
Kategori: Feature, Äldre
2014-11-17
Foto: Colourbox Vi fortsätter med en andra temavecka om äldre hälsa, med fokus på ett värdigt liv och ett värdigt slut. Den första temaveckan i oktober tog upp många olika aspekter på hur det är att åldras idag jämfört med tidigare. Vi fick då möta allt från spelutvecklare till en professor som forskar om omsorg i livets slutskede: Tema oktober 2014: Äldres hälsa - ett värdigt liv och ett värdigt slut Den…
Läs mer