Förbisedd orsak till högt blodtryck – kan vara binjuresjukdom

Share |

En hel del patienter med högt blodtryck kan ha en binjuresjukdom som orsak till sitt höga blodtryck. Primärvården borde bli bättre på att uppmärksamma denna sjukdom. 
Blodtrycksmätning

Foto: Roger Lundholm

Det menar distriktsläkaren Christina Westerdahl i sin nyligen framlagda avhandling från Lunds universitet. Hon framhåller att sjukdomen – så kallad primär aldosteronism, PA – kan behandlas och ibland botas, så att dessa patienter slipper livslång blodtrycksbehandling.

Oupptäckta fall

Uppåt en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck, oftast utan att man kunnat hitta någon bakomliggande orsak. Christina Westerdahl har med bland annat nya diagnostiska metoder undersökt 200 nyupptäckta och obehandlade blodtryckspatienter, och funnit att ca 5,5 procent hade binjuresjukdomen PA. Det visar att en del av fallen av högt blodtryck kan bero på oupptäckt PA – kanske framför allt de patienter som idag får tre-fyra olika läkemedel mot sitt höga blodtryck, eftersom den vanliga standardmedicineringen inte haft effekt.

– När vi idag inom primärvården diagnostiserar en patient med högt blodtryck brukar vi ta ett EKG, undersöka hjärta, lungor och perifera kärl samt ta blod- och urinprover. Men den undersökning som avslöjar PA (kvoten mellan hormonerna aldosteron och renin) ingår inte i rutinen, säger Christina Westerdahl.

Kan botas

Hon anser att dessa prover bör tas åtminstone på alla nyupptäckta yngre patienter, samt på dem vars höga blodtryck kvarstår trots olika läkemedel. Om en patient visar sig ha PA, så kan sjukdomen i vissa fall botas genom kirurgi. I andra fall krävs medicinering med ett medel som specifikt hämmar den förhöjda aldosteronproduktionen. Den behandlingen ger en god reglering av blodtrycket.

Text: INGELA BJÖRCK 

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 7 21 december 2010.

4 kommentarer till “Förbisedd orsak till högt blodtryck – kan vara binjuresjukdom”

 1. Anonym skriver:

  Sedan åtskilliga år äter jag maximal dos (tror jag) blodtryckssänkande: Atenolol 100mg, Enalapril comp 20/12.5mg och Amlodipin 10mg. Vid senaste besöket på vårcentral visade jag doktorn (en jag aldrig träffat tidigare) en artikel (Svenska Dagbladet) med referat av Christina Westerdahls avhandling.

  Doktorn förklarade att det är helt uteslutet att mitt behov av så kraftig medicinering kunde bero på primär aldosteronism och att det därför inte fanns något som helst skäl att kontrollera saken.
  Skulle jag ha något problem med binjurarna skulle blodtrycket ha varit mycket högre, åtminstone 180. Nu har jag typ 140/75.

  Kommentaren att man inte skall fästa något avseende vid sådant som tidningarna publicerar om nya rön beträffande sjukdomar är inte helt trovärdig. Det är bara cirka 20 år sedan en annan doktor försäkrade att det är helt uteslutet att magsår skulle kunna ha något sammanhang med en bakterieinfektion – något som vid det tillfället hade nämnts i någon dagstidning.

  Hur är det med PA. Är det uteslutet att någon annan åtgärd än fortsatt medicinering med blodtrycksmediciner skulle kunna vara rätt åtgärd på patienter som behandlats länge med många olika blodtrycksmediciner?

  • Eva Bartonek skriver:

   Patienter som har flera blodtrycksmediciner och fortfarande inte har ett välreglerat blodtryck är ett observandum för PA. I detta fall har personen flera mediciner men är välreglerad så misstanken är låg. Det finns alltid skäl att utreda då ca 5% av patienter med hypertoni har primär aldosteronism enligt mina o andras studier. Jag rekommenderar att man sätter ut Atenolol och Enalapril Comp under 2 veckor. Amlodipin kan man fortsätta med. Efter 2 veckors uppehåll med dessa läkemedel kontrolleras aldosteron, renin och aldosteron/renin kvot vid två tillfällen.

   Detta är en enkel åtgärd för att utesluta sjukdomen.

   Vänliga hälsningar
   Christina Westerdahl, distriktsläkare

 2. Carina Wikberg skriver:

  Jag har alltid varit en lågtryckare, men när jag var 33år så började mitt blodtryck variera jätte mycket, ibland var det skyhögt och i bland jätte lågt.
  Jag kunde känna när blodtrycket var högt för då kände jag mig nedstämd och deprimerad. Jag förklarade det för läkaren men hon ville ha det till att jag fick högtblodtryck för att jag var deprimerad. Då och då så fick jag ett blodtrycksfall helt utan förvarning och kunde rasa ihop. Efter ett sådant blodtrycksfall var jag så svag att benen inte bar mig och det påverkade mig flera dagar efteråt.
  Jag hade det så här i ca 8år. Under denna tid fick jag prova massor med olika blodtrycks mediciner och vätskedrivandetabletter , men inget hjälpte. När jag åkt ut och in på lasarettet pga detta så tog de ett blodprov plus att jag fick samla urin i ett dygn. Provet visade att jag hade fel på binjuren och att det kunde medicineras med spironolakton.
  Tänk efter det så mår jag så bra. Jätte mycket har blivit bättre i min kropp fast läkarna inte vill tro det, men jag vet.Jag mår så bra i dag.
  Vänliga hälsningar Carina Wikberg

 3. Ingo skriver:

  Mitt blodtryck började behandlas för ca 2,5 år sedan och som värst var mitt blodtryck ca 230/135 för två år sedan.

  Efter drygt ett års behandling av högt blodtryck konstaterades att jag hade höga halter av aldosteron, som också var orsak till min stora viktuppgång(+15 kg på ett år). Då tog man bort betablockerarna som ersattes med Alfadil och då jag mådde direkt mycket bättre. För snart ett år sedan fick jag dropp med saltlösning på Salgrenska och direkt blev aldosteronehalten nästan normal. Jag gick därefter ned i vikt(-10 kg) och blodtrycket sjönk, även om jag fortfarande har Amlodopin och Alfadil. Nu väntar jag på en bettskena för sömnapé och hoppas att det kommer att innebära att jag kan ta bort de sista blodtrycksmedicinerna i början på nästa år efter ny kontroll av aldosteron och blodtryck.

  P S Jag har sett att man i Östergötland har instruktioner för kontroll av Aldosteron vid mycket högt blodtryck, men det gjordes inte i Västra Götaland när mitt blodtryck var som högst. Däremot har man kontrollerat både njurar och binjurar och det är OK. D S

Christina Westerdahl

Distriktsläkaren Christina Westerdahl disputerade nyligen vid Lunds universitet med avhandlingen "Primary Aldosteronism.  Screening and Diagnosis in Primary Health Care". Foto: Olle Dahlbäck

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Högt blodtryck - läs mer på 1177

Högt blodtryck - läs mer på Vårdguiden

Högt blodtryck - läs mer på Hjärt-Lungfonden 

Vetenskaplig information

Primary Aldosteronism Screening and Diagnosis in Primary Health Care

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?