Publicerad
Kategori: Övrigt

Visa faktaruta!

Lunds universitet kan i framtiden även utbilda apotekare. Högskoleverket har gett universitetet examensrätt för apotekarutbildning eftersom det behövs fler apotekare både på apoteken, inom sjukvården och vid läkemedelsindustrin i Sydsverige.

Till en början är utbildningen tänkt att ha 20 platser, för att senare utökas till 40. Utbildningen sker i samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Naturvetenskapliga fakulteten.

Studierna äger rum vid universitetet i Köpenhamn det första halvåret, och en del av utbildningen är gemensam för både apotekarstuderande och biomedicinstudenter. Planerna är att den ska starta höstterminen 2012.