Invandrare får sämre demensvård

Share |

händer, äldre person som håller ett armbandsur

Foto: Dreamstime

- Invandrare riskerar att få fel diagnos på minnesmottagningar. Språkförbistringar gör att demensutredningarna kan bli missvisande, säger Lennart Minthon, professor i psykiatri, i en intervju till Sydsvenskan. Nu vill han översätta testerna till andra språk.

- Att få rätt diagnos är väldigt betydelsefullt och avgörande för vilken behandling, eventuell medicinering och omhändertagande som patienten ska få, förklarar Lennart Minthon.

Läs hela artikeln på Sydsvenskan.se

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Lennart Minthon 

Lennart Minthon är professor i psykiatri med inriktning demenssjukdomar och kognition. Han är också överläkare och klinikchef vid Neuropsykiatriska kliniken (Minneskliniken) i Malmö. (Foto: Kennet Ruona)

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Demensvård sämre för invandrare

Demenssjukdomar är svåra att diagnostisera

Nya läkemedel mot demenssjukdomar på gång

Det är lätt att glömma dem som glömmer!

Kunskapscentrum skapar nätverk för bättre demensvård

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Böjveckseksem hos barn kan vara en signal om att huden är extra känslig. Något du kan behöva tänka på vid ditt val av framtida yrke. Foto: Wikimedia Commons
Kan huden sätta stopp för yrkesval?
Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke
Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke
Studie visar arvets betydelse för flera cancerformer
Studie visar arvets betydelse för flera cancerformer

Vad forskar du om?