Publicerad
Kategori: Hälsa och livsstil, Leder, muskler och skelett, Äldres hälsa

Visa faktaruta!

Fallolyckor ökar och förutom de miljardbelopp de kostar samhället, är de förenade med stort mänskligt lidande. Årets Hälsovetenskapens dag handlar om fall och fallprevention.

Hur omsätter vi forskning i klinisk vardag? Vi vänder oss i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg men även till en intresserad allmänhet.

Dagen arrangeras av Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet i samarbete med Region Skåne. Föreläsningarna sker i SSSH-salen på Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund

Fri entré men föranmälan till halsovetenskapensdag@med.lu.se

Program för dagen

13:15 Från forskning till klinisk vardag Susanne Iwarsson, professor, arbetsterapeut
     
13:25 Kognitiv svikt & fall Eva Nordell, dr med vet, sjukgymnast
     
  Fallpreventionsprogram i kommun, primär- & slutenvård Inger Nilsson, arbetsterapeut på ortopeden
och vårdutvecklare fallnätverk, SUS Malmö
     
13:55 Läkemedelsbiverkning bakom många fallolyckor hos äldre Tommy Schöller, geriatriker, överläkare
Ystad lasarett, ordförande i expertgruppen
läkemedel och äldre
     
  Psykofarmaka och fallolyckor bland äldre Birgit Modén, fil dr, sjuksköterska
     
14:25 Fall och rädsla för att falla – fokus på sköra äldre och Parkinsons sjukdom Maria H Nilsson, dr med vet, sjukgymnast
Ulrika Olsson Möller, doktorand, sjukgymnast
Stina Bladh, doktorand, sjukgymnast
     
15.00   Fika
     
15:20 Boendemiljöns betydelse för fall Gunilla Carlsson, docent, arbetsterapeut
     
15:35 Gammal & yr Eva Ekvall Hansson, docent, sjukgymnast
     
16:05 Frågestund och sammanfattning  

 

Moderator: professor Susanne Iwarsson