Publicerad
Kategori: Graviditet och reproduktion, Hjärnan och nervsystemet, Nyfödda, Smärta och värk

Visa faktaruta!
Universitetshuset Lund

Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning. Forskning för en god start i livet. Hjärnan hos för tidigt födda. Att reparera en skadad hjärna. Kryddstark smärtforskning. Det är några av forskningsområden som höstens nyinstallerade professorer arbetar med.

De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.

 

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning

Foto: Roger Lundholm

Forskning för en god start i livet

Foto: Kennet Ruona

Hjärnan hos för tidigt födda

 Malin Parmar
Att reparera en skadad hjärna

Foto: Kennet Ruona

Kryddstark smärtforskning