Alzheimersskador kan ses tio år före sjukdomsdiagnos

Share |

De första förändringarna i hjärnan hos en person med Alzheimers kan ses redan tio år i förväg – tio år innan personen i fråga blivit så dålig att han eller hon kan få sin sjukdomsdiagnos. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Läkaren Oskar Hansson och hans forskargrupp studerar biomarkörer – ämnen som finns i ryggvätskan och har en koppling till Alzheimers sjukdom. Gruppen har undersökt nära 140 personer med lättare minnessvårigheter, och visar att en viss kombination av markörer (låga nivåer av ämnet beta-amyloid och höga nivåer av ämnet tau) tyder på en hög risk för att insjukna i Alzheimers i framtiden.

Hela 91 procent av de patienter med lättare minnessvårigheter som hade dessa riskmarkörer visade sig utveckla Alzheimers inom en tioårsperiod. De som hade minnessvårigheter men normala värden på markörerna hade däremot inte en större Alzheimers-risk än friska personer.

Tio år före diagnosen

Oskar Hansson har tidigare gjort en studie som visat att man kan se sjukliga förändringar i en Alzheimerpatients hjärna fem år före diagnosen. Nu har detta tidsspann alltså fördubblats till tio år.

– Det är ett mycket viktigt fynd med tanke på utvecklingen av läkemedel mot sjukdomen. Alla tilltänkta läkemedel har hittills visat sig verkningslösa när det gäller att stoppa sjukdomen, och många oroar sig för att läkemedelsföretagen ska ge upp sina försök på området. Men misslyckandena kan bero på att man satt in medlen för sent. När patienten idag får sin diagnos har skadorna nog redan gått för långt, säger Oskar Hansson.

Med hjälp av de biomarkörer gruppen studerat kommer läkemedelsföretagen nu att kunna sålla fram de personer med lättare symtom som har störst risk att få Alzheimers inom en tioårsperiod. Då kan de erbjudas att delta i försöken med nya preparat, samtidigt som de som har en låg risk att få sjukdomen slipper delta. En ny sådan läkemedelsprovning är redan igång, byggd på den Hanssonska gruppens tidigare studie.

Kartlägga sjukdomens förlopp

Riskmarkörernas 90-procentiga säkerhet innebär att de inte räcker som enda metod för tidig diagnos av Alzheimers. Men om de kombineras med en klinisk bedömning och t.ex. en avbildning av blodflödet i hjärnan bör säkerheten kunna bli högre, menar Oskar Hansson. Detta blir dock aktuellt först om och när effektiva bromsmediciner för Alzheimers tagits fram. Det är ju först då det blir riktigt meningsfullt att fånga upp patienterna tidigare än man kan göra idag.

Genom att se hur biomarkörernas nivåer utvecklar sig under de tio åren före patienternas diagnos har forskargruppen också kunnat kartlägga sjukdomens förlopp i hjärnan. Resultaten tyder på att den startar med en ändrad omsättning av beta-amyloid. Först senare följer förändringar av proteinet tau samt nervcellsskador. Detta kan vara viktig kunskap för dem som tar fram nya läkemedel för Alzheimers.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto: Dreamstime (hjärna), pressbild (Oskar Hansson)

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, 3 januari 2012

2 kommentarer till “Alzheimersskador kan ses tio år före sjukdomsdiagnos”

  1. Hanne Koplev skriver:

    Det er en skam for patienterne, at der ikke forskes i årsagerne til symptomerne, men alene i at udvikle ny symptomdæmpende behandling.
    At mulige årsager til Alzheimers Demens er tabu kan ses af denne video med Prof. Boyd Haley.
    http://www.mercuryexposure.info/science/neurological/item/333-specifics-of-how-mercury-causes-major-hallmarks-of-alzheimers-disease

Oskar Hansson

Oskar Hansson är läkare, knuten till Lunds universitet och Enheten för klinisk minnesforskning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Forskare kan upptäcka Alzheimers tio år i förväg(Ekots vetenskapsnyheter, 3 januari 2012)

Nya läkemedel mot demenssjukdomar på gång

Riskmarkörer för Alzheimers hittar patienter i riskzon

Individuell behandling viktig vid Alzheimers

Biomarkör från ryggmärgsvätska visar risken för Alzheimers

Vetenskaplig information

Cerebrospinal Fluid Levels of β-Amyloid 1-42, but Not of Tau, Are Fully Changed Already 5 to 10 Years Before the Onset of Alzheimer Dementia(artikel i Archives of General Psychiatry, 2012;69(1):98-106)

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?