Gener som ökar risken för graviditetsdiabetes

Share |

Foto: Dreamstime

Hos skånska kvinnor med arabiskt ursprung är graviditetsdiabetes betydligt vanligare än hos skandinaviska kvinnor, berättade Aktuellt om vetenskap & hälsa våren 2005. Nael Shaat, som då var doktorand, studerade om det fanns genetiska skillnader som kunde förklara detta.

– Vi kunde hitta skillnader, bland annat i en gen som är knuten till insulinkänslighet, berättar Nael Shaat. Han arbetar numera som läkare på Endokrinologen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

gravid

Foto: Dreamstime

Det fanns dock för få patienter för att han skulle kunna göra fortsatta studier. I stället var Nael Shaat med och byggde upp den stora diabetesstudie som just nu pågår i Skåne, Andis (Alla Nya Diabetiker i Skåne). Nael Shaat håller i de genetiska studierna av blodprover från nyinsjuknade diabetiker för att bland annat undersöka förekomsten av olika riskgener för typ 1- och typ 2-diabetes, blodfettsrubbningar m.m.

– Tanken är att vi i framtiden ska kunna koppla samman en genetisk profil med lämplig behandling, säger Nael Shaat. Så småningom har vi också tänkt att studien ska omfatta dem som drabbas av graviditetsdiabetes. Hälften av dessa riskerar att få typ 2-diabetes längre fram i livet. Då hoppas jag bland annat kunna återkomma till studierna av graviditetsdiabetes hos skandinaviska och arabiska kvinnor.

Den genetiska forskningen har fullkomligt exploderat sedan 2007, berättar Nael Shaat.

– Fram till 2006 kände vi exempelvis till bara några få gener som hade en koppling till bland annat typ 2-diabetes, försämrad insulinfrisättning m.m. Idag känner vi till mer än 50–60 gener. Och medan mina genetiska analyser av 500 kvinnor med graviditetsdiabetes tog många månader år 2005, så kan vi nu analysera hundratals gener hos flera tusen patienter på bara en dag!

Text: NINA HULT

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Hur gick det sen?

Första numret av Aktuellt om vetenskap & hälsa kom hösten 2004.

Här följer vi upp en artikel från vårnumret 2005, och frågar forskaren "Hur gick det sen?".

Aktuellt om vetenskap och hälsa, maj 2005 - Att leva med diabetes (pdf 1,4 MB)

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen om graviditetsdiabetes

diabetesportalen.se

Vetenskaplig information

ANDIS - Alla Nya Diabetiker I Skåne

Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes mellitus, Nael Shaats doktorsavhandling från 2006

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2011. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Solen, sjukdom och hälsa.

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2011

Mer om tidskriften

Ladda ner Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2011. Tema: Solen, sjukdom och hälsa (pdf)

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?