Äldre

Multisjuka äldre har större risk för depression

Publicerad: 2014-11-21 äldre

Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en ...

Läs artikeln

Många äldre faller i onödan

Publicerad: 2014-11-20 Många äldre faller i onödan

Foto: Dreamstime Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre hamnar på sjukhus. Något som orsakar mycket lidande och kan även leda till förtidig död. Många äldre har också långa ...

Läs artikeln

Satsning på äldre på Skånes universitetssjukhus

Publicerad: 2014-11-19 hjälp i hemmet

Skånes universitetssjukhus (SUS) har fått 10 miljoner kronor av nationella Äldresatsningen för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Under hösten 2014 kommer sju delprojekt att genomföras på SUS: Lotsar för äldre på akuten Mångbesökarlotsar för ...

Läs artikeln

Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Publicerad: 2014-11-19 äldre man får läkemedel

Inom Region Skåne är flera projekt för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning på gång. Fokus för studierna är att rätta till brister i kommunikation mellan olika vårdformer och att undvika ...

Läs artikeln

Att inte svika i livets sista skede

Publicerad: 2014-11-18 äldres händer

Vården i livets slutskede – den palliativa vården – innebär att man förbättrar livskvaliteten för patienten och deras närstående genom att förebygga och lindra lidandet under den sista tiden i ...

Läs artikeln

Ett värdigt liv och ett värdigt slut – Tema äldres hälsa del 2

Publicerad: 2014-11-17 Omvårdnad av äldre

Vi fortsätter med en andra temavecka om äldre hälsa, med fokus på ett värdigt liv och ett värdigt slut. Den första temaveckan i oktober tog upp många olika aspekter på ...

Läs artikeln

Äldre flyttar smart

Publicerad: 2014-11-17 Marianne Granbom

Äldre som orkar flytta flyttar smart. Därigenom kompenserar de för den minskande funktionsförmågan som åldrandet vanligtvis innebär. - Den kunskapen kan vara bra för kommunerna att ha med sig och ...

Läs artikeln

PIL-föreläsning: Att bli äldre …

Publicerad: 2014-11-11 händer

Nästa vecka kommer vi att fortsätta vår temavecka från i oktober om äldres hälsa. Missa  inte den spännande föreläsningen i Malmö "Att bli äldre" under vår temavecka den 18 november! Föreläsningen inleds av ...

Läs artikeln

Samhället är inte byggt för elrullstolar

Publicerad: 2014-11-03 Samhället är inte byggt för elrullstolar

Att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället bygger på att man kan förflytta sig både i sin bostad och i samhället som stort. Men en ny avhandling från ...

Läs artikeln

Vad är normalt åldrande?

Publicerad: 2014-10-21 Vad är normalt åldrande?

  De flesta av dagens 70-åringar lever ett aktivt liv med stor livstillfredsställelse. Det är först i 80-årsåldern som skillnaderna börjar synas mellan dem som har mindre besvär och dem som ...

Läs artikeln

Sida 1 av 1312345...10...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede