Apotekarutbildning i Lund och Köpenhamn

Share |

Lunds universitet kan i framtiden även utbilda apotekare. Högskoleverket har gett universitetet examensrätt för apotekarutbildning eftersom det behövs fler apotekare både på apoteken, inom sjukvården och vid läkemedelsindustrin i Sydsverige.

Till en början är utbildningen tänkt att ha 20 platser, för att senare utökas till 40. Utbildningen sker i samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Naturvetenskapliga fakulteten.

Studierna äger rum vid universitetet i Köpenhamn det första halvåret, och en del av utbildningen är gemensam för både apotekarstuderande och biomedicinstudenter. Planerna är att den ska starta höstterminen 2012.

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Lunds universitet får apotekarutbildning

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2010. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Mer om tidskriften

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2010

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2010 (pdf 1,4 MB)Tema: Läkande medel

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Böjveckseksem hos barn kan vara en signal om att huden är extra känslig. Något du kan behöva tänka på vid ditt val av framtida yrke. Foto: Wikimedia Commons
Kan huden sätta stopp för yrkesval?
Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke
Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke
Studie visar arvets betydelse för flera cancerformer
Studie visar arvets betydelse för flera cancerformer

Vad forskar du om?